תוכנית מק/14295 ירושלים

הוראות איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בגבעת המטוס, ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום בית צפפא

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
גבעת המטוס, ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום בית צפפא
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
369.393 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
אדר' אילה רונאל

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

קביעת הוראות איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים וקביעת הוראות בינוי ופיתוח, גבעת המטוס.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 176.058 47.66% 141 275,287 2,610
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
106 מגורים א 0.806 756 7
106A מגורים א 0.824 780 7
106B מגורים א 0.865 846 8
106C מגורים א 0.882 870 8
107 מגורים א 0.676 654 6
107A מגורים א 0.688 658 6
100 מגורים א 2.028 1,967 17
102 מגורים א 0.695 671 6
104 מגורים א 0.550 430 4
115 מגורים א 1.517 1,504 14
117 מגורים א 1.851 1,478 14
118 מגורים א 2.208 2,009 19
125 מגורים א 0.984 778 8
126 מגורים א 2.012 1,585 16
131 מגורים א 0.931 714 7
135/135A מגורים א 0.742 634 6
136 מגורים א 0.750 688 7
137 מגורים א 0.709 633 6
138 מגורים א 0.785 703 7
139 מגורים א 1.411 1,267 12
140 מגורים א 0.817 694 7
140A מגורים א 0.883 750 7
140B מגורים א 0.874 740 7
141 מגורים א 0.985 817 8
142 מגורים א 0.893 801 8
143 מגורים א 0.779 697 7
144 מגורים א 0.724 645 6
145 מגורים א 0.757 675 6
147 מגורים א 0.778 703 7
148 מגורים א 0.857 772 7
149 מגורים א 0.898 822 8
153 מגורים א 0.366 262 2
154 מגורים א 0.512 227 3
160 מגורים א 1.850 600 3
128 מגורים א 1.885 1,497 15
405 מגורים א 0.165
42/148 מגורים א 0.662
42/42A מגורים א 0.825 744 7
44/150 מגורים א 0.038
44/407 מגורים א 0.723
44/44A מגורים א 0.758 692 7
40 מגורים ג 1.679 4,463 42
13 מגורים ג 2.898 6,863 64
31/136 מגורים ג 3.924
31/31A מגורים ג 4.999 11,548 122
31/403 מגורים ג 1.085
32 מגורים ג 4.592 11,296 114
33 מגורים ג 2.522 6,584 62
34 מגורים ג 2.504 7,507 72
35 מגורים ג 2.680 7,507 71
36 מגורים ג 2.547 7,508 72
37 מגורים ג 4.086 9,811 93
21A מגורים ג 2.044 4,140 37
21B מגורים ג 0.666 1,337 12
17C מגורים ג 0.661 1,367 13
23 מגורים ג 0.664 1,391 14
10 מגורים ג 1.457 3,126 30
12 מגורים ג 2.899 6,503 62
9 מגורים ג 2.347 5,079 48
8 מגורים ג 2.579 5,725 54
411 מגורים ב 0.414
445 מגורים ב 0.409
446 מגורים ב 0.428
447 מגורים ב 0.446
45/151 מגורים ב 0.016
45/45A מגורים ב 0.767 832 8
7 מגורים ב 1.433 2,477 23
46/152 מגורים ב 0.029
46/409 מגורים ב 0.734
46/46A מגורים ב 0.761 778 7
47/153 מגורים ב 0.226
47/410 מגורים ב 1.214
47/47A מגורים ב 1.436 1,787 17
48/154 מגורים ב 0.197
48/48A מגורים ב 0.610 796 8
49/412 מגורים ב 0.561
49/49A מגורים ב 0.747 968 9
5 מגורים ב 1.157 1,903 18
50/413 מגורים ב 0.530
50/50A מגורים ב 0.689 914 9
51/414 מגורים ב 0.657
51/51A מגורים ב 0.753 974 9
52/415 מגורים ב 0.724
52/52A מגורים ב 0.725 852 8
53 מגורים ב 0.747 970 9
54 מגורים ב 0.671 913 9
55 מגורים ב 0.660 790 8
56 מגורים ב 0.719 1,026 10
