תוכנית גז/מק/25/401 חבל מודיעין

איחוד וחלוקה בהסכמה באזור תעשיה חבל מודיעין

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
אזור תעשיה חבל מודיעין
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
שטח התוכנית
387.721 דונם
יזם
אסם השקעות ואסמים
גוף מתכנן
הרי ברנד

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה. קביעת קווי בנין

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מסחר ומשרדים 7.500 1.93% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 אזור מסחרי מיוחד 7.500 7,500
  תעשיה ומלאכה 218.250 56.29% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 תעשיה 101.600 75,184
101 תעשיה 14.370 10,634
102 תעשיה 13.690 10,131
103 תעשיה 11.710 8,665
104 תעשיה 15.340 11,352
105 תעשיה 1.750 1,295
301 תעשיה מיוחדת 10.540 7,800
302 תעשיה מיוחדת 16.190 11,981
302/א תעשיה מיוחדת 11.000
302/ב תעשיה מיוחדת 5.192
303 תעשיה מיוחדת 16.250 12,025
304 תעשיה מיוחדת 8.230 6,090
305 תעשיה מיוחדת 8.580 6,349
  שטח לדרכים 40.001 10.32% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 דרך או כביש או חנייה 3.110
2000 דרך או כביש או חנייה 20.494
17 דרך או כביש או חנייה 2.050
18 דרך או כביש או חנייה 0.027
12 דרך או כביש או חנייה 0.770
13 חניה ציבורית 1.240
14 חניה ציבורית 1.120
15 חניה ציבורית 5.990
16 חניה ציבורית 2.960
21 חניה ציבורית 2.240
  שטחים פתוחים 113.840 29.36% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 שטח ציבורי פתוח 5.150
3 שטח ציבורי פתוח 0.370
30 שטח ציבורי פתוח 76.790
19 שטח ציבורי פתוח 2.470
20 שטח ציבורי פתוח 1.710
31 שטח ציבורי פתוח 13.830
4 שטח ציבורי פתוח 11.850
2001 שטח ציבורי פתוח 0.380
7 שטח ציבורי פתוח 0.230
8 שטח ציבורי פתוח 0.400
9 שטח ציבורי פתוח 0.660
  אחר 8.130 2.10% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מתקנים הנדסיים 6.590
402 מתקנים הנדסיים 1.410
403 מתקנים הנדסיים 0.130
סה"כ 387.721 100% 36 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 שטח ציבורי פתוח 5.150
3 שטח ציבורי פתוח 0.370
30 שטח ציבורי פתוח 76.790
19 שטח ציבורי פתוח 2.470
20 שטח ציבורי פתוח 1.710
31 שטח ציבורי פתוח 13.830
4 שטח ציבורי פתוח 11.850
2001 שטח ציבורי פתוח 0.380
7 שטח ציבורי פתוח 0.230
8 שטח ציבורי פתוח 0.400
9 שטח ציבורי פתוח 0.660
2002 דרך או כביש או חנייה 3.110
2000 דרך או כביש או חנייה 20.494
17 דרך או כביש או חנייה 2.050
18 דרך או כביש או חנייה 0.027
12 דרך או כביש או חנייה 0.770
13 חניה ציבורית 1.240
14 חניה ציבורית 1.120
15 חניה ציבורית 5.990
16 חניה ציבורית 2.960
21 חניה ציבורית 2.240
100 תעשיה 101.600 75,184
101 תעשיה 14.370 10,634
102 תעשיה 13.690 10,131
103 תעשיה 11.710 8,665
104 תעשיה 15.340 11,352
105 תעשיה 1.750 1,295
401 מתקנים הנדסיים 6.590
402 מתקנים הנדסיים 1.410
403 מתקנים הנדסיים 0.130
201 אזור מסחרי מיוחד 7.500 7,500
301 תעשיה מיוחדת 10.540 7,800
302 תעשיה מיוחדת 16.190 11,981
302/א תעשיה מיוחדת 11.000
302/ב תעשיה מיוחדת 5.192
303 תעשיה מיוחדת 16.250 12,025
304 תעשיה מיוחדת 8.230 6,090
305 תעשיה מיוחדת 8.580 6,349

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 25.10.06 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 27.12.06
פרסום לתוקף בעיתונים 09.07.07 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4619 135-145
5522 6
5524 2
9229 4 , 10-22
9230 28
9231 24
9232 2-10
9233 10-17
9234 21
9235 19

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.04
גז/מק/23/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חמ/מק/35/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.12.09
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.01.10
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.14
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.