תוכנית 115/8 אלפי מנשה

שינוי יעוד מחקלאי למגורים - 1,406 יח"ד בגבעת טל, אדמות הכפר עזון

  כללי

ועדת תכנון
אלפי מנשה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אלפי מנשה
מקום התוכנית
גבעת טל, אדמות הכפר עזון
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
469.482 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
אדר' ישראל ברלב

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד משטח חקלאי לפי תכנית 15S-, לתכנון בינוי ופיתוח שכונת מגורים אשר תכלול 1,406 יח"ד וכל השרותים הציבוריים והתשתיות הדרושים. 2. פירוט התכליות באיזורים השונים לפי יעודיהם. 3. קביעת הוראות: 1. תכנית בינוי מנחה והוראות בינוי. 2. נספח תחבורה והוראות באשר לדרכים וחניה. 3. הוראות לתשתיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכו'). 4. הוראות לפיתוח ונוף. 5. הוראות להכנת תכניות "בינוי לביצוע".

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 194.440 41.42% 150
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
001 מגורים א 0.981
002 מגורים א 0.958
003 מגורים א 0.966
004 מגורים א 0.941
005 מגורים א 0.941
006 מגורים א 1.024
007 מגורים א 1.018
008 מגורים א 1.019
009 מגורים א 0.967
010 מגורים א 1.031
011 מגורים א 1.020
012 מגורים א 1.011
013 מגורים א 0.952
014 מגורים א 0.946
301 מגורים ג 1.965
302 מגורים ג 1.467
303 מגורים ג 1.310
304 מגורים ג 1.666
305 מגורים ג 1.594
306 מגורים ג 1.581
307 מגורים ג 1.570
308 מגורים ג 1.565
309 מגורים ג 1.452
311 מגורים ג 0.914
312 מגורים ג 1.507
313 מגורים ג 1.516
314 מגורים ג 0.785
315 מגורים ג 1.499
316 מגורים ג 1.261
317 מגורים ג 2.147
318 מגורים ג 1.518
319 מגורים ג 1.426
320 מגורים ג 1.522
321 מגורים ג 0.850
322 מגורים ג 0.845
323 מגורים ג 1.490
324 מגורים ג 1.480
325 מגורים ג 1.548
326 מגורים ג 1.543
327 מגורים ג 1.545
328 מגורים ג 1.575
329 מגורים ג 1.413
330 מגורים ג 1.533
331 מגורים ג 1.500
332 מגורים ג 1.410
333 מגורים ג 1.302
334 מגורים ג 1.395
335 מגורים ג 1.608
336 מגורים ג 1.975
337 מגורים ג 2.292
338 מגורים ג 1.932
339 מגורים ג 1.535
340 מגורים ג 1.548
341 מגורים ג 1.493
101 מגורים ב 0.978
102 מגורים ב 0.977
103 מגורים ב 1.056
104 מגורים ב 0.973
105 מגורים ב 0.875
106 מגורים ב 0.963
107 מגורים ב 0.963
108 מגורים ב 1.001
109 מגורים ב 0.951
110 מגורים ב 1.071
111 מגורים ב 1.017
112 מגורים ב 0.996
113 מגורים ב 1.008
114 מגורים ב 1.032
115 מגורים ב 1.039
151 מגורים ב 0.985
152 מגורים ב 1.001
153 מגורים ב 1.017
154 מגורים ב 0.993
155 מגורים ב 0.993
156 מגורים ב 0.985
157 מגורים ב 0.994
158 מגורים ב 0.968
159 מגורים ב 1.008
160 מגורים ב 1.014
161 מגורים ב 1.004
162 מגורים ב 0.986
163 מגורים ב 0.978
164 מגורים ב 0.972
165 מגורים ב 0.993
166 מגורים ב 0.991
167 מגורים ב 0.987
168 מגורים ב 0.988
169 מגורים ב 1.022
170 מגורים ב 0.994
171 מגורים ב 0.997
172 מגורים ב 0.988
173 מגורים ב 0.996
174 מגורים ב 0.985
175 מגורים ב 0.987
176 מגורים ב 1.060
177 מגורים ב 1.018
178 מגורים ב 0.989
