תוכנית 11647 ירושלים

הקמת שכונת מגורים - 625 יח"ד בשכ' פסגת זאב

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
שכ' פסגת זאב
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
109.108 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
קולקר, קולקר אפשטיין אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקמת שכונת מגורים כהמשך לשכונת פסגת זאב צפון בת 625 יח"ד.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 29.260 26.82% 14 94,375 625
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
11 מגורים ג 1.115 2,718 18
12 מגורים ג 1.272 3,322 22
13 מגורים ג 1.993 3,322 22
14 מגורים ג 2.221 8,456 56
15 מגורים ג 2.639 5,436 36
16 מגורים ג 2.522 10,268 68
17 מגורים ג 2.369 10,268 68
18 מגורים ג 2.357 9,060 60
19 מגורים ג 2.392 9,362 62
20 מגורים ג 2.433 6,342 42
21 מגורים ג 1.188 1,661 11
22 מגורים ג 2.272 7,852 52
23 מגורים ג 2.096 7,852 52
24 מגורים ג 2.391 8,456 56
  מסחר ומשרדים 2.691 2.47% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
601 מסחר 2.691 2,500
  מוסדות ציבוריים 6.401 5.87% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 מבנים ומוסדות ציבור 1.494
502 מבנים ומוסדות ציבור 2.384
503 מבנים ומוסדות ציבור 1.008
504 מבנים ומוסדות ציבור 1.515
  שטח לדרכים 25.909 23.75% 23
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101B דרך מוצעת 0.150
101C דרך מוצעת 3.033
101E דרך מוצעת 2.883
101G דרך מוצעת 0.869
101H דרך מוצעת 2.357
102B דרך מוצעת 0.251
103A דרך מוצעת 0.027
103B דרך מאושרת 0.585
101F דרך מאושרת 1.521
101D דרך מאושרת 4.683
101A דרך מאושרת 0.607
102A דרך מאושרת 3.444
301 שביל 0.184
302 שביל 0.189
304 שביל 0.070
305 שביל 0.667
306 שביל 0.031
307 שביל 0.225
308 שביל 0.310
101I דרך משולבת 0.517
101J דרך משולבת 2.937
701 דרך ו/או טיפול נופי 0.083
702 דרך ו/או טיפול נופי 0.286
  שטחים פתוחים 44.450 40.74% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 שטח ציבורי פתוח 22.753
202 שטח ציבורי פתוח 19.522
203 שטח ציבורי פתוח 0.255
204 שטח ציבורי פתוח 1.920
  אחר 0.397 0.36% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מתקנים הנדסיים 0.062
402 מתקנים הנדסיים 0.080
403 מתקנים הנדסיים 0.096
404 מתקנים הנדסיים 0.159
סה"כ 109.108 100% 50 94,375 625

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 שטח ציבורי פתוח 22.753
202 שטח ציבורי פתוח 19.522
203 שטח ציבורי פתוח 0.255
204 שטח ציבורי פתוח 1.920
101B דרך מוצעת 0.150
101C דרך מוצעת 3.033
101E דרך מוצעת 2.883
101G דרך מוצעת 0.869
101H דרך מוצעת 2.357
102B דרך מוצעת 0.251
103A דרך מוצעת 0.027
103B דרך מאושרת 0.585
101F דרך מאושרת 1.521
101D דרך מאושרת 4.683
101A דרך מאושרת 0.607
102A דרך מאושרת 3.444
501 מבנים ומוסדות ציבור 1.494
502 מבנים ומוסדות ציבור 2.384
503 מבנים ומוסדות ציבור 1.008
504 מבנים ומוסדות ציבור 1.515
301 שביל 0.184
302 שביל 0.189
304 שביל 0.070
305 שביל 0.667
306 שביל 0.031
307 שביל 0.225
308 שביל 0.310
101I דרך משולבת 0.517
101J דרך משולבת 2.937
601 מסחר 2.691 2,500
11 מגורים ג 1.115 2,718 18
12 מגורים ג 1.272 3,322 22
13 מגורים ג 1.993 3,322 22
14 מגורים ג 2.221 8,456 56
15 מגורים ג 2.639 5,436 36
16 מגורים ג 2.522 10,268 68
17 מגורים ג 2.369 10,268 68
18 מגורים ג 2.357 9,060 60
19 מגורים ג 2.392 9,362 62
20 מגורים ג 2.433 6,342 42
21 מגורים ג 1.188 1,661 11
22 מגורים ג 2.272 7,852 52
23 מגורים ג 2.096 7,852 52
24 מגורים ג 2.391 8,456 56
401 מתקנים הנדסיים 0.062
402 מתקנים הנדסיים 0.080
403 מתקנים הנדסיים 0.096
404 מתקנים הנדסיים 0.159
701 דרך ו/או טיפול נופי 0.083
702 דרך ו/או טיפול נופי 0.286

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 03.07.06 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה 08.07.08 הוסב מבקרת פ
פרסום הפקדה ברשומות 25.11.10
פרסום להפקדה בעיתונים 25.11.10 מעריב
החלטת אישור 19.05.11 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף ברשומות 06.11.11 פיקטיבי-הזמנ
פרסום לתוקף ברשומות 22.11.11
פרסום לתוקף בעיתונים 30.11.11 הארץ

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30608 25
30609 922
30613 904
30614 1
31304 172
31305 14 , 29
31306 62
31307 1
31397 52 , 65

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59
3226 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.05.84
3265 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.05.84
3774 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.03.95
במ/3381א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.01.96
3381ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.03.98
5166/ב כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27.01.10
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0414102 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.05.17
101-0494864 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.08.21
101-1012046 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.11.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.