תוכנית 115/4/2/1 אלפי מנשה

שיפור רמת הנגישות למגרשים באלפי מנשה. באדמות הכפר עזון

  כללי

ועדת תכנון
אלפי מנשה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אלפי מנשה
מקום התוכנית
אלפי מנשה. באדמות הכפר עזון
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
49.616 דונם
יזם
וע' מיוחדת אלפי מנשה
גוף מתכנן
גברין אדריכלים בע"מ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לשפר את רמת הנגישות למגרשים. להגדיר את שטחי הבניה באחוזים משטח המגרש. הגדלת שטח הבניה לכל יחידת דיור.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 22.023 44.39% 23 5,976 177
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
800 מגורים א 0.762 305 4
801 מגורים א 0.679 272 4
802 מגורים א 0.624 250 4
803 מגורים א 0.649 260 4
804 מגורים א 0.737 295 7
805 מגורים א 0.703 281 7
806 מגורים א 0.661 264 7
807 מגורים א 0.757 303 7
808 מגורים א 0.746 298 7
809 מגורים א 0.686 274 7
810 מגורים א 0.696 278 7
811 מגורים א 0.647 259 7
812 מגורים א 0.630 252 7
813 מגורים א 0.688 275 7
814 מגורים א 0.656 262 7
815 מגורים א 0.672 269 7
816 מגורים א 0.686 274
817 מגורים א 0.671 268
818 מגורים א 0.628 251 7
819 מגורים א 0.603 241 7
820 מגורים א 0.622 249 7
821 מגורים א 0.740 296
681 מגורים ג 7.080 56
  מוסדות ציבוריים 6.940 13.99% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
910 מבנים ומוסדות ציבור 6.940
  שטח לדרכים 15.228 30.69% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
60 דרך מוצעת 0.531
1 דרך מוצעת 2.934
19 דרך מוצעת 3.840
21 דרך מוצעת 1.938
10 שביל 0.535
22 שביל 0.111
23 שביל 0.124
16 שביל 1.303
12 דרך משולבת 0.825
12a דרך משולבת 0.799
211 דרך משולבת 2.288
  שטחים פתוחים 5.410 10.90% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8 שטח ציבורי פתוח 5.410
  אחר 0.015 0.03% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000Y מטרה לא ידועה 0.015
סה"כ 49.616 100% 37 5,976 177

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
800 מגורים א 0.762 305 4
801 מגורים א 0.679 272 4
802 מגורים א 0.624 250 4
803 מגורים א 0.649 260 4
804 מגורים א 0.737 295 7
805 מגורים א 0.703 281 7
806 מגורים א 0.661 264 7
807 מגורים א 0.757 303 7
808 מגורים א 0.746 298 7
809 מגורים א 0.686 274 7
810 מגורים א 0.696 278 7
811 מגורים א 0.647 259 7
812 מגורים א 0.630 252 7
813 מגורים א 0.688 275 7
814 מגורים א 0.656 262 7
815 מגורים א 0.672 269 7
816 מגורים א 0.686 274
817 מגורים א 0.671 268
818 מגורים א 0.628 251 7
819 מגורים א 0.603 241 7
820 מגורים א 0.622 249 7
821 מגורים א 0.740 296
8 שטח ציבורי פתוח 5.410
60 דרך מוצעת 0.531
1 דרך מוצעת 2.934
19 דרך מוצעת 3.840
21 דרך מוצעת 1.938
910 מבנים ומוסדות ציבור 6.940
10 שביל 0.535
22 שביל 0.111
23 שביל 0.124
16 שביל 1.303
12 דרך משולבת 0.825
12a דרך משולבת 0.799
211 דרך משולבת 2.288
681 מגורים ג 7.080 56
2000Y מטרה לא ידועה 0.015

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 31.05.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/4/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.01.92
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/4/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 18.09.02
115/14 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 09.03.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.