תוכנית חפאג/1363/חכ/25/ט חוף הכרמל

חוף ים קיסריה - שדות ים ברצועת חוף ים בין גן לאומי קיסריה לתחנת כוח חדרה

  כללי

ועדת תכנון
חוף הכרמל
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
שדות ים, קיסריה
מקום התוכנית
רצועת חוף ים בין גן לאומי קיסריה לתחנת כוח חדרה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
שטחים פתוחים
שטח התוכנית
185.341 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
אדר' ערן מבל

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. עריכת תכנית לחוף ים בין גן לאומי קיסריה לבין תחנת כוח חדרה. 2. הגדרת שימושים מותרים במתחמי החוף השונים

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  תחבורה 11.080 5.98% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 חניון 5.226
502 חניון 5.854
  שטחים פתוחים 173.344 93.53% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 שטח ציבורי פתוח 18.981
202 שטח ציבורי פתוח 24.717
202a שטח ציבורי פתוח 1.146
204 שטח ציבורי פתוח 3.371
601 שטח פרטי פתוח 0.304
602 שטח פרטי פתוח 0.201
101 חוף רחצה 40.250
102 חוף רחצה 28.132
103 חוף רחצה 20.716
104 חוף רחצה 10.638
105 חוף רחצה 22.478
150 גן לאומי 2.410
  אחר 0.917 0.49% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
400 דרך מאושרת 0.420
401 דרך מאושרת 0.497
סה"כ 185.341 100% 16 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 שטח ציבורי פתוח 18.981
202 שטח ציבורי פתוח 24.717
202a שטח ציבורי פתוח 1.146
204 שטח ציבורי פתוח 3.371
400 דרך מאושרת 0.420
401 דרך מאושרת 0.497
601 שטח פרטי פתוח 0.304
602 שטח פרטי פתוח 0.201
101 חוף רחצה 40.250
102 חוף רחצה 28.132
103 חוף רחצה 20.716
104 חוף רחצה 10.638
105 חוף רחצה 22.478
501 חניון 5.226
502 חניון 5.854
150 גן לאומי 2.410

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 28.08.13 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 16.09.13
פרסום לתוקף ברשומות 16.02.15
פרסום לתוקף בעיתונים 16.02.15 מעריב

  גושים וחלקות

גוש חלקה
10636 5 , 18
10637 1 , 15
10645 67 , 72
10647 1
60203 1

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/474 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.11.61
ג/400 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.01.63
ג/598 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.09.67
חכ/57 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.02.68
חכ/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.08.85
משח/39 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.12.86
חכ/25א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.04.92
ג/1125 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.12.97
חכ/260 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 04.09.03
חכ/25/ח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.12.07
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חכ/25/ה/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.08.16
303-0392332 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 13.08.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.