תוצאות חיפוש תוכניות בניין עיר - ג'דידה מכר

מציג 1-10 מתוך 90 תוצאות:
עיר/יישוב מס' תוכנית סטטוס מהות מקום התוכנית
ג'דידה מכר 252-0414680 פרסום לתוקף ברשומות 09.01.24 איחוד וחלוקה בחלקות 42, 43 ושינוי קו בניין - שכונה מערבית מכר
ג'דידה מכר 252-1044080 פרסום לתוקף ברשומות 02.01.24 שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר - גדידה מכר
ג'דידה מכר 252-1149723 פרסום לתוקף בעיתונים 29.12.23 חלוקת מחדש והחלפת שטח
ג'דידה מכר 252-1073782 פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.23 שכונה מערבית - ג'דידה מכר שכונה מערבית ג'דיידה
ג'דידה מכר 252-0943217 פרסום לתוקף בעיתונים 15.09.23 שינוי קו בניין - 18542/31 - ג'דידה מכר דרום היישוב ג'דידה מכר
ג'דידה מכר 252-0993402 פרסום לתוקף בעיתונים 28.07.23 שינוי קווי בניין בג'דידה מכר גוש 18530 חלקה 2 חלקה 22, משפחת עכר, ג'דידה מכר
ג'דידה מכר תמל/1105 החלטת אישור 19.07.23 ג'דיידה מכר - גבעות טנטור - רובע מגורים חדש
ג'דידה מכר 252-0967885 פרסום לתוקף ברשומות 25.06.23 הוספת שטחי שירות תת קרקעי מערב ג'דיידה
ג'דידה מכר 252-0601419 פרסום לתוקף ברשומות 02.05.23 שינוי בקווי בניין
ג'דידה מכר 252-0871558 פרסום לתוקף ברשומות 19.10.21 בית ספר ג'דידה-מכר מזרח דרום ג'דידה-מכר