כללי
עיר/יישוב
שהם, ברקת, מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
אחראי
רמ'י
גוף מתכנן
הרץ,פוגל,שוורץ
ייעוד עיקרי
תעשיה ומלאכה
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
ליד אפק - אזור תעשיה של מודיעין
שטח התוכנית
4,638.063 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
החלטת אישור 31/12/90
פרסום לתוקף ברשומות 03/01/91
  מטרת התוכנית
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשייה שיכלול את יעודי הקרקע הבאים: א)אזור תעשייה ב)אזור תעשייות עתירות ידע ג)אזור מסחרי מיוחד ד)תחנות תדלוק ה)שטח לבניני ציבור ו)שטח ציבורי פתוח ז)שטח ציבורי פתוח (עתיקות) ח)אזור שמורות נוף ויעור ט)שטח ספורט י)אזור אחסנה ומסילת ברזל יא)אזור חקלאי יב)דרכים יג)ביטול והתווית דרכים חדשות יד)קביעות הוראות שיקום (מחצבות) טו)קביעת הוראות ומגבלות בנייה בהתאם ליעודי קרקע טז)קביעת הוראות פיתוח ושלבי ביצוע יז)קביעת הוראות פיתוח ומגבלות בנייה ושימוש לשמור ושיקום נוף לשמירה על איכות הסביבה
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4125 206 , 242
4607 33-35 , 37
4608 42-60 , 67 , 68 , 71
4609 2 , 22-67
4617 69-75 , 95 , 111
4618 31 , 44 , 52 , 57 , 59 , 67 , 68 , 69 , 72
4619 1-43 , 44 , 45-150 , 167
4801 1-8 , 17-37 , 45-56 , 58 , 59 , 61-68 , 69 , 70 , 74-80 , 81-87 , 88-91 , 94-106 , 109 , 113 , 114
4804 21
5521 2-11
5522 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9
5523 1-3
5524 1-3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 11
5525 1
5536 1-3
5670 2-4
5674 1 , 2 , 4
9229 4-20
9230 5-28
9231 4-24
9232 2-10
9233 5-21
9234 6-25
9235 6-26
  תוכניות קשורות

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/04/94
גז/4/65 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/07/97
גז/567א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23/09/99
מח/125ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/05/00
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
מח/143 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/06/03
גז/מק/23/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/10/05
שה/מק/3/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/10/12
שה/מק/2/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/10/12
421-0116178 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 23/02/14
424-0124818 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14
424-0119099 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21/04/15
424-0118711 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 10/12/15
421-0289751 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/07/17
חמ/40/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/05/16
421-0368936 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 11/02/16
מח/307 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/09/16
424-0116962 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18/09/18
424-0118430 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 20/07/18
424-0100032 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22/06/17
424-0350066 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07/12/18
424-0564229 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/08/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.