כללי
עיר/יישוב
מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה
אחראי
אסם השקעות ואסמים
גוף מתכנן
הרי ברנד
ייעוד עיקרי
תעשיה ומלאכה
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
אזור תעשיה חבל מודיעין
שטח התוכנית
387.721 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/10/06 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 27/12/06
פרסום לתוקף בעיתונים 09/07/07 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
  מטרת התוכנית
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה. קביעת קווי בנין
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4619 2 , 5-20 , 24-26 , 60 , 61 , 69 , 70 , 73-98 , 103-133 , 135-145
5522 3 , 6
5524 2
9229 4-7 , 10-20
9230 5-8 , 11 , 14-21 , 27 , 28
9231 12 , 13 , 21 , 24
9232 2-10
9233 7 , 10-17
9234 21
9235 19
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
גז/מק/23/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/10/05

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חמ/מק/35/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07/12/09
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/01/10
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20/07/18

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.