6 מגורים ב 1.157 1,923 18
60 מגורים ב 1.535 3,461 23
120 מגורים ב 0.639 691 7
120A מגורים ב 0.591 631 6
121 מגורים ב 0.863 944 9
121A מגורים ב 0.851 909 9
122 מגורים ב 0.856 947 9
122A מגורים ב 0.858 916 9
123 מגורים ב 0.883 984 9
123A מגורים ב 0.832 885 8
124 מגורים ב 2.452 2,471 22
1 מגורים ב 2.451 4,769 45
101 מגורים ב 3.912 5,985 56
105 מגורים ב 1.845 2,655 25
103 מגורים ב 0.810 1,194 11
108 מגורים ב 0.654 760 7
108A מגורים ב 0.688 868 8
109 מגורים ב 0.592 757 7
109A מגורים ב 0.585 1,038 10
11 מגורים ב 2.023 3,036 28
110 מגורים ב 0.422 577 5
110A מגורים ב 0.403 536 5
111 מגורים ב 0.669 908 9
111A מגורים ב 0.624 821 8
112 מגורים ב 0.606 820 8
112A מגורים ב 0.576 755 7
113 מגורים ב 0.961 1,246 12
114/114A מגורים ב 1.048 1,401 13
155 מגורים ב 0.188
156 מגורים ב 0.160
157 מגורים ב 0.099
158 מגורים ב 0.003
16 מגורים ב 2.210 3,554 34
15 מגורים ב 1.893 3,590 34
150 מגורים ב 0.763 867 8
151 מגורים ב 0.811 942 9
152 מגורים ב 0.811 846 8
146 מגורים ב 0.783 829 8
14 מגורים ב 2.606 4,691 44
132 מגורים ב 0.926 954 9
133 מגורים ב 0.889 919 9
134 מגורים ב 0.902 908 9
127 מגורים ב 1.449 1,974 19
127A מגורים ב 1.556 2,115 20
127B מגורים ב 1.378 1,866 18
119 מגורים ב 1.387 1,483 14
116 מגורים ב 1.410 1,433 14
24A מגורים ב 0.662 1,309 12
24B מגורים ב 0.640 1,242 11
25A מגורים ב 0.642 1,159 11
25B מגורים ב 0.663 1,200 11
26 מגורים ב 1.467 2,633 25
27 מגורים ב 1.953 2,929 28
28 מגורים ב 2.265 3,801 36
29 מגורים ב 2.916 5,016 47
3 מגורים ב 1.720 2,906 28
30 מגורים ב 2.098 4,007 36
181 מגורים ב 0.950
185 מגורים ב 0.208
186 מגורים ב 0.208
187 מגורים ב 0.156
18A מגורים ב 0.661 1,173 11
18B מגורים ב 1.485 2,639 24
161/161A מגורים ב 0.615 804 8
162/162A מגורים ב 0.634 829 8
163/163A מגורים ב 0.600 785 8
17A מגורים ב 1.437 2,542 24
17B מגורים ב 0.669 1,210 12
22 מגורים ב 0.614 1,118 11
19A מגורים ב 0.661 1,173 11
19B מגורים ב 1.507 1,582 15
2 מגורים ב 1.740 2,856 27
20 מגורים ב 0.667 1,064 10
38 מגורים ב 0.708 836 8
39A מגורים ב 1.186 1,571 15
39B מגורים ב 0.735 987 9
39C מגורים ב 1.068 1,325 12
4 מגורים ב 1.746 3,286 30
130/130A מגורים ב 1.126 1,422 13
41 מגורים ב 0.717 901 9
420 מגורים ב 0.113
421 מגורים ב 1.002
43/149 מגורים ב 0.112
43/406 מגורים ב 1.134
43/43A מגורים ב 1.242 1,625 16
  מסחר ומשרדים 0.612 0.17% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
210 מסחר 0.612 480
  מוסדות ציבוריים 69.743 18.88% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
195 מבנים ומוסדות ציבור 0.498
196 מבנים ומוסדות ציבור 0.002
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.587
407 מבנים ומוסדות ציבור 7.688
408 מבנים ומוסדות ציבור 9.238
409 מבנים ומוסדות ציבור 1.108
411/411A מבנים ומוסדות ציבור 1.221
412 מבנים ומוסדות ציבור 2.018
413 מבנים ומוסדות ציבור 2.682
414 מבנים ומוסדות ציבור 3.613
415 מבנים ומוסדות ציבור 1.709
416 מבנים ומוסדות ציבור 0.777
417 מבנים ומוסדות ציבור 1.260
418 מבנים ומוסדות ציבור 0.672
400 מבנים ומוסדות ציבור 3.736
401 מבנים ומוסדות ציבור 6.575
402 מבנים ומוסדות ציבור 1.627
403 מבנים ומוסדות ציבור 6.528
