כללי
עיר/יישוב
ראשון לציון
ועדת תכנון
ראשון לציון
סיווג התוכנית
תכנית מתאר מקומי
אחראי
רכבת ישראל
גוף מתכנן
ינון - תכנון יעוץ מחקר
ייעוד עיקרי
שטח לדרכים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון
שטח התוכנית
616.06 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום בעיתונות להפקדה 31/03/05 הצופה
פרסום ההפקדה 18/05/05
פרסום בעיתונות לתוקף 06/04/07 זמן ראשל"צ
פרסום תוקף ברשומות 30/04/07
  מטרת התוכנית
1. לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בראשון לציון מתוואי איילון דרום ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם. 2. לקבוע את רוחב רצועת מסילת הברזל. 3. לשנות ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל, לתחנות איסוף נוסעים ולהורדתם מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית. 4. לקבוע הוראות לקווי בנין. 5. לאפשר התווית דרכי/שבילי שירות. 6. לייעד שטחים להסדרת ניקוז, לטיפול נופי ולפתרונות אקוסטיים. 7. לקבועת הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת כולל אמצעי הזנה (תחנות השנאה), מערכת מגע עילי, מתקני שו"ב (שליטה ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
3630 30 , 54 , 55 , 73
3631 13 , 14 , 18-21 , 89
3632 1 , 64 , 65
3923 1-3 , 4 , 5 , 12 , 15 , 18 , 24 , 25 , 28 , 29 , 31 , 33-36 , 96 , 98 , 102 , 105 , 377-379 , 385 , 388 , 389 , 414-417
3924 62 , 69 , 85 , 93-99
3925 2 , 466
3946 10 , 12 , 14 , 19 , 21 , 94 , 95 , 146 , 196 , 212 , 221 , 222 , 229 , 241 , 242 , 249 , 257-259 , 262 , 264-267 , 269-276 , 277 , 278 , 280 , 307 , 311 , 316 , 357 , 358 , 362 , 367-371 , 373-375 , 377 , 404-408 , 414 , 415 , 420 , 421 , 428 , 429 , 432-439 , 441
3947 39 , 50 , 82
5035 10
5095 88 , 98
5116 2 , 33 , 34 , 38-43 , 68 , 70 , 71 , 76 , 87-91
5117 98 , 105
5182 30 , 31 , 37 , 43 , 59 , 64-66
5387 2-4 , 18 , 22 , 23 , 26 , 27 , 46 , 98 , 99
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/במ/3/12/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 13/02/92
רצ/1/60/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 16/01/94
רצ/במ/58/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 01/11/93
רצ/2/4/12/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 09/03/95
רצ/במ/2/43/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 28/04/94
רצ/2/60/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 01/09/94
רצ/70/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 14/07/94
רצ/מק/4/60/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 17/11/96
רצ/1/3/60/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 19/08/97
רצ/מק/10/1/א/3 שינוי פרסום תוקף ברשומות 01/06/98
רצ/מק/10/1/א/2 שינוי תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 08/12/98
רצ/1/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 30/07/70
רצ/במ/60/1 שינוי פרסום ביטול תוקף 03/09/92

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/1/85/1 שינוי פרסום תוקף ברשומות 02/07/13
רצ/105/1 כפיפות פרסום תוקף ברשומות 24/02/14
רצ/8/21/1 כפיפות פרסום ההפקדה 12/08/14

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.