תוכנית 426/3 ביתר עילית

קביעת יעודי קרקע במתחם גבעה C

  כללי

ועדת תכנון
ביתר עילית
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ביתר עילית
מקום התוכנית
מתחם גבעה C
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
235.964 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מ.ד.י.-חברת לתכנון בע"מ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

להשלים ולפרט את מתחם C בישוב ביתר ע"י מתן הוראות של תכנית מפורטת כגון: 1. קביעת יעודי הקרקע שבתחום התכנית. 2. קביעת מערכת דרכים. 3. קביעת התנאים והוראות הבניה כגון: צפיפות בניה, גובה הבניינים, קוי הבנין, חומרי הבניה, עיצוב ארכיטקטוני, פיתוח השטח וכו'. 4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 143.494 60.81% 143 664
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
23 מגורים א 0.435
24 מגורים א 0.410
25 מגורים א 0.417
26 מגורים א 0.410
27 מגורים א 0.438
28 מגורים א 0.453
29 מגורים א 0.454
3 מגורים א 0.461
30 מגורים א 0.517
31 מגורים א 0.589
32 מגורים א 0.613
33 מגורים א 0.455
34 מגורים א 0.439
35 מגורים א 0.461
36 מגורים א 0.434
37 מגורים א 0.467
38 מגורים א 0.457
39 מגורים א 0.444
4 מגורים א 0.455
40 מגורים א 0.468
41 מגורים א 0.480
42 מגורים א 0.495
43 מגורים א 0.472
44 מגורים א 0.481
45 מגורים א 0.478
46 מגורים א 0.467
47 מגורים א 0.475
48 מגורים א 0.521
49 מגורים א 0.480
5 מגורים א 0.473
50 מגורים א 0.433
51 מגורים א 0.472
52 מגורים א 0.456
53 מגורים א 0.447
54 מגורים א 0.450
55 מגורים א 0.466
56 מגורים א 0.452
57 מגורים א 0.449
58 מגורים א 0.446
59 מגורים א 0.437
6 מגורים א 0.472
60 מגורים א 0.442
61 מגורים א 0.444
62 מגורים א 0.440
63 מגורים א 0.445
64 מגורים א 0.450
65 מגורים א 0.473
66 מגורים א 0.438
67 מגורים א 0.535
68 מגורים א 0.577
69 מגורים א 0.437
7 מגורים א 0.481
70 מגורים א 0.426
71 מגורים א 0.463
72 מגורים א 0.457
73 מגורים א 0.453
74 מגורים א 0.461
75 מגורים א 0.463
76 מגורים א 0.464
78 מגורים א 0.468
79 מגורים א 0.479
8 מגורים א 0.514
80 מגורים א 0.541
81 מגורים א 0.628
82 מגורים א 0.569
83 מגורים א 0.463
84 מגורים א 0.472
85 מגורים א 0.463
86 מגורים א 0.499
87 מגורים א 0.520
88 מגורים א 0.522
882 מגורים א 0.126
89 מגורים א 0.495
9 מגורים א 0.473
90 מגורים א 0.508
1 מגורים א 0.457
10 מגורים א 0.498
100 מגורים א 0.528
101 מגורים א 0.513
102 מגורים א 0.501
103 מגורים א 0.500
104 מגורים א 0.468
105 מגורים א 0.470
106 מגורים א 0.446
107 מגורים א 0.448
108 מגורים א 0.645
109 מגורים א 0.457
11 מגורים א 0.510
110 מגורים א 0.463
111 מגורים א 0.463
112 מגורים א 0.460
113 מגורים א 0.439
114 מגורים א 0.447
115 מגורים א 0.513
116 מגורים א 0.480
117 מגורים א 0.454
118 מגורים א 0.473
119 מגורים א 0.470
12 מגורים א 0.479
120 מגורים א 0.470
121 מגורים א 0.474
122 מגורים א 0.473
123 מגורים א 0.476
124 מגורים א 0.464
125 מגורים א 0.485
126 מגורים א 0.593
127 מגורים א 0.513
13 מגורים א 0.407
14 מגורים א 0.456
15 מגורים א 0.467
16 מגורים א 0.448
17 מגורים א 0.436
18 מגורים א 0.433
19 מגורים א 0.444
2 מגורים א 0.463
20 מגורים א 0.551
21 מגורים א 0.355
22 מגורים א 0.399
92 מגורים א 0.513
93 מגורים א 0.508
94 מגורים א 0.509
95 מגורים א 0.522
96 מגורים א 0.522
97 מגורים א 0.519
98 מגורים א 0.536
99 מגורים א 0.503
91 מגורים א 0.522
220 מגורים ג 3.846 48
221 מגורים ג 4.269 48
222 מגורים ג 4.264 48
210 מגורים ג 3.232 30
211 מגורים ג 5.400 50
212 מגורים ג 5.480 50
213 מגורים ג 6.207 40
214 מגורים ג 2.677 30
215 מגורים ג 3.286 30
216 מגורים ג 5.908 50
217 מגורים ג 5.282 50
218 מגורים ג 2.427 20
219 מגורים ג 4.168 60
200 מגורים ב 5.295 20
201 מגורים ב 10.813 45
202 מגורים ב 10.729 45
  מוסדות ציבוריים 72.300 30.64% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
914 מבנים ומוסדות ציבור 0.700
915 מבנים ומוסדות ציבור 0.700
916 מבנים ומוסדות ציבור 0.800
904 מבנים ומוסדות ציבור 13.800
905 מבנים ומוסדות ציבור 17.800
906 מבנים ומוסדות ציבור 31.600
907 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
908 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
909 מבנים ומוסדות ציבור 1.400
901 מבנים ומוסדות ציבור 1.800
902 מבנים ומוסדות ציבור 1.300
  אחר 20.170 8.55% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
912 שטח ציבורי פתוח 2.040
913 שטח ציבורי פתוח 1.930
903 מרכז אזרחי 5.200
911 שטח עתיקות 4.200
910 ספורט ו/או נופש 6.800
סה"כ 235.964 100% 159 0 664