404 מבנים ומוסדות ציבור 15.998
410 מבנים ומוסדות ציבור 1.706
  שטח לדרכים 84.614 22.91% 25
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
720 דרך מוצעת 0.032
721 דרך מוצעת 0.074
700 דרך מאושרת 1.583
701 דרך מאושרת 0.039
702 דרך מאושרת 9.749
703 דרך מאושרת 10.603
704 דרך מאושרת 7.161
705 דרך מאושרת 9.351
706 דרך מאושרת 10.648
707 דרך מאושרת 4.612
708 דרך מאושרת 1.267
709 דרך מאושרת 7.088
710 דרך מאושרת 4.142
711 דרך מאושרת 11.892
712 דרך מאושרת 3.531
215 דרך מאושרת 0.187
228 דרך מאושרת 2.512
800 שביל 0.340
801 שביל 0.285
802 שביל 0.430
803 שביל 0.419
804 שביל 0.255
805 שביל 0.057
806 שביל 0.484
807 שביל 0.202
808 שביל 0.153
809 שביל 0.217
  שטחים פתוחים 37.702 10.21% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
451 שטח ציבורי פתוח 0.582
452 שטח ציבורי פתוח 0.366
600 שטח ציבורי פתוח 2.933
601 שטח ציבורי פתוח 4.576
602 שטח ציבורי פתוח 1.190
603 שטח ציבורי פתוח 0.685
604 שטח ציבורי פתוח 7.230
604/210 שטח ציבורי פתוח 6.651
605 שטח ציבורי פתוח 10.415
606 שטח ציבורי פתוח 0.132
607 שטח ציבורי פתוח 1.140
608 שטח ציבורי פתוח 1.656
609 שטח ציבורי פתוח 1.204
610 שטח ציבורי פתוח 0.617
611 שטח ציבורי פתוח 4.191
612 שטח ציבורי פתוח 1.331
613 שטח ציבורי פתוח 0.402
  אחר 0.664 0.18% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 מתקנים הנדסיים 0.060
301 מתקנים הנדסיים 0.062
302 מתקנים הנדסיים 0.066
303 מתקנים הנדסיים 0.076
304 מתקנים הנדסיים 0.066
305 מתקנים הנדסיים 0.066
306 מתקנים הנדסיים 0.060
307 מתקנים הנדסיים 0.056
308 מתקנים הנדסיים 0.061
309 מתקנים הנדסיים 0.091
סה"כ 369.393 100% 209 275,287 2,610

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
106 מגורים א 0.806 756 7
106A מגורים א 0.824 780 7
106B מגורים א 0.865 846 8
106C מגורים א 0.882 870 8
107 מגורים א 0.676 654 6
107A מגורים א 0.688 658 6
100 מגורים א 2.028 1,967 17
102 מגורים א 0.695 671 6
104 מגורים א 0.550 430 4
115 מגורים א 1.517 1,504 14
117 מגורים א 1.851 1,478 14
118 מגורים א 2.208 2,009 19
125 מגורים א 0.984 778 8
126 מגורים א 2.012 1,585 16
131 מגורים א 0.931 714 7
135/135A מגורים א 0.742 634 6
136 מגורים א 0.750 688 7
137 מגורים א 0.709 633 6
138 מגורים א 0.785 703 7
139 מגורים א 1.411 1,267 12
140 מגורים א 0.817 694 7
140A מגורים א 0.883 750 7
140B מגורים א 0.874 740 7
141 מגורים א 0.985 817 8
142 מגורים א 0.893 801 8
143 מגורים א 0.779 697 7
144 מגורים א 0.724 645 6
145 מגורים א 0.757 675 6
147 מגורים א 0.778 703 7
148 מגורים א 0.857 772 7
149 מגורים א 0.898 822 8
153 מגורים א 0.366 262 2
154 מגורים א 0.512 227 3
160 מגורים א 1.850 600 3
128 מגורים א 1.885 1,497 15
405 מגורים א 0.165
42/148 מגורים א 0.662
42/42A מגורים א 0.825 744 7
44/150 מגורים א 0.038
44/407 מגורים א 0.723
44/44A מגורים א 0.758 692 7
451 שטח ציבורי פתוח 0.582
452 שטח ציבורי פתוח 0.366
600 שטח ציבורי פתוח 2.933
601 שטח ציבורי פתוח 4.576
602 שטח ציבורי פתוח 1.190
603 שטח ציבורי פתוח 0.685
604 שטח ציבורי פתוח 7.230
604/210 שטח ציבורי פתוח 6.651
605 שטח ציבורי פתוח 10.415
606 שטח ציבורי פתוח 0.132
607 שטח ציבורי פתוח 1.140
608 שטח ציבורי פתוח 1.656