179 מגורים ב 0.991
180 מגורים ב 0.974
181 מגורים ב 1.253
182 מגורים ב 0.992
183 מגורים ב 1.115
184 מגורים ב 0.980
185 מגורים ב 0.987
186 מגורים ב 0.972
187 מגורים ב 0.974
188 מגורים ב 1.119
189 מגורים ב 0.901
190 מגורים ב 0.969
191 מגורים ב 1.012
192 מגורים ב 1.023
193 מגורים ב 1.030
194 מגורים ב 1.037
195 מגורים ב 1.055
196 מגורים ב 0.984
197 מגורים ב 1.001
198 מגורים ב 0.970
199 מגורים ב 0.996
200 מגורים ב 0.707
201 מגורים ב 1.056
202 מגורים ב 1.055
203 מגורים ב 1.027
204 מגורים ב 1.070
205 מגורים ב 0.974
206 מגורים ב 0.995
207 מגורים ב 1.013
208 מגורים ב 1.008
209 מגורים ב 0.974
210 מגורים ב 0.995
211 מגורים ב 0.963
212 מגורים ב 1.132
213 מגורים ב 0.937
214 מגורים ב 1.027
215 מגורים ב 1.003
216 מגורים ב 0.988
217 מגורים ב 0.996
218 מגורים ב 0.945
219 מגורים ב 1.100
401 מגורים מיוחד 2.949
402 מגורים מיוחד 2.487
403 מגורים מיוחד 2.553
404 מגורים מיוחד 2.611
405 מגורים מיוחד 3.097
406 מגורים מיוחד 2.293
407 מגורים מיוחד 2.765
409 מגורים מיוחד 3.267
410 מגורים מיוחד 3.496
411 מגורים מיוחד 3.911
412 מגורים מיוחד 3.290
413 מגורים מיוחד 3.776
  מוסדות ציבוריים 37.000 7.88% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 מבנים ומוסדות ציבור 8.677
502 מבנים ומוסדות ציבור 2.303
503 מבנים ומוסדות ציבור 1.849
504 מבנים ומוסדות ציבור 0.852
505 מבנים ומוסדות ציבור 1.890
506 מבנים ומוסדות ציבור 15.151
507 מבנים ומוסדות ציבור 1.144
508 מבנים ומוסדות ציבור 2.340
509 מבנים ומוסדות ציבור 0.922
510 מבנים ומוסדות ציבור 1.872
  תיירות ונופש 76.740 16.35% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 מלונאות (אכסון מלונאי) 76.740
  שטחים פתוחים 152.154 32.41% 37
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
601א שטח ציבורי פתוח 16.658
601ב שטח ציבורי פתוח 5.143
602 שטח ציבורי פתוח 0.429
603 שטח ציבורי פתוח 1.710
604 שטח ציבורי פתוח 0.365
605 שטח ציבורי פתוח 0.520
606 שטח ציבורי פתוח 0.555
607 שטח ציבורי פתוח 8.228
608 שטח ציבורי פתוח 5.476
611 שטח ציבורי פתוח 1.696
612 שטח ציבורי פתוח 0.730
613 שטח ציבורי פתוח 0.721
614 שטח ציבורי פתוח 1.911
615 שטח ציבורי פתוח 2.142
616 שטח ציבורי פתוח 0.930
617 שטח ציבורי פתוח 1.362
620 שטח ציבורי פתוח 0.095
621 שטח ציבורי פתוח 0.085
622 שטח ציבורי פתוח 0.115
623 שטח ציבורי פתוח 0.355
624 שטח ציבורי פתוח 0.245
625 שטח ציבורי פתוח 0.091
626 שטח ציבורי פתוח 0.296
628 שטח ציבורי פתוח 0.134
631 שטח ציבורי פתוח 0.084
632 שטח ציבורי פתוח 0.110
633 שטח ציבורי פתוח 0.091
634 שטח ציבורי פתוח 0.122
635 שטח ציבורי פתוח 0.075
636 שטח ציבורי פתוח 0.221
637 שטח ציבורי פתוח 0.185
638 שטח ציבורי פתוח 0.594
639 שטח ציבורי פתוח 0.273
640 שטח ציבורי פתוח 0.073
641 שטח ציבורי פתוח 0.210
642 שטח ציבורי פתוח 0.306
618 פארק / גן ציבורי 99.818
  אחר 9.148 1.95% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 מסחר 1.169
702 מסחר 0.644
703 מסחר 0.420
704 מסחר 0.602
705 מסחר 0.678
706 מסחר 0.512
511 מתקנים הנדסיים 2.513
