תוכנית תא/3700 תל-אביב

מגורים מסחר ומלונאות בצפון מערב העיר

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
צפון מערב העיר
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,899.400 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
אדר' עפר קולקר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנון רובע עירוני חדש בצפון-מערב העיר לאורך חוף הים ופארק חוף רחב היקף המאופיין בשילוב שימושי קרקע מגוונים באופן הנותן מענה לצורכי כלל האוכלוסייה למטרות מגורים, מלונאות, תעסוקה, מסחר, בנייני ציבור ושטחים פתוחים, תוך שילוב עקרונות פיתוח בני קיימא ליצירת סביבה ידידותית ואיכותית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 345.051 18.17% 53
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2180 מגורים 3.671
2184 מגורים 7.614
2192 מגורים 4.505
2190 מגורים 0.444
2196 מגורים 3.367
2154 מגורים 3.721
2178 מגורים 12.060
2134 מגורים 5.538
2136 מגורים 4.761
2127 מגורים 5.774
2128 מגורים 7.222
2111 מגורים 8.548
2086 מגורים 5.963
2104 מגורים 7.820
2084 מגורים 2.921
2067 מגורים 4.940
2063 מגורים 6.456
2064 מגורים 10.749
2061 מגורים 10.213
2052 מגורים 8.831
2028 מגורים 2.960
2020 מגורים 16.508
2021 מגורים 4.821
2002 מגורים 12.232
2004 מגורים 15.147
2006 מגורים 5.231
2000 מגורים 3.819
III מגורים מיוחד 0.397
IV מגורים מיוחד 0.525
I מגורים מיוחד 29.910
2056 מגורים ב מיוחד 7.957
2058 מגורים ב מיוחד 4.150
2048 מגורים ב מיוחד 2.203
2053 מגורים ב מיוחד 8.301
2054 מגורים ב מיוחד 1.734
2039 מגורים ב מיוחד 8.996
2042 מגורים ב מיוחד 7.083
2033 מגורים ב מיוחד 2.521
2022 מגורים ב מיוחד 10.086
2024 מגורים ב מיוחד 7.078
2098 מגורים ב מיוחד 11.986
2105 מגורים ב מיוחד 5.685
2079 מגורים ב מיוחד 6.833
2071 מגורים ב מיוחד 5.009
2081 מגורים ב מיוחד 7.107
2091 מגורים ב מיוחד 2.443
2138 מגורים ב מיוחד 2.364
2145 מגורים ב מיוחד 2.399
2146 מגורים ב מיוחד 5.809
2129 מגורים ב מיוחד 5.745
2121 מגורים ב מיוחד 4.709
2126 מגורים ב מיוחד 2.750
2116 מגורים ב מיוחד 5.435
  מוסדות ציבוריים 197.310 10.39% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2011 מבנים ומוסדות ציבור 7.046
2015 מבנים ומוסדות ציבור 12.626
2034 מבנים ומוסדות ציבור 1.508
2132 מבנים ומוסדות ציבור 8.549
2133 מבנים ומוסדות ציבור 6.818
2113 מבנים ומוסדות ציבור 8.688
2179 מבנים ומוסדות ציבור 19.186
2152 מבנים ומוסדות ציבור 8.914
2197 מבנים ומוסדות ציבור 2.838
בצ-1 מבנים ומוסדות ציבור 68.740
בצ-2 מבנים ומוסדות ציבור 23.960
בצ-3 מבנים ומוסדות ציבור 28.437
  שטח לדרכים 421.469 22.19% 32
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
II דרך מוצעת 0.872
2201 דרך מוצעת 4.019
VII דרך מוצעת 21.141
2141 דרך מוצעת 0.098
2108 דרך מוצעת 0.560
2106 דרך מוצעת 0.226
2077 דרך מוצעת 0.221
2059 דרך מוצעת 28.025
2044 דרך מוצעת 0.662
2038 דרך מוצעת 1.088
2040 דרך מוצעת 0.994
2041 דרך מוצעת 1.365
2017 דרך מוצעת 0.663
2013 דרך מוצעת 174.722
2008 דרך מוצעת 71.162
2005 דרך קיימת 3.017
2001 דרך קיימת 54.427
2029 דרך קיימת 3.411
2051 דרך קיימת 0.349
2049 דרך קיימת 1.606
2065 דרך קיימת 2.055
