תוכנית 115/14 אלפי מנשה

אלפי מנשה נופיה מזרח באלפי מנשה, ממזרח וצפון לשכ' נופיה, אדמות כפר עזון

  כללי

ועדת תכנון
אלפי מנשה
סוג ועדה
ועדה מיוחדת
יישוב
אלפי מנשה
מקום התוכנית
אלפי מנשה, ממזרח וצפון לשכ' נופיה, אדמות כפר עזון
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
80.175 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים, דרכים ושטחים פתוחים.
2. שינוי ייעוד מאזור בנייני ציבור לדרך ולאזור מסחרי.
3. קביעת אזורים לשימושים שונים בתחום התכנית: מגורים א'- 24 מגרשים לבתים חד משפחתיים צמודי קרקע, מוסדות ציבור, מסחר, דרכים, שטח ציבורי פתוח, דרך, דרך משולבת.
4. קביעת תכליות, שימושים ומגבלות באזורים השונים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 10.183 12.70% 24 5,280 24
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
001 מגורים א 0.405 220 1
002 מגורים א 0.404 220 1
003 מגורים א 0.400 220 1
004 מגורים א 0.400 220 1
005 מגורים א 0.403 220 1
006 מגורים א 0.418 220 1
007 מגורים א 0.405 220 1
008 מגורים א 0.405 220 1
009 מגורים א 0.415 220 1
010 מגורים א 0.448 220 1
011 מגורים א 0.400 220 1
012 מגורים א 0.400 220 1
013 מגורים א 0.400 220 1
014 מגורים א 0.400 220 1
015 מגורים א 0.400 220 1
016 מגורים א 0.400 220 1
017 מגורים א 0.400 220 1
018 מגורים א 0.400 220 1
019 מגורים א 0.501 220 1
020 מגורים א 0.404 220 1
021 מגורים א 0.449 220 1
022 מגורים א 0.400 220 1
023 מגורים א 0.442 220 1
024 מגורים א 0.684 220 1
  מסחר ומשרדים 1.179 1.47% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
102 מסחר 1.179 1,415
  מוסדות ציבוריים 29.769 37.13% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
103 מבנים ומוסדות ציבור 21.268
101 מבנים ומוסדות ציבור 8.501
  שטח לדרכים 20.380 25.42% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
204 דרך מוצעת 16.824
201 דרך מאושרת 1.242
202 דרך מאושרת 0.833
203 דרך מאושרת 1.481
  שטחים פתוחים 18.664 23.28% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
110 שטח ציבורי פתוח 2.997
111 שטח ציבורי פתוח 4.022
112 שטח ציבורי פתוח 1.453
113 שטח ציבורי פתוח 6.856
114 שטח ציבורי פתוח 0.213
115 שטח ציבורי פתוח 3.123
סה"כ 80.175 100% 37 5,280 24

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
001 מגורים א 0.405 220 1
002 מגורים א 0.404 220 1
003 מגורים א 0.400 220 1
004 מגורים א 0.400 220 1
005 מגורים א 0.403 220 1
006 מגורים א 0.418 220 1
007 מגורים א 0.405 220 1
008 מגורים א 0.405 220 1
009 מגורים א 0.415 220 1
010 מגורים א 0.448 220 1
011 מגורים א 0.400 220 1
012 מגורים א 0.400 220 1
013 מגורים א 0.400 220 1
014 מגורים א 0.400 220 1
015 מגורים א 0.400 220 1
016 מגורים א 0.400 220 1
017 מגורים א 0.400 220 1
018 מגורים א 0.400 220 1
019 מגורים א 0.501 220 1
020 מגורים א 0.404 220 1
021 מגורים א 0.449 220 1
022 מגורים א 0.400 220 1
023 מגורים א 0.442 220 1
024 מגורים א 0.684 220 1
110 שטח ציבורי פתוח 2.997
111 שטח ציבורי פתוח 4.022
112 שטח ציבורי פתוח 1.453
113 שטח ציבורי פתוח 6.856
114 שטח ציבורי פתוח 0.213
115 שטח ציבורי פתוח 3.123
204 דרך מוצעת 16.824
201 דרך מאושרת 1.242
202 דרך מאושרת 0.833
203 דרך מאושרת 1.481
103 מבנים ומוסדות ציבור 21.268
101 מבנים ומוסדות ציבור 8.501
102 מסחר 1.179 1,415

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.01.18
החלטת אישור 10.01.18
פרסום לתוקף בעיתונים 09.03.18 העיר צומת הש

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
S-15 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.01.48
115/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11.07.90
115/4/2/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 31.05.95

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.