תוכנית חמ/מק/35/401 חבל מודיעין

שינוי הוראה בנושא אחוזי גינון באזור התעשיה חבל מודיעין

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ברקת, מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
אזור התעשיה חבל מודיעין
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקטנת אחוזי גינון למגרש המיועד לתעשיה עתירת ידע מ-30% ל-14%.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/01/09 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 19/02/09
פרסום לתוקף בעיתונים 04/11/09 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 07/12/09

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4619 129-131
5524 2
9230 8

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.