2080 דרך קיימת 4.701
2099 דרך קיימת 0.127
2097 דרך קיימת 0.667
2124 דרך קיימת 1.275
2115 דרך קיימת 0.268
2112 דרך קיימת 0.830
2151 דרך קיימת 4.387
2156 דרך קיימת 0.637
2140 דרך קיימת 9.899
2163 דרך קיימת 8.082
VI דרך קיימת 19.913
  שטחים פתוחים 661.345 34.82% 90
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 שטח ציבורי פתוח 3.152
2009 שטח ציבורי פתוח 9.195
2016 שטח ציבורי פתוח 2.956
2019 שטח ציבורי פתוח 5.638
2023 שטח ציבורי פתוח 3.239
2027 שטח ציבורי פתוח 0.832
2030 שטח ציבורי פתוח 1.272
2031 שטח ציבורי פתוח 1.358
2032 שטח ציבורי פתוח 0.886
2035 שטח ציבורי פתוח 2.306
2037 שטח ציבורי פתוח 4.476
2046 שטח ציבורי פתוח 7.843
2047 שטח ציבורי פתוח 1.064
2057 שטח ציבורי פתוח 0.845
2060 שטח ציבורי פתוח 1.616
2062 שטח ציבורי פתוח 2.857
2068 שטח ציבורי פתוח 2.739
2070 שטח ציבורי פתוח 0.627
2073 שטח ציבורי פתוח 0.948
2074 שטח ציבורי פתוח 0.179
2075 שטח ציבורי פתוח 0.113
2076 שטח ציבורי פתוח 0.379
2082 שטח ציבורי פתוח 1.192
2083 שטח ציבורי פתוח 0.084
2087 שטח ציבורי פתוח 0.327
2088 שטח ציבורי פתוח 0.083
2089 שטח ציבורי פתוח 0.204
2090 שטח ציבורי פתוח 0.484
2092 שטח ציבורי פתוח 0.199
2093 שטח ציבורי פתוח 0.087
2094 שטח ציבורי פתוח 0.148
2095 שטח ציבורי פתוח 0.402
2096 שטח ציבורי פתוח 0.341
2085 שטח ציבורי פתוח 0.559
2101 שטח ציבורי פתוח 0.897
2102 שטח ציבורי פתוח 0.826
2103 שטח ציבורי פתוח 2.903
2107 שטח ציבורי פתוח 0.889
2109 שטח ציבורי פתוח 8.370
2114 שטח ציבורי פתוח 3.740
2118 שטח ציבורי פתוח 0.830
2119 שטח ציבורי פתוח 0.261
2122 שטח ציבורי פתוח 0.254
2123 שטח ציבורי פתוח 0.338
2125 שטח ציבורי פתוח 20.817
2131 שטח ציבורי פתוח 0.627
2135 שטח ציבורי פתוח 0.509
2137 שטח ציבורי פתוח 0.233
2143 שטח ציבורי פתוח 0.417
2144 שטח ציבורי פתוח 0.473
2147 שטח ציבורי פתוח 1.113
2150 שטח ציבורי פתוח 1.972
2153 שטח ציבורי פתוח 1.062
2157 שטח ציבורי פתוח 0.199
2158 שטח ציבורי פתוח 0.909
2159 שטח ציבורי פתוח 0.384
2155 שטח ציבורי פתוח 24.351
2161 שטח ציבורי פתוח 1.796
2164 שטח ציבורי פתוח 0.341
2165 שטח ציבורי פתוח 0.178
2166 שטח ציבורי פתוח 0.728
2167 שטח ציבורי פתוח 0.262
2168 שטח ציבורי פתוח 1.145
2169 שטח ציבורי פתוח 0.108
2170 שטח ציבורי פתוח 0.090
2171 שטח ציבורי פתוח 0.180
2172 שטח ציבורי פתוח 0.651
2173 שטח ציבורי פתוח 0.295
2174 שטח ציבורי פתוח 1.133
2175 שטח ציבורי פתוח 0.787
2176 שטח ציבורי פתוח 4.355
2177 שטח ציבורי פתוח 0.098
2182 שטח ציבורי פתוח 4.299
2183 שטח ציבורי פתוח 0.870
2185 שטח ציבורי פתוח 1.403
2187 שטח ציבורי פתוח 2.132
2188 שטח ציבורי פתוח 0.866
2189 שטח ציבורי פתוח 0.193
2191 שטח ציבורי פתוח 0.376
2193 שטח ציבורי פתוח 1.497
2198 שטח ציבורי פתוח 0.039
2199 שטח ציבורי פתוח 0.893
2200 שטח ציבורי פתוח 0.149
2195 שטח ציבורי פתוח 1.047
צפ-1 שטח ציבורי פתוח 2.905
2045 שטח פרטי פתוח 1.255
2007 שטח פרטי פתוח 2.740
2072 שטח פרטי פתוח 1.983
2110 חוף רחצה 48.427
מפ-3 פארק / גן ציבורי 447.120
  אחר 274.225 14.44% 35
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2055 מלונאות (אכסון מלונאי) 2.580
2036 מלונאות (אכסון מלונאי) 7.860
