תוכנית 130/8 אריאל

אריאל דרום מזרח 2 במדרום מזרח לעיר אריאל. אדמות סלפית, אדמות מרדה

  כללי

ועדת תכנון
אריאל
סוג ועדה
ועדה מיוחדת
יישוב
אריאל
מקום התוכנית
מדרום מזרח לעיר אריאל. אדמות סלפית, אדמות מרדה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
443.294 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנון שכונת מגורים על כל התכליות הנלוות והמשלימות ע"י:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי, דרכים ואזור נוף פתוח ל: מגורים א', מגורים ב', שטח למבני ציבור, מסחר, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, מתקנים הנדסיים ודרכים חדשות.
2. חלוקה למגרשים עפ"י היעודים השונים.
3. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
4. קביעת הוראות להכנת תכנית בינוי.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 177.356 40.01% 175 127,315 839
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 מגורים א 0.640 350 1
201 מגורים א 0.522 350 1
202 מגורים א 0.466 350 1
203 מגורים א 0.419 350 1
204 מגורים א 0.440 350 1
205 מגורים א 0.443 350 1
206 מגורים א 0.451 350 1
207 מגורים א 0.458 350 1
208 מגורים א 0.558 320 1
209 מגורים א 0.478 320 1
210 מגורים א 0.438 320 1
211 מגורים א 0.450 320 1
212 מגורים א 0.488 320 1
213 מגורים א 0.434 350 1
214 מגורים א 0.420 350 1
215 מגורים א 0.421 350 1
216 מגורים א 0.435 350 1
217 מגורים א 0.436 350 1
218 מגורים א 0.436 350 1
219 מגורים א 0.435 350 1
220 מגורים א 0.436 350 1
221 מגורים א 0.441 320 1
222 מגורים א 0.451 320 1
223 מגורים א 0.453 320 1
224 מגורים א 0.454 320 1
225 מגורים א 0.452 320 1
226 מגורים א 0.451 320 1
227 מגורים א 0.446 320 1
228 מגורים א 0.444 350 1
229 מגורים א 0.449 350 1
230 מגורים א 0.461 350 1
231 מגורים א 0.469 350 1
232 מגורים א 0.442 350 1
233 מגורים א 0.443 350 1
234 מגורים א 0.449 350 1
235 מגורים א 0.460 350 1
236 מגורים א 0.482 350 1
237 מגורים א 0.508 350 1
238 מגורים א 0.458 350 1
239 מגורים א 0.477 350 1
240 מגורים א 0.521 320 1
241 מגורים א 0.479 320 1
242 מגורים א 0.477 320 1
243 מגורים א 0.461 320 1
244 מגורים א 0.492 320 1
245 מגורים א 0.484 320 1
246 מגורים א 0.491 320 1
247 מגורים א 0.479 320 1
248 מגורים א 0.500 320 1
249 מגורים א 0.488 320 1
250 מגורים א 0.486 320 1
251 מגורים א 0.508 320 1
252 מגורים א 0.464 320 1
253 מגורים א 0.450 320 1
254 מגורים א 0.462 320 1
255 מגורים א 0.477 320 1
256 מגורים א 0.458 350 1
257 מגורים א 0.480 350 1
258 מגורים א 0.546 350 1
259 מגורים א 0.600 350 1
260 מגורים א 0.606 320 1
261 מגורים א 0.550 320 1
262 מגורים א 0.555 320 1
263 מגורים א 0.504 320 1
264 מגורים א 0.480 320 1
265 מגורים א 0.533 320 1
266 מגורים א 0.516 320 1
267 מגורים א 0.546 320 1
268 מגורים א 0.521 320 1
