תוכנית 115/17/1 אלפי מנשה

פארק עסקים באלפי מנשה. אדמות הכפר עזון והכפר ת'לת.

  כללי

ועדת תכנון
אלפי מנשה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אלפי מנשה
מקום התוכנית
אלפי מנשה. אדמות הכפר עזון והכפר ת'לת.
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומסחר(תעסוקה
שטח התוכנית
81.660 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
אדר' יורם רז

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי, דרכים מאושרות ושטח ציבורי פתוח לאזורי: מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותעשיה, תעשייה, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים. 2. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים. 3. התווית רשת הדרכים וסיווגן. 4. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית. 5. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מוסדות ציבוריים 4.951 6.06% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מבנים ומוסדות ציבור 4.951
  תעשיה ומלאכה 20.723 25.38% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3 תעשיה 2.991 5,982
4 תעשיה 4.467 8,934
1 תעשיה 1.893 3,786
2 תעשיה 4.335 8,670
5 תעשיה 3.977 7,954
6 תעשיה 3.060 6,120
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 3.864 4.73% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
7 מסחר ותעשיה 3.864 9,274
  תעסוקה ומבני ציבור 27.016 33.08% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 27.016 70,242
  שטחים פתוחים 25.106 30.74% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
41 שטח ציבורי פתוח 0.848
42 שטח ציבורי פתוח 16.174
45 שטח ציבורי פתוח 0.602
46 שטח ציבורי פתוח 6.381
47 שטח ציבורי פתוח 0.905
48 שטח ציבורי פתוח 0.196
סה"כ 81.660 100% 15 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
41 שטח ציבורי פתוח 0.848
42 שטח ציבורי פתוח 16.174
45 שטח ציבורי פתוח 0.602
46 שטח ציבורי פתוח 6.381
47 שטח ציבורי פתוח 0.905
48 שטח ציבורי פתוח 0.196
21 מבנים ומוסדות ציבור 4.951
3 תעשיה 2.991 5,982
4 תעשיה 4.467 8,934
1 תעשיה 1.893 3,786
2 תעשיה 4.335 8,670
5 תעשיה 3.977 7,954
6 תעשיה 3.060 6,120
7 מסחר ותעשיה 3.864 9,274
10 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 27.016 70,242

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 24.06.15

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26.01.94

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.