מס-1 מסחר 19.942
מס-2 מסחר 3.604
מס-3 מסחר 1.689
מס-4 מסחר 3.090
2014 שטח ספורט 34.710
2018 מתקנים הנדסיים 2.039
2160 מתקנים הנדסיים 5.990
ת-1 מגורים, מסחר ותעסוקה 5.216
ת-2 מגורים, מסחר ותעסוקה 9.228
ת-3 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.861
2050 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.474
2120 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.828
2130 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.612
2139 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.484
2100 שטח מיוחד 2.863
2066 שטח מיוחד 4.073
2194 תעסוקה 8.964
2186 תעסוקה 8.618
2181 תעסוקה 12.752
2162 תעסוקה 13.994
2142 תעסוקה 10.485
2043 תעסוקה 9.478
2069 תעסוקה 6.756
מפ-1 אזור לפיתוח בעתיד 12.360
מפ-2 אזור לפיתוח בעתיד 3.710
2148 דיור מיוחד ותיירות 7.648
2149 דיור מיוחד ותיירות 3.535
2025 דיור מיוחד ותיירות 11.615
2026 דיור מיוחד ותיירות 12.319
2012 דיור מיוחד ותיירות 9.982
2010 דיור מיוחד ותיירות 5.305
2117 דיור מיוחד ותיירות 7.519
2078 דיור מיוחד ותיירות 3.042
סה"כ 1,899.400 100% 222 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 שטח ציבורי פתוח 3.152
2009 שטח ציבורי פתוח 9.195
2016 שטח ציבורי פתוח 2.956
2019 שטח ציבורי פתוח 5.638
2023 שטח ציבורי פתוח 3.239
2027 שטח ציבורי פתוח 0.832
2030 שטח ציבורי פתוח 1.272
2031 שטח ציבורי פתוח 1.358
2032 שטח ציבורי פתוח 0.886
2035 שטח ציבורי פתוח 2.306
2037 שטח ציבורי פתוח 4.476
2046 שטח ציבורי פתוח 7.843
2047 שטח ציבורי פתוח 1.064
2057 שטח ציבורי פתוח 0.845
2060 שטח ציבורי פתוח 1.616
2062 שטח ציבורי פתוח 2.857
2068 שטח ציבורי פתוח 2.739
2070 שטח ציבורי פתוח 0.627
2073 שטח ציבורי פתוח 0.948
2074 שטח ציבורי פתוח 0.179
2075 שטח ציבורי פתוח 0.113
2076 שטח ציבורי פתוח 0.379
2082 שטח ציבורי פתוח 1.192
2083 שטח ציבורי פתוח 0.084
2087 שטח ציבורי פתוח 0.327
2088 שטח ציבורי פתוח 0.083
2089 שטח ציבורי פתוח 0.204
2090 שטח ציבורי פתוח 0.484
2092 שטח ציבורי פתוח 0.199
2093 שטח ציבורי פתוח 0.087
2094 שטח ציבורי פתוח 0.148
2095 שטח ציבורי פתוח 0.402
2096 שטח ציבורי פתוח 0.341
2085 שטח ציבורי פתוח 0.559
2101 שטח ציבורי פתוח 0.897
2102 שטח ציבורי פתוח 0.826
2103 שטח ציבורי פתוח 2.903
2107 שטח ציבורי פתוח 0.889
2109 שטח ציבורי פתוח 8.370
2114 שטח ציבורי פתוח 3.740
2118 שטח ציבורי פתוח 0.830
2119 שטח ציבורי פתוח 0.261
2122 שטח ציבורי פתוח 0.254
2123 שטח ציבורי פתוח 0.338
2125 שטח ציבורי פתוח 20.817
2131 שטח ציבורי פתוח 0.627
2135 שטח ציבורי פתוח 0.509
2137 שטח ציבורי פתוח 0.233
2143 שטח ציבורי פתוח 0.417
2144 שטח ציבורי פתוח 0.473
2147 שטח ציבורי פתוח 1.113
2150 שטח ציבורי פתוח 1.972
2153 שטח ציבורי פתוח 1.062
2157 שטח ציבורי פתוח 0.199
2158 שטח ציבורי פתוח 0.909
2159 שטח ציבורי פתוח 0.384
2155 שטח ציבורי פתוח 24.351
2161 שטח ציבורי פתוח 1.796
2164 שטח ציבורי פתוח 0.341
2165 שטח ציבורי פתוח 0.178
2166 שטח ציבורי פתוח 0.728
2167 שטח ציבורי פתוח 0.262
2168 שטח ציבורי פתוח 1.145
2169 שטח ציבורי פתוח 0.108
2170 שטח ציבורי פתוח 0.090
2171 שטח ציבורי פתוח 0.180
2172 שטח ציבורי פתוח 0.651