269 מגורים א 0.478 350 1
270 מגורים א 0.530 350 1
271 מגורים א 0.568 350 1
272 מגורים א 0.609 350 1
273 מגורים א 0.607 350 1
300 מגורים א 0.889 640 2
301 מגורים א 0.821 640 2
302 מגורים א 0.844 640 2
303 מגורים א 0.866 640 2
304 מגורים א 0.867 640 2
305 מגורים א 1.057 640 2
306 מגורים א 0.932 640 2
307 מגורים א 0.776 640 2
308 מגורים א 0.771 640 2
309 מגורים א 0.806 640 2
310 מגורים א 0.814 640 2
311 מגורים א 0.856 640 2
312 מגורים א 0.778 640 2
313 מגורים א 0.794 640 2
314 מגורים א 0.765 640 2
315 מגורים א 0.777 640 2
316 מגורים א 0.818 640 2
317 מגורים א 0.779 640 2
318 מגורים א 0.757 700 2
319 מגורים א 0.762 700 2
320 מגורים א 0.807 700 2
321 מגורים א 0.918 700 2
322 מגורים א 1.050 700 2
323 מגורים א 0.845 700 2
324 מגורים א 0.902 700 2
325 מגורים א 0.908 700 2
326 מגורים א 0.961 700 2
327 מגורים א 0.833 700 2
328 מגורים א 0.827 700 2
329 מגורים א 0.825 700 2
330 מגורים א 0.793 700 2
331 מגורים א 1.063 640 2
332 מגורים א 0.816 640 2
333 מגורים א 0.855 640 2
334 מגורים א 0.849 640 2
335 מגורים א 0.853 700 2
336 מגורים א 1.009 700 2
337 מגורים א 0.886 700 2
338 מגורים א 0.859 700 2
339 מגורים א 0.813 700 2
340 מגורים א 0.805 700 2
341 מגורים א 0.792 700 2
342 מגורים א 0.754 700 2
343 מגורים א 0.730 700 2
344 מגורים א 0.726 700 2
345 מגורים א 0.725 700 2
346 מגורים א 0.723 700 2
347 מגורים א 0.723 700 2
400 מגורים ב 1.039 840 8
401 מגורים ב 1.078 840 8
402 מגורים ב 1.046 840 8
403 מגורים ב 1.289 840 8
404 מגורים ב 1.246 840 8
405 מגורים ב 1.196 840 8
406 מגורים ב 1.373 1,050 10
407 מגורים ב 1.479 1,050 10
430 מגורים ב 2.194 1,260 12
431 מגורים ב 2.146 1,260 12
432 מגורים ב 2.053 1,680 16
433 מגורים ב 2.377 1,680 16
434 מגורים ב 2.374 1,680 16
435 מגורים ב 2.012 1,260 12
436 מגורים ב 2.520 1,680 16
437 מגורים ב 1.959 1,260 12
438 מגורים ב 2.184 1,680 16
439 מגורים ב 2.095 1,260 12
440 מגורים ב 2.016 1,260 12
441 מגורים ב 2.587 2,100 20
500 מגורים ב 1.743 1,260 12
501 מגורים ב 1.609 1,050 10
502 מגורים ב 1.462 1,050 10
503 מגורים ב 1.548 1,050 10
504 מגורים ב 1.525 1,050 10
505 מגורים ב 1.515 1,050 10
506 מגורים ב 1.552 1,050 10
507 מגורים ב 1.632 1,470 14
508 מגורים ב 1.161 840 8
509 מגורים ב 1.543 1,050 10
510 מגורים ב 1.119 630 6
550 מגורים ב 2.645 1,995 19
551 מגורים ב 3.023 2,415 23
552 מגורים ב 3.369 2,520 24
553 מגורים ב 2.963 2,310 22
554 מגורים ב 2.840 2,730 26
555 מגורים ב 2.954 2,730 22
556 מגורים ב 3.212 2,100 20
557 מגורים ב 2.738 2,100 20
558 מגורים ב 2.788 2,100 20
559 מגורים ב 2.671 2,100 20
560 מגורים ב 3.320 1,260 16
600 מגורים ב 1.694 840 8
601 מגורים ב 1.930 840 8
602 מגורים ב 1.338 735 7