609 שטח ציבורי פתוח 1.204
610 שטח ציבורי פתוח 0.617
611 שטח ציבורי פתוח 4.191
612 שטח ציבורי פתוח 1.331
613 שטח ציבורי פתוח 0.402
720 דרך מוצעת 0.032
721 דרך מוצעת 0.074
700 דרך מאושרת 1.583
701 דרך מאושרת 0.039
702 דרך מאושרת 9.749
703 דרך מאושרת 10.603
704 דרך מאושרת 7.161
705 דרך מאושרת 9.351
706 דרך מאושרת 10.648
707 דרך מאושרת 4.612
708 דרך מאושרת 1.267
709 דרך מאושרת 7.088
710 דרך מאושרת 4.142
711 דרך מאושרת 11.892
712 דרך מאושרת 3.531
215 דרך מאושרת 0.187
228 דרך מאושרת 2.512
195 מבנים ומוסדות ציבור 0.498
196 מבנים ומוסדות ציבור 0.002
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.587
407 מבנים ומוסדות ציבור 7.688
408 מבנים ומוסדות ציבור 9.238
409 מבנים ומוסדות ציבור 1.108
411/411A מבנים ומוסדות ציבור 1.221
412 מבנים ומוסדות ציבור 2.018
413 מבנים ומוסדות ציבור 2.682
414 מבנים ומוסדות ציבור 3.613
415 מבנים ומוסדות ציבור 1.709
416 מבנים ומוסדות ציבור 0.777
417 מבנים ומוסדות ציבור 1.260
418 מבנים ומוסדות ציבור 0.672
400 מבנים ומוסדות ציבור 3.736
401 מבנים ומוסדות ציבור 6.575
402 מבנים ומוסדות ציבור 1.627
403 מבנים ומוסדות ציבור 6.528
404 מבנים ומוסדות ציבור 15.998
410 מבנים ומוסדות ציבור 1.706
800 שביל 0.340
801 שביל 0.285
802 שביל 0.430
803 שביל 0.419
804 שביל 0.255
805 שביל 0.057
806 שביל 0.484
807 שביל 0.202
808 שביל 0.153
809 שביל 0.217
210 מסחר 0.612 480
40 מגורים ג 1.679 4,463 42
13 מגורים ג 2.898 6,863 64
31/136 מגורים ג 3.924
31/31A מגורים ג 4.999 11,548 122
31/403 מגורים ג 1.085
32 מגורים ג 4.592 11,296 114
33 מגורים ג 2.522 6,584 62
34 מגורים ג 2.504 7,507 72
35 מגורים ג 2.680 7,507 71
36 מגורים ג 2.547 7,508 72
37 מגורים ג 4.086 9,811 93
21A מגורים ג 2.044 4,140 37
21B מגורים ג 0.666 1,337 12
17C מגורים ג 0.661 1,367 13
23 מגורים ג 0.664 1,391 14
10 מגורים ג 1.457 3,126 30
12 מגורים ג 2.899 6,503 62
9 מגורים ג 2.347 5,079 48
8 מגורים ג 2.579 5,725 54
411 מגורים ב 0.414
445 מגורים ב 0.409
446 מגורים ב 0.428
447 מגורים ב 0.446
45/151 מגורים ב 0.016
45/45A מגורים ב 0.767 832 8
7 מגורים ב 1.433 2,477 23
46/152 מגורים ב 0.029
46/409 מגורים ב 0.734
46/46A מגורים ב 0.761 778 7
47/153 מגורים ב 0.226
47/410 מגורים ב 1.214
47/47A מגורים ב 1.436 1,787 17
48/154 מגורים ב 0.197
48/48A מגורים ב 0.610 796 8
49/412 מגורים ב 0.561
49/49A מגורים ב 0.747 968 9
5 מגורים ב 1.157 1,903 18
50/413 מגורים ב 0.530
50/50A מגורים ב 0.689 914 9
51/414 מגורים ב 0.657
51/51A מגורים ב 0.753 974 9
52/415 מגורים ב 0.724
52/52A מגורים ב 0.725 852 8
53 מגורים ב 0.747 970 9
54 מגורים ב 0.671 913 9
55 מגורים ב 0.660 790 8
56 מגורים ב 0.719 1,026 10
6 מגורים ב 1.157 1,923 18
60 מגורים ב 1.535 3,461 23
120 מגורים ב 0.639 691 7
120A מגורים ב 0.591 631 6
121 מגורים ב 0.863 944 9
121A מגורים ב 0.851 909 9
122 מגורים ב 0.856 947 9
122A מגורים ב 0.858 916 9
123 מגורים ב 0.883 984 9
123A מגורים ב 0.832 885 8
124 מגורים ב 2.452 2,471 22
1 מגורים ב 2.451 4,769 45
101 מגורים ב 3.912 5,985 56
105 מגורים ב 1.845 2,655 25
103 מגורים ב 0.810 1,194 11
108 מגורים ב 0.654 760 7
108A מגורים ב 0.688 868 8
109 מגורים ב 0.592 757 7