2173 שטח ציבורי פתוח 0.295
2174 שטח ציבורי פתוח 1.133
2175 שטח ציבורי פתוח 0.787
2176 שטח ציבורי פתוח 4.355
2177 שטח ציבורי פתוח 0.098
2182 שטח ציבורי פתוח 4.299
2183 שטח ציבורי פתוח 0.870
2185 שטח ציבורי פתוח 1.403
2187 שטח ציבורי פתוח 2.132
2188 שטח ציבורי פתוח 0.866
2189 שטח ציבורי פתוח 0.193
2191 שטח ציבורי פתוח 0.376
2193 שטח ציבורי פתוח 1.497
2198 שטח ציבורי פתוח 0.039
2199 שטח ציבורי פתוח 0.893
2200 שטח ציבורי פתוח 0.149
2195 שטח ציבורי פתוח 1.047
צפ-1 שטח ציבורי פתוח 2.905
II דרך מוצעת 0.872
2201 דרך מוצעת 4.019
VII דרך מוצעת 21.141
2141 דרך מוצעת 0.098
2108 דרך מוצעת 0.560
2106 דרך מוצעת 0.226
2077 דרך מוצעת 0.221
2059 דרך מוצעת 28.025
2044 דרך מוצעת 0.662
2038 דרך מוצעת 1.088
2040 דרך מוצעת 0.994
2041 דרך מוצעת 1.365
2017 דרך מוצעת 0.663
2013 דרך מוצעת 174.722
2008 דרך מוצעת 71.162
2005 דרך קיימת 3.017
2001 דרך קיימת 54.427
2029 דרך קיימת 3.411
2051 דרך קיימת 0.349
2049 דרך קיימת 1.606
2065 דרך קיימת 2.055
2080 דרך קיימת 4.701
2099 דרך קיימת 0.127
2097 דרך קיימת 0.667
2124 דרך קיימת 1.275
2115 דרך קיימת 0.268
2112 דרך קיימת 0.830
2151 דרך קיימת 4.387
2156 דרך קיימת 0.637
2140 דרך קיימת 9.899
2163 דרך קיימת 8.082
VI דרך קיימת 19.913
2180 מגורים 3.671
2184 מגורים 7.614
2192 מגורים 4.505
2190 מגורים 0.444
2196 מגורים 3.367
2154 מגורים 3.721
2178 מגורים 12.060
2134 מגורים 5.538
2136 מגורים 4.761
2127 מגורים 5.774
2128 מגורים 7.222
2111 מגורים 8.548
2086 מגורים 5.963
2104 מגורים 7.820
2084 מגורים 2.921
2067 מגורים 4.940
2063 מגורים 6.456
2064 מגורים 10.749
2061 מגורים 10.213
2052 מגורים 8.831
2028 מגורים 2.960
2020 מגורים 16.508
2021 מגורים 4.821
2002 מגורים 12.232
2004 מגורים 15.147
2006 מגורים 5.231
2000 מגורים 3.819
2011 מבנים ומוסדות ציבור 7.046
2015 מבנים ומוסדות ציבור 12.626
2034 מבנים ומוסדות ציבור 1.508
2132 מבנים ומוסדות ציבור 8.549
2133 מבנים ומוסדות ציבור 6.818
2113 מבנים ומוסדות ציבור 8.688
2179 מבנים ומוסדות ציבור 19.186
2152 מבנים ומוסדות ציבור 8.914
2197 מבנים ומוסדות ציבור 2.838
בצ-1 מבנים ומוסדות ציבור 68.740
בצ-2 מבנים ומוסדות ציבור 23.960
בצ-3 מבנים ומוסדות ציבור 28.437
2055 מלונאות (אכסון מלונאי) 2.580
2036 מלונאות (אכסון מלונאי) 7.860
מס-1 מסחר 19.942
מס-2 מסחר 3.604
מס-3 מסחר 1.689
מס-4 מסחר 3.090
2045 שטח פרטי פתוח 1.255
2007 שטח פרטי פתוח 2.740
2072 שטח פרטי פתוח 1.983
2014 שטח ספורט 34.710
2110 חוף רחצה 48.427
2018 מתקנים הנדסיים 2.039
2160 מתקנים הנדסיים 5.990
III מגורים מיוחד 0.397
IV מגורים מיוחד 0.525
I מגורים מיוחד 29.910
ת-1 מגורים, מסחר ותעסוקה 5.216
ת-2 מגורים, מסחר ותעסוקה 9.228
ת-3 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.861
2050 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.474
2120 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.828
2130 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.612
2139 מגורים, מסחר ותעסוקה 2.484
2100 שטח מיוחד 2.863
2066 שטח מיוחד 4.073
2056 מגורים ב מיוחד 7.957
2058 מגורים ב מיוחד 4.150
2048 מגורים ב מיוחד 2.203