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
23 מגורים א 0.435
24 מגורים א 0.410
25 מגורים א 0.417
26 מגורים א 0.410
27 מגורים א 0.438
28 מגורים א 0.453
29 מגורים א 0.454
3 מגורים א 0.461
30 מגורים א 0.517
31 מגורים א 0.589
32 מגורים א 0.613
33 מגורים א 0.455
34 מגורים א 0.439
35 מגורים א 0.461
36 מגורים א 0.434
37 מגורים א 0.467
38 מגורים א 0.457
39 מגורים א 0.444
4 מגורים א 0.455
40 מגורים א 0.468
41 מגורים א 0.480
42 מגורים א 0.495
43 מגורים א 0.472
44 מגורים א 0.481
45 מגורים א 0.478
46 מגורים א 0.467
47 מגורים א 0.475
48 מגורים א 0.521
49 מגורים א 0.480
5 מגורים א 0.473
50 מגורים א 0.433
51 מגורים א 0.472
52 מגורים א 0.456
53 מגורים א 0.447
54 מגורים א 0.450
55 מגורים א 0.466
56 מגורים א 0.452
57 מגורים א 0.449
58 מגורים א 0.446
59 מגורים א 0.437
6 מגורים א 0.472
60 מגורים א 0.442
61 מגורים א 0.444
62 מגורים א 0.440
63 מגורים א 0.445
64 מגורים א 0.450
65 מגורים א 0.473
66 מגורים א 0.438
67 מגורים א 0.535
68 מגורים א 0.577
69 מגורים א 0.437
7 מגורים א 0.481
70 מגורים א 0.426
71 מגורים א 0.463
72 מגורים א 0.457
73 מגורים א 0.453
74 מגורים א 0.461
75 מגורים א 0.463
76 מגורים א 0.464
78 מגורים א 0.468
79 מגורים א 0.479
8 מגורים א 0.514
80 מגורים א 0.541
81 מגורים א 0.628
82 מגורים א 0.569
83 מגורים א 0.463
84 מגורים א 0.472
85 מגורים א 0.463
86 מגורים א 0.499
87 מגורים א 0.520
88 מגורים א 0.522
882 מגורים א 0.126
89 מגורים א 0.495
9 מגורים א 0.473
90 מגורים א 0.508
1 מגורים א 0.457
10 מגורים א 0.498
100 מגורים א 0.528
101 מגורים א 0.513
102 מגורים א 0.501
103 מגורים א 0.500
104 מגורים א 0.468
105 מגורים א 0.470
106 מגורים א 0.446
107 מגורים א 0.448
108 מגורים א 0.645
109 מגורים א 0.457
11 מגורים א 0.510
110 מגורים א 0.463
111 מגורים א 0.463
112 מגורים א 0.460
113 מגורים א 0.439
114 מגורים א 0.447
115 מגורים א 0.513
116 מגורים א 0.480
117 מגורים א 0.454
118 מגורים א 0.473
119 מגורים א 0.470
12 מגורים א 0.479
120 מגורים א 0.470
121 מגורים א 0.474
122 מגורים א 0.473
123 מגורים א 0.476
124 מגורים א 0.464
125 מגורים א 0.485
126 מגורים א 0.593
127 מגורים א 0.513
13 מגורים א 0.407
14 מגורים א 0.456
15 מגורים א 0.467
16 מגורים א 0.448
17 מגורים א 0.436
18 מגורים א 0.433
19 מגורים א 0.444
2 מגורים א 0.463
20 מגורים א 0.551
21 מגורים א 0.355
22 מגורים א 0.399
92 מגורים א 0.513
93 מגורים א 0.508
94 מגורים א 0.509
95 מגורים א 0.522
96 מגורים א 0.522
97 מגורים א 0.519
98 מגורים א 0.536
99 מגורים א 0.503
91 מגורים א 0.522
912 שטח ציבורי פתוח 2.040
913 שטח ציבורי פתוח 1.930
914 מבנים ומוסדות ציבור 0.700
915 מבנים ומוסדות ציבור 0.700
916 מבנים ומוסדות ציבור 0.800
904 מבנים ומוסדות ציבור 13.800
905 מבנים ומוסדות ציבור 17.800
906 מבנים ומוסדות ציבור 31.600
907 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
908 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
909 מבנים ומוסדות ציבור 1.400
901 מבנים ומוסדות ציבור 1.800
902 מבנים ומוסדות ציבור 1.300
220 מגורים ג 3.846 48
221 מגורים ג 4.269 48
222 מגורים ג 4.264 48
210 מגורים ג 3.232 30
211 מגורים ג 5.400 50
212 מגורים ג 5.480 50
213 מגורים ג 6.207 40
214 מגורים ג 2.677 30
215 מגורים ג 3.286 30
216 מגורים ג 5.908 50
217 מגורים ג 5.282 50
218 מגורים ג 2.427 20
219 מגורים ג 4.168 60
200 מגורים ב 5.295 20
201 מגורים ב 10.813 45
202 מגורים ב 10.729 45
903 מרכז אזרחי 5.200
911 שטח עתיקות 4.200
910 ספורט ו/או נופש 6.800

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה להפקדה בו משנה להתיישבות 11.10.89
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23.05.90

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
426 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27.01.88
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
426/3/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.06.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.