תוכנית 10038 ירושלים

חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה בירושלים בכל תחום מרחב תכנון מקומי

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
כל תחום מרחב תכנון מקומי
סיווג התוכנית
מתאר/מפורטת
קטגוריה
שטח ללא יעוד מוגדר
יזם
עיריה
גוף מתכנן
אדר' שלמה אשכול

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת הוראות לעידוד חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה והתאמתם לדרישות התקן וקביעת הוראות בעניין תוספת שטחי בנייה (לרבות תנאים לתוספת שטחי בנייה והיתרים על פי תכנית זו) ובעניינים אחרים בהתאם לתנאים המיוחדים של ירושלים ובהתאם להוראות סעיף 23 בתמ"א 38.
מובהר כי תכנית זו אינה מקנה זכויות בנייה וכל עניינה הוא במתן אפשרויות וסמכות לועדה המקומית להוספת זכויות בנייה בכפוף לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בכפוף לכל התנאים והסייגים הקבועים בה.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 29.07.11 כל העיר
פרסום הפקדה ברשומות 31.08.11
פרסום לתוקף ברשומות 02.06.14
פרסום לתוקף בעיתונים 11.06.14 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות 22.08.17
פרסום לתוקף בעיתונים 17.10.17 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 27.12.17
פרסום לתוקף בעיתונים 28.12.17 הארץ

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 38 מפרטת פרסום לתוקף ברשומות 18.05.05
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0117887 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09.08.16
101-0259275 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18.08.16
101-0404905 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 12.09.17
101-0184523 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 02.10.17
101-0530485 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 30.11.18
101-0545806 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 12.04.19
101-0490656 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19
101-0638908 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 17.05.19
101-0604801 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13.08.19
101-0658088 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13.08.19
101-0607168 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 29.08.19
101-0533794 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 30.01.20
101-0682088 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 20.02.20
101-0690370 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 05.05.20
101-0674010 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 05.06.20
101-0643122 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 05.06.20
101-0752824 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 17.07.20
101-0707513 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 16.10.20
101-0756932 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 16.10.20
101-0787358 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 16.10.20
101-0465229 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים 23.10.20
101-0802785 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 06.11.20
101-0721589 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 18.12.20
101-0791947 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 12.02.21
101-0816561 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 04.06.21
101-0838219 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28.06.21
101-0760942 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 11.07.21
101-0615880 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.07.21
101-0777235 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים 06.08.21
101-0784785 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 26.11.21
101-0876300 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 11.02.22
101-0890707 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 15.07.22
101-0994848 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18.11.22
101-1069848 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.07.23
101-0863068 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.09.23
101-0759589 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים 22.12.23
101-1136027 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 06.02.24
101-0973958 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 17.05.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.