2053 מגורים ב מיוחד 8.301
2054 מגורים ב מיוחד 1.734
2039 מגורים ב מיוחד 8.996
2042 מגורים ב מיוחד 7.083
2033 מגורים ב מיוחד 2.521
2022 מגורים ב מיוחד 10.086
2024 מגורים ב מיוחד 7.078
2098 מגורים ב מיוחד 11.986
2105 מגורים ב מיוחד 5.685
2079 מגורים ב מיוחד 6.833
2071 מגורים ב מיוחד 5.009
2081 מגורים ב מיוחד 7.107
2091 מגורים ב מיוחד 2.443
2138 מגורים ב מיוחד 2.364
2145 מגורים ב מיוחד 2.399
2146 מגורים ב מיוחד 5.809
2129 מגורים ב מיוחד 5.745
2121 מגורים ב מיוחד 4.709
2126 מגורים ב מיוחד 2.750
2116 מגורים ב מיוחד 5.435
מפ-3 פארק / גן ציבורי 447.120
2194 תעסוקה 8.964
2186 תעסוקה 8.618
2181 תעסוקה 12.752
2162 תעסוקה 13.994
2142 תעסוקה 10.485
2043 תעסוקה 9.478
2069 תעסוקה 6.756
מפ-1 אזור לפיתוח בעתיד 12.360
מפ-2 אזור לפיתוח בעתיד 3.710
2148 דיור מיוחד ותיירות 7.648
2149 דיור מיוחד ותיירות 3.535
2025 דיור מיוחד ותיירות 11.615
2026 דיור מיוחד ותיירות 12.319
2012 דיור מיוחד ותיירות 9.982
2010 דיור מיוחד ותיירות 5.305
2117 דיור מיוחד ותיירות 7.519
2078 דיור מיוחד ותיירות 3.042

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/09/10 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 21/10/10
פרסום לתוקף ברשומות 15/01/15
פרסום לתוקף בעיתונים 15/01/15 העיר

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6607 423
6608 5
6609 1-89
6610 17-19
6619 7
6620 13 , 42-52
6621 10 , 12
6630 797
6632 427 , 500
6896 204
7224 22 , 24
60223 2

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
842 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/01/66
1111 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/03/69
1076 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/06/69
1170 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/06/69
1350 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/03/71
842א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/06/76
1700ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/10/87
1437 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/06/88
1700ו שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/08/88
ל3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07/03/91
תא/1700ז שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/09/91
תא/1700א/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/06/93
תא/1350א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/01/94
תא/1437ד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/08/96
תא/1350ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/08/98
תא/מק/1170ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/07/00
תא/ד/2716 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/07/01
תא/2812 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/09/05
תא/2566 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/03/07
תא/3484 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06/04/09
תא/2566/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07/03/10

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.