603 מגורים ב 1.514 840 8
604 מגורים ב 1.560 840 8
605 מגורים ב 1.523 840 8
606 מגורים ב 1.332 840 8
607 מגורים ב 1.286 840 8
608 מגורים ב 1.265 840 8
609 מגורים ב 1.335 840 8
610 מגורים ב 1.405 840 8
  מסחר ומשרדים 2.395 0.54% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
120 מסחר 2.395 1,930
  שטח לדרכים 105.559 23.81% 21
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
850 דרך מוצעת 6.627
851 דרך מוצעת 0.912
852 דרך מוצעת 7.886
853 דרך מוצעת 17.643
854 דרך מוצעת 9.679
855 דרך מוצעת 7.539
856 דרך מוצעת 17.815
857 דרך מוצעת 8.491
858 דרך מוצעת 6.301
859 דרך מוצעת 2.086
700 שביל 0.575
701 שביל 0.355
702 שביל 0.151
703 שביל 0.670
800 דרך משולבת 4.025
801 דרך משולבת 2.571
802 דרך משולבת 2.663
803 דרך משולבת 2.021
804 דרך משולבת 2.545
805 דרך משולבת 1.896
806 דרך משולבת 3.108
  שטחים פתוחים 140.665 31.73% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
151 שטח ציבורי פתוח 3.234
152 שטח ציבורי פתוח 6.271
153 שטח ציבורי פתוח 3.367
154 שטח ציבורי פתוח 3.689
155 שטח ציבורי פתוח 1.181
156 שטח ציבורי פתוח 0.369
900 שטחים פתוחים 13.686
901 שטחים פתוחים 40.143
902 שטחים פתוחים 23.216
903 שטחים פתוחים 6.815
904 שטחים פתוחים 21.412
905 שטחים פתוחים 4.307
906 שטחים פתוחים 2.759
907 שטחים פתוחים 10.216
  אחר 17.319 3.91% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מבנים ומוסדות ציבור 1.013
102 מבנים ומוסדות ציבור 1.012
103 מבנים ומוסדות ציבור 0.983
104 מבנים ומוסדות ציבור 1.053
105 מבנים ומוסדות ציבור 0.512
106 מבנים ומוסדות ציבור 1.063
100 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 11.683
סה"כ 443.294 100% 218 127,315 839

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 מגורים א 0.640 350 1
201 מגורים א 0.522 350 1
202 מגורים א 0.466 350 1
203 מגורים א 0.419 350 1
204 מגורים א 0.440 350 1
205 מגורים א 0.443 350 1
206 מגורים א 0.451 350 1
207 מגורים א 0.458 350 1
208 מגורים א 0.558 320 1
209 מגורים א 0.478 320 1
210 מגורים א 0.438 320 1
211 מגורים א 0.450 320 1
212 מגורים א 0.488 320 1
213 מגורים א 0.434 350 1
214 מגורים א 0.420 350 1
215 מגורים א 0.421 350 1
216 מגורים א 0.435 350 1
217 מגורים א 0.436 350 1
218 מגורים א 0.436 350 1
219 מגורים א 0.435 350 1
220 מגורים א 0.436 350 1
221 מגורים א 0.441 320 1
222 מגורים א 0.451 320 1
223 מגורים א 0.453 320 1
224 מגורים א 0.454 320 1
225 מגורים א 0.452 320 1
226 מגורים א 0.451 320 1
227 מגורים א 0.446 320 1
228 מגורים א 0.444 350 1
229 מגורים א 0.449 350 1
230 מגורים א 0.461 350 1
231 מגורים א 0.469 350 1
232 מגורים א 0.442 350 1
233 מגורים א 0.443 350 1
234 מגורים א 0.449 350 1
235 מגורים א 0.460 350 1
236 מגורים א 0.482 350 1
237 מגורים א 0.508 350 1
