תוכנית הר/2050 הוד השרון

פיתוח זהות עירונית ייחודית לעיר בדרך 531 ומושב רמות שבים

  כללי

ועדת תכנון
הוד השרון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הוד השרון
מקום התוכנית
דרך 531 ומושב רמות שבים
סיווג התוכנית
מתאר מקומית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח

  מטרת התוכנית

פיתוח הוד השרון כעיר מחוברת, משופעת בשטחים פתוחים ומקושרת לפארק הירקון, תוך הישענות על הזהות הפיזית והקהילתית הייחודית ועל המערכות הטבעיות. 1. פיתוח זהות עירונית ייחודית להוד השרון אשר תתבטא במערכת שטחי הציבור הפתוחים, במרקמים ומתחמים לשימור ובאופי ופרופורציות הרחובות.. 2. פיתוח שלד עירונית ברור והמשכי של שטחים פתוחים עירוניים המקשר בין חלקי העיר ובינם לבין השטחים הפתוחים הסובבים והמבוסס על מערכת הניקוז והנחלים. 3. התווית רשת נהירה של רחובות עירוניים, רחובות מסחריים, שבילים ושבילי אופניים, לעידוד ההליכה ברגל ולחזיוק הקשר בין חלקי העיר השונים ובינם לבין אזורי התעסוקה. 4. שיפור החיבור בין מערכת הדרכים העירונית ומערכת התנועה הארצית הסובבת. 5. עידוד פיתוח אזורי התעסוקה. 6. יצירת מסגרת תכנונית לאישור תכניות מפורטות על ידי הועדה המקומית.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/01/17 ישראל היום
פרסום הפקדה ברשומות 12/01/17

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6407 185-210
6408 103-106
6409 54-56
6410 275-295
6411 333-339
6412 981-987
6413 87-91
6442 702-816
6443 352
6444 85-167
6445 230-414
6446 428-455
6454 536-564
6455 741-1105
6456 582-590
6565 133-138
6566 272-339
6567 1-25
6572 1-9

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01/09/76
תמ"א 8 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 29/10/81
תמ"א 23 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 31/07/86
תמ"א 19 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 17/12/87
הר/במ/600 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 15/04/92
תמ"א 22 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 19/12/95
הר/1002 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27/05/03
תמ"א 34 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13/07/03
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27/12/05
תמ"א 18 שינוי 4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 23/08/06
תמ"א 34/ב/3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18/12/06
תמ"א 34/ב/4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
תמ"מ 10/3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30/04/08
תמ"מ 3 שינוי 21 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 14/09/08
הר/1004 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28/04/10
תמ"א 4/16 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 22/11/11
תמ"א 3/38 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 11/06/12
הר/1/38 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 02/03/15
תמ"א 34/ב/5 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 21/01/16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.