כללי
עיר/יישוב
ירושלים
ועדת תכנון
ירושלים
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
אחראי
פז" חב' נפט בע"מ
גוף מתכנן
מומס מ. לייטרספורץ
ייעוד עיקרי
תחבורה
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
ירושלים,תחנת דלק
שטח התוכנית
6.111 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
הוגשה למקומית 07/03/88
הומלצה במקומית 27/03/88
ביצוע תנאים 06/09/88
החלטה בדיון בהפקדה 22/11/88
פרסום הפקדה ברשומות 10/09/89
פרסום לתוקף ברשומות 03/12/89
  מטרת התוכנית
1.קביעת יעודי קרקע לתחנת תדלוק ושטח מסחרי 2.קביעת בינוי והוראות בנייה בשטח בהתאם לנספח הבינוי 3.קביעת שטחי בנייה מרביים 4.איחוד וחלוקה מחדש
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
30613 24 , 28 , 35 , 38 , 43 , 121 , 228 , 245 , 250 , 258 , 262-264
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3058 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/01/83
62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/07/59

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מק/3736א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/11/10

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.