238 מגורים א 0.458 350 1
239 מגורים א 0.477 350 1
240 מגורים א 0.521 320 1
241 מגורים א 0.479 320 1
242 מגורים א 0.477 320 1
243 מגורים א 0.461 320 1
244 מגורים א 0.492 320 1
245 מגורים א 0.484 320 1
246 מגורים א 0.491 320 1
247 מגורים א 0.479 320 1
248 מגורים א 0.500 320 1
249 מגורים א 0.488 320 1
250 מגורים א 0.486 320 1
251 מגורים א 0.508 320 1
252 מגורים א 0.464 320 1
253 מגורים א 0.450 320 1
254 מגורים א 0.462 320 1
255 מגורים א 0.477 320 1
256 מגורים א 0.458 350 1
257 מגורים א 0.480 350 1
258 מגורים א 0.546 350 1
259 מגורים א 0.600 350 1
260 מגורים א 0.606 320 1
261 מגורים א 0.550 320 1
262 מגורים א 0.555 320 1
263 מגורים א 0.504 320 1
264 מגורים א 0.480 320 1
265 מגורים א 0.533 320 1
266 מגורים א 0.516 320 1
267 מגורים א 0.546 320 1
268 מגורים א 0.521 320 1
269 מגורים א 0.478 350 1
270 מגורים א 0.530 350 1
271 מגורים א 0.568 350 1
272 מגורים א 0.609 350 1
273 מגורים א 0.607 350 1
300 מגורים א 0.889 640 2
301 מגורים א 0.821 640 2
302 מגורים א 0.844 640 2
303 מגורים א 0.866 640 2
304 מגורים א 0.867 640 2
305 מגורים א 1.057 640 2
306 מגורים א 0.932 640 2
307 מגורים א 0.776 640 2
308 מגורים א 0.771 640 2
309 מגורים א 0.806 640 2
310 מגורים א 0.814 640 2
311 מגורים א 0.856 640 2
312 מגורים א 0.778 640 2
313 מגורים א 0.794 640 2
314 מגורים א 0.765 640 2
315 מגורים א 0.777 640 2
316 מגורים א 0.818 640 2
317 מגורים א 0.779 640 2
318 מגורים א 0.757 700 2
319 מגורים א 0.762 700 2
320 מגורים א 0.807 700 2
321 מגורים א 0.918 700 2
322 מגורים א 1.050 700 2
323 מגורים א 0.845 700 2
324 מגורים א 0.902 700 2
325 מגורים א 0.908 700 2
326 מגורים א 0.961 700 2
327 מגורים א 0.833 700 2
328 מגורים א 0.827 700 2
329 מגורים א 0.825 700 2
330 מגורים א 0.793 700 2
331 מגורים א 1.063 640 2
332 מגורים א 0.816 640 2
333 מגורים א 0.855 640 2
334 מגורים א 0.849 640 2
335 מגורים א 0.853 700 2
336 מגורים א 1.009 700 2
337 מגורים א 0.886 700 2
338 מגורים א 0.859 700 2
339 מגורים א 0.813 700 2
340 מגורים א 0.805 700 2
341 מגורים א 0.792 700 2
342 מגורים א 0.754 700 2
343 מגורים א 0.730 700 2
344 מגורים א 0.726 700 2
345 מגורים א 0.725 700 2
346 מגורים א 0.723 700 2
347 מגורים א 0.723 700 2
151 שטח ציבורי פתוח 3.234
152 שטח ציבורי פתוח 6.271
153 שטח ציבורי פתוח 3.367
154 שטח ציבורי פתוח 3.689
155 שטח ציבורי פתוח 1.181
156 שטח ציבורי פתוח 0.369
850 דרך מוצעת 6.627
851 דרך מוצעת 0.912
852 דרך מוצעת 7.886
853 דרך מוצעת 17.643
854 דרך מוצעת 9.679
855 דרך מוצעת 7.539
856 דרך מוצעת 17.815
857 דרך מוצעת 8.491
858 דרך מוצעת 6.301
859 דרך מוצעת 2.086
101 מבנים ומוסדות ציבור 1.013
102 מבנים ומוסדות ציבור 1.012
103 מבנים ומוסדות ציבור 0.983
104 מבנים ומוסדות ציבור 1.053