512 מתקנים הנדסיים 2.610
סה"כ 469.482 100% 206 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
001 מגורים א 0.981
002 מגורים א 0.958
003 מגורים א 0.966
004 מגורים א 0.941
005 מגורים א 0.941
006 מגורים א 1.024
007 מגורים א 1.018
008 מגורים א 1.019
009 מגורים א 0.967
010 מגורים א 1.031
011 מגורים א 1.020
012 מגורים א 1.011
013 מגורים א 0.952
014 מגורים א 0.946
601א שטח ציבורי פתוח 16.658
601ב שטח ציבורי פתוח 5.143
602 שטח ציבורי פתוח 0.429
603 שטח ציבורי פתוח 1.710
604 שטח ציבורי פתוח 0.365
605 שטח ציבורי פתוח 0.520
606 שטח ציבורי פתוח 0.555
607 שטח ציבורי פתוח 8.228
608 שטח ציבורי פתוח 5.476
611 שטח ציבורי פתוח 1.696
612 שטח ציבורי פתוח 0.730
613 שטח ציבורי פתוח 0.721
614 שטח ציבורי פתוח 1.911
615 שטח ציבורי פתוח 2.142
616 שטח ציבורי פתוח 0.930
617 שטח ציבורי פתוח 1.362
620 שטח ציבורי פתוח 0.095
621 שטח ציבורי פתוח 0.085
622 שטח ציבורי פתוח 0.115
623 שטח ציבורי פתוח 0.355
624 שטח ציבורי פתוח 0.245
625 שטח ציבורי פתוח 0.091
626 שטח ציבורי פתוח 0.296
628 שטח ציבורי פתוח 0.134
631 שטח ציבורי פתוח 0.084
632 שטח ציבורי פתוח 0.110
633 שטח ציבורי פתוח 0.091
634 שטח ציבורי פתוח 0.122
635 שטח ציבורי פתוח 0.075
636 שטח ציבורי פתוח 0.221
637 שטח ציבורי פתוח 0.185
638 שטח ציבורי פתוח 0.594
639 שטח ציבורי פתוח 0.273
640 שטח ציבורי פתוח 0.073
641 שטח ציבורי פתוח 0.210
642 שטח ציבורי פתוח 0.306
501 מבנים ומוסדות ציבור 8.677
502 מבנים ומוסדות ציבור 2.303
503 מבנים ומוסדות ציבור 1.849
504 מבנים ומוסדות ציבור 0.852
505 מבנים ומוסדות ציבור 1.890
506 מבנים ומוסדות ציבור 15.151
507 מבנים ומוסדות ציבור 1.144
508 מבנים ומוסדות ציבור 2.340
509 מבנים ומוסדות ציבור 0.922
510 מבנים ומוסדות ציבור 1.872
801 מלונאות (אכסון מלונאי) 76.740
701 מסחר 1.169
702 מסחר 0.644
703 מסחר 0.420
704 מסחר 0.602
705 מסחר 0.678
706 מסחר 0.512
301 מגורים ג 1.965
302 מגורים ג 1.467
303 מגורים ג 1.310
304 מגורים ג 1.666
305 מגורים ג 1.594
306 מגורים ג 1.581
307 מגורים ג 1.570
308 מגורים ג 1.565
309 מגורים ג 1.452
311 מגורים ג 0.914
312 מגורים ג 1.507
313 מגורים ג 1.516
314 מגורים ג 0.785
315 מגורים ג 1.499
316 מגורים ג 1.261
317 מגורים ג 2.147
318 מגורים ג 1.518
319 מגורים ג 1.426
320 מגורים ג 1.522
321 מגורים ג 0.850
322 מגורים ג 0.845
323 מגורים ג 1.490
324 מגורים ג 1.480
325 מגורים ג 1.548
326 מגורים ג 1.543
327 מגורים ג 1.545
328 מגורים ג 1.575
329 מגורים ג 1.413
330 מגורים ג 1.533
331 מגורים ג 1.500
332 מגורים ג 1.410
333 מגורים ג 1.302
334 מגורים ג 1.395
335 מגורים ג 1.608
336 מגורים ג 1.975
337 מגורים ג 2.292
338 מגורים ג 1.932
339 מגורים ג 1.535
340 מגורים ג 1.548
341 מגורים ג 1.493
101 מגורים ב 0.978
102 מגורים ב 0.977
103 מגורים ב 1.056
104 מגורים ב 0.973
105 מגורים ב 0.875
106 מגורים ב 0.963
107 מגורים ב 0.963
108 מגורים ב 1.001
109 מגורים ב 0.951
110 מגורים ב 1.071
111 מגורים ב 1.017
112 מגורים ב 0.996
113 מגורים ב 1.008
114 מגורים ב 1.032
115 מגורים ב 1.039
