מציג 1-10 מתוך 81 תוצאות:
עיר/יישוב מס' תוכנית סטטוס מהות מקום התוכנית
ג'דידה מכר 2/57/1 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 10/02/92 רישום שיכונים ציבוריים כפר מכר
ג'דידה מכר 2/57/2 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 10/02/92 רישום שיכונים ציבוריים כפר מכר
ג'דידה מכר 252-0414680 פרסום להפקדה בעיתונים 05/04/19 איחוד וחלוקה בחלקות 42, 43 ושינוי קו בניין- ג
ג'דידה מכר 252-0601419 פרסום לתוקף בעיתונים 03/05/19 שינוי בקווי בניין
ג'דידה מכר 252-0612457 פרסום לתוקף ברשומות 10/03/19 הגדלת גובה מבנה
ג'דידה מכר 252-0616201 פרסום לתוקף בעיתונים 27/09/19 שינוי קווי בניין
ג'דידה מכר 252-0644443 פרסום להפקדה בעיתונים 28/06/19 החלפת שטחים איחוד וחלוקה ללא הסכמה
ג'דידה מכר ג/10650 פרסום לתוקף ברשומות 17/01/02 קביעת רוחב, הנחיות ותנאים לפיתוח כביש ג'דידה מכר
ג'דידה מכר ג/10870 פרסום לתוקף ברשומות 17/01/00 חלוקה מחדש למגרשי מגורים ג'דידה מכר
ג'דידה מכר ג/1139 פרסום לתוקף ברשומות 21/12/72 תכינת מס' 1139 ג'דיידה