109A מגורים ב 0.585 1,038 10
11 מגורים ב 2.023 3,036 28
110 מגורים ב 0.422 577 5
110A מגורים ב 0.403 536 5
111 מגורים ב 0.669 908 9
111A מגורים ב 0.624 821 8
112 מגורים ב 0.606 820 8
112A מגורים ב 0.576 755 7
113 מגורים ב 0.961 1,246 12
114/114A מגורים ב 1.048 1,401 13
155 מגורים ב 0.188
156 מגורים ב 0.160
157 מגורים ב 0.099
158 מגורים ב 0.003
16 מגורים ב 2.210 3,554 34
15 מגורים ב 1.893 3,590 34
150 מגורים ב 0.763 867 8
151 מגורים ב 0.811 942 9
152 מגורים ב 0.811 846 8
146 מגורים ב 0.783 829 8
14 מגורים ב 2.606 4,691 44
132 מגורים ב 0.926 954 9
133 מגורים ב 0.889 919 9
134 מגורים ב 0.902 908 9
127 מגורים ב 1.449 1,974 19
127A מגורים ב 1.556 2,115 20
127B מגורים ב 1.378 1,866 18
119 מגורים ב 1.387 1,483 14
116 מגורים ב 1.410 1,433 14
24A מגורים ב 0.662 1,309 12
24B מגורים ב 0.640 1,242 11
25A מגורים ב 0.642 1,159 11
25B מגורים ב 0.663 1,200 11
26 מגורים ב 1.467 2,633 25
27 מגורים ב 1.953 2,929 28
28 מגורים ב 2.265 3,801 36
29 מגורים ב 2.916 5,016 47
3 מגורים ב 1.720 2,906 28
30 מגורים ב 2.098 4,007 36
181 מגורים ב 0.950
185 מגורים ב 0.208
186 מגורים ב 0.208
187 מגורים ב 0.156
18A מגורים ב 0.661 1,173 11
18B מגורים ב 1.485 2,639 24
161/161A מגורים ב 0.615 804 8
162/162A מגורים ב 0.634 829 8
163/163A מגורים ב 0.600 785 8
17A מגורים ב 1.437 2,542 24
17B מגורים ב 0.669 1,210 12
22 מגורים ב 0.614 1,118 11
19A מגורים ב 0.661 1,173 11
19B מגורים ב 1.507 1,582 15
2 מגורים ב 1.740 2,856 27
20 מגורים ב 0.667 1,064 10
38 מגורים ב 0.708 836 8
39A מגורים ב 1.186 1,571 15
39B מגורים ב 0.735 987 9
39C מגורים ב 1.068 1,325 12
4 מגורים ב 1.746 3,286 30
130/130A מגורים ב 1.126 1,422 13
41 מגורים ב 0.717 901 9
420 מגורים ב 0.113
421 מגורים ב 1.002
43/149 מגורים ב 0.112
43/406 מגורים ב 1.134
43/43A מגורים ב 1.242 1,625 16
300 מתקנים הנדסיים 0.060
301 מתקנים הנדסיים 0.062
302 מתקנים הנדסיים 0.066
303 מתקנים הנדסיים 0.076
304 מתקנים הנדסיים 0.066
305 מתקנים הנדסיים 0.066
306 מתקנים הנדסיים 0.060
307 מתקנים הנדסיים 0.056
308 מתקנים הנדסיים 0.061
309 מתקנים הנדסיים 0.091

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 21.12.10 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים 11.10.11 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 10.11.11
אושר לתוקף/ לא פורסם 11.01.12
החלטת אישור 01.04.12 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים 24.09.14 העיר כל העיר
פרסום לתוקף ברשומות 16.11.14

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30282 56 , 903
30283 43 , 96
30287 3-122
30288 9 , 905
31656 1-40
31657 1-16
691100 1

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
5022 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 22.03.96
מק/5022א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.01.00
5166/ב כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27.01.10
5834/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.11.11
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0979336 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.12.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.