105 מבנים ומוסדות ציבור 0.512
106 מבנים ומוסדות ציבור 1.063
700 שביל 0.575
701 שביל 0.355
702 שביל 0.151
703 שביל 0.670
800 דרך משולבת 4.025
801 דרך משולבת 2.571
802 דרך משולבת 2.663
803 דרך משולבת 2.021
804 דרך משולבת 2.545
805 דרך משולבת 1.896
806 דרך משולבת 3.108
120 מסחר 2.395 1,930
400 מגורים ב 1.039 840 8
401 מגורים ב 1.078 840 8
402 מגורים ב 1.046 840 8
403 מגורים ב 1.289 840 8
404 מגורים ב 1.246 840 8
405 מגורים ב 1.196 840 8
406 מגורים ב 1.373 1,050 10
407 מגורים ב 1.479 1,050 10
430 מגורים ב 2.194 1,260 12
431 מגורים ב 2.146 1,260 12
432 מגורים ב 2.053 1,680 16
433 מגורים ב 2.377 1,680 16
434 מגורים ב 2.374 1,680 16
435 מגורים ב 2.012 1,260 12
436 מגורים ב 2.520 1,680 16
437 מגורים ב 1.959 1,260 12
438 מגורים ב 2.184 1,680 16
439 מגורים ב 2.095 1,260 12
440 מגורים ב 2.016 1,260 12
441 מגורים ב 2.587 2,100 20
500 מגורים ב 1.743 1,260 12
501 מגורים ב 1.609 1,050 10
502 מגורים ב 1.462 1,050 10
503 מגורים ב 1.548 1,050 10
504 מגורים ב 1.525 1,050 10
505 מגורים ב 1.515 1,050 10
506 מגורים ב 1.552 1,050 10
507 מגורים ב 1.632 1,470 14
508 מגורים ב 1.161 840 8
509 מגורים ב 1.543 1,050 10
510 מגורים ב 1.119 630 6
550 מגורים ב 2.645 1,995 19
551 מגורים ב 3.023 2,415 23
552 מגורים ב 3.369 2,520 24
553 מגורים ב 2.963 2,310 22
554 מגורים ב 2.840 2,730 26
555 מגורים ב 2.954 2,730 22
556 מגורים ב 3.212 2,100 20
557 מגורים ב 2.738 2,100 20
558 מגורים ב 2.788 2,100 20
559 מגורים ב 2.671 2,100 20
560 מגורים ב 3.320 1,260 16
600 מגורים ב 1.694 840 8
601 מגורים ב 1.930 840 8
602 מגורים ב 1.338 735 7
603 מגורים ב 1.514 840 8
604 מגורים ב 1.560 840 8
605 מגורים ב 1.523 840 8
606 מגורים ב 1.332 840 8
607 מגורים ב 1.286 840 8
608 מגורים ב 1.265 840 8
609 מגורים ב 1.335 840 8
610 מגורים ב 1.405 840 8
100 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 11.683
900 שטחים פתוחים 13.686
901 שטחים פתוחים 40.143
902 שטחים פתוחים 23.216
903 שטחים פתוחים 6.815
904 שטחים פתוחים 21.412
905 שטחים פתוחים 4.307
906 שטחים פתוחים 2.759
907 שטחים פתוחים 10.216

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06.06.17
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 19.06.17
פרסום לתוקף בעיתונים 17.03.21 המקומון פתח
פרסום לתוקף בעיתונים 18.03.21 מעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 19.03.21 מעריב-הבוקר

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
S-15 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.01.48
130/7/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.02.10
130/9 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11.12.13

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.