תוכנית S-15 כל מחוז מרכז

תכנית מתאר במרחב גלילי במחוז השומרון

  כללי

ועדת תכנון
כל מחוז מרכז
סוג ועדה
מועצה ארצית
יישוב
לא ידוע
מקום התוכנית
מרחב גלילי במחוז השומרון
סיווג התוכנית
מתאר מחוזית
קטגוריה
מגורים
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ממ'י תו'פ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנית מתאר למרחב הגלילי במחוז השומרון.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 29.01.48

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
צש/0/2/0 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.05.90
128 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11.09.96
149/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.03.00
52/35 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26.07.00
52/14 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26.07.00
52/23/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16.01.02
325 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 01.05.02
52/23/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.02.11
טר/מק/1/5099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.02.12
מש/277/1/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.06.12
הצ/62/1/2/ב/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.06.12
מש/33/1/7/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.07.12
טב/במ/2/2509 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.07.12
מש/138/1/7/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.11.12
הצ/339/1/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.04.13
199/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05.06.13
132/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 19.02.14
הצ/134/1/3/א שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 28.08.14
170/5/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 01.10.14
ק/1009 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.12.14
ק/2/3000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.12.14
הצ/מק/224/1-5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.05.15
א/322 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 24.02.16
121/16 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 24.02.16
116/5/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27.07.16
טב/2482 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.08.16
מש/מק/136/1-7/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.01.17
205/3/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06.06.17
252/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.17
171 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 12.11.17
58/300/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06.12.17
115/14 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 09.03.18
121/18 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 28.03.18
315/2/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.05.18
351-0426619 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.05.18
117/17 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24.05.18
194/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 22.08.18
60/1224 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.08.18
149/7/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.09.18
119/8 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.09.18
128/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 05.10.18
192/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26.12.18
166/6/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.01.19
130/4/5 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 01.02.19
132/3/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.02.19
171/5 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.03.19
158/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.03.19
205/3/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.04.19
149/11/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.05.19
149/4/9 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.05.19
119/10/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 17.05.19
115/11 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.06.19
118/2/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.08.19
160/6 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.08.19
317/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06.09.19
301/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.09.19
303/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.10.19
ב/132/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.19
149/11/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.19
114/2/4/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.11.19
323 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.12.19
60/1313 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 01.01.20
402-0549766 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.01.20
205/15 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 13.02.20
237 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27.02.20
160/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.03.20
114/1/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.03.20
457-0633420 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 04.06.20
107/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 13.07.20
315/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.11.20
117/18 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.11.20
115/8/12 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.11.20
169/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.12.20
116/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.01.21
205/22 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 29.01.21
ב/163/3/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.02.21
121/24 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18.03.21
130/8 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.03.21
114/2/4/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.11.21
117/23 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.11.21
237/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.11.21
104/2/5 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.03.22
58/300/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.03.22
120/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.06.22
149/7/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.07.22
170/4/8 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.07.22
205/2/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.22
166/6/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.22
130/3/5 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.12.22
132/3/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.03.23
171/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.04.23
107/8 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14.04.23
110/2/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.04.23
113/12/1/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.04.23
457-1093384 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.11.23
311/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 29.11.23
119/10/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.01.24
170/5 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.01.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.