כללי
עיר/יישוב
ירושלים
ועדת תכנון
ירושלים
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
לאורך רחוב עמק רפאים בירושלים מ"מתחם התחנה הראשונה" ועד לצומת אורנים. בשטח התחום בקואורדינטות הבאות:
שטח התוכנית
32.954 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 16/10/18 מבאת
פרסום להפקדה בעיתונים 18/10/18 מעריב-הבוקר
פרסום הפקדה ברשומות 23/10/18
פרסום להפקדה בעיתונים 26/10/18 מעריב-מקומונ
החלטת אישור 31/01/19 מבאת
פרסום לתוקף בעיתונים 13/05/19 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 17/05/19 מעריב-מקומונ
פרסום לתוקף ברשומות 20/05/19
  מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להתוויית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה, במקטע עמק רפאים, שהינו חלק ממערכת הסעת המונים מסילתית בירושלים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
30003 6 , 7 , 14 , 15 , 22 , 23 , 24 , 29 , 35 , 36 , 38 , 40 , 41-46 , 49 , 66 , 68 , 69 , 72 , 74 , 76
30004 87 , 90 , 92 , 94 , 95 , 116 , 129 , 137
30008 1 , 2 , 6 , 7 , 12 , 15 , 16 , 21 , 27 , 29 , 78-82 , 89 , 96 , 101 , 110 , 111
30010 72 , 82 , 83 , 92 , 104
30011 4 , 7 , 32 , 39 , 46 , 52 , 54 , 72 , 74-76 , 85 , 87-89 , 93 , 94
30012 34 , 37 , 39-42 , 50 , 54 , 55 , 59-61 , 64 , 65 , 67 , 72
30014 97-103 , 119-123 , 127-130 , 140 , 141
30015 71-73 , 86 , 87
30197 68 , 100 , 101-103 , 118 , 119 , 120 , 200 , 209
30198 17
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
2154 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/09/80
3764 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/06/88
1174 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19/11/64
1291 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/02/66
1540 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/12/72
8005/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/03/05
מק/3779ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/06/99
3599/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/12/01
0915 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/09/66
62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/07/59
1540ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/03/82
1539 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11/01/73
2176 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/02/77
3082 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/02/84
1539א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/11/79
8784 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/04/06
9896 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19/12/11
101-0049056 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26/06/16
101-0095612 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/06/16
101-0178129 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 17/08/18
2878 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/08/89
3770 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/06/99
מק/7859 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/02/05

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.