151 מגורים ב 0.985
152 מגורים ב 1.001
153 מגורים ב 1.017
154 מגורים ב 0.993
155 מגורים ב 0.993
156 מגורים ב 0.985
157 מגורים ב 0.994
158 מגורים ב 0.968
159 מגורים ב 1.008
160 מגורים ב 1.014
161 מגורים ב 1.004
162 מגורים ב 0.986
163 מגורים ב 0.978
164 מגורים ב 0.972
165 מגורים ב 0.993
166 מגורים ב 0.991
167 מגורים ב 0.987
168 מגורים ב 0.988
169 מגורים ב 1.022
170 מגורים ב 0.994
171 מגורים ב 0.997
172 מגורים ב 0.988
173 מגורים ב 0.996
174 מגורים ב 0.985
175 מגורים ב 0.987
176 מגורים ב 1.060
177 מגורים ב 1.018
178 מגורים ב 0.989
179 מגורים ב 0.991
180 מגורים ב 0.974
181 מגורים ב 1.253
182 מגורים ב 0.992
183 מגורים ב 1.115
184 מגורים ב 0.980
185 מגורים ב 0.987
186 מגורים ב 0.972
187 מגורים ב 0.974
188 מגורים ב 1.119
189 מגורים ב 0.901
190 מגורים ב 0.969
191 מגורים ב 1.012
192 מגורים ב 1.023
193 מגורים ב 1.030
194 מגורים ב 1.037
195 מגורים ב 1.055
196 מגורים ב 0.984
197 מגורים ב 1.001
198 מגורים ב 0.970
199 מגורים ב 0.996
200 מגורים ב 0.707
201 מגורים ב 1.056
202 מגורים ב 1.055
203 מגורים ב 1.027
204 מגורים ב 1.070
205 מגורים ב 0.974
206 מגורים ב 0.995
207 מגורים ב 1.013
208 מגורים ב 1.008
209 מגורים ב 0.974
210 מגורים ב 0.995
211 מגורים ב 0.963
212 מגורים ב 1.132
213 מגורים ב 0.937
214 מגורים ב 1.027
215 מגורים ב 1.003
216 מגורים ב 0.988
217 מגורים ב 0.996
218 מגורים ב 0.945
219 מגורים ב 1.100
511 מתקנים הנדסיים 2.513
512 מתקנים הנדסיים 2.610
401 מגורים מיוחד 2.949
402 מגורים מיוחד 2.487
403 מגורים מיוחד 2.553
404 מגורים מיוחד 2.611
405 מגורים מיוחד 3.097
406 מגורים מיוחד 2.293
407 מגורים מיוחד 2.765
409 מגורים מיוחד 3.267
410 מגורים מיוחד 3.496
411 מגורים מיוחד 3.911
412 מגורים מיוחד 3.290
413 מגורים מיוחד 3.776
618 פארק / גן ציבורי 99.818

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 18.09.96

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/8/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07.07.99
115/8/2 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23.02.00
115/8/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.03.05
115/8/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.10.07
115/8/7/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.10.09
115/8/10 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.04.10
115/8/9 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 21.12.11
115/8/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 18.01.12
115/8/11 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14.11.12
115/8/8 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05.06.13
115/8/6/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.07.13
115/21 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 29.04.15
115/8/1/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.18
115/8/12 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.11.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.