תוכנית חמ/מק/36/401 חבל מודיעין

איחוד וחלוקה בהסכמה בפארק חמ"ן

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
פארק חמ"ן
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מסחר ומשרדים
שטח התוכנית
1,687.069 דונם
יזם
החברה הכלכלית לפיתוח
גוף מתכנן
צבי בן דוד

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מסחר ומשרדים 7.500 0.44% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מסחר 7.500 7,496
  תעשיה ומלאכה 497.710 29.50% 44
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 תעשיה 3.725 2,756
22 תעשיה 9.043 6,689
4 תעשיה 5.191 3,840
41 תעשיה 13.632 10,083
5 תעשיה 4.873 3,605
6 תעשיה 14.740 10,903
610 תעשיה 76.721 56,774
611 תעשיה 14.999 11,089
612 תעשיה 13.298 9,831
67 תעשיה 8.049 5,956
7 תעשיה 4.551 3,366
1 תעשיה 5.516 4,080
100 תעשיה 115.977 85,775
102 תעשיה 13.693 10,133
103 תעשיה 11.703 8,659
104 תעשיה 15.342 11,346
105 תעשיה 1.751 1,295
23 תעשיה 3.107 2,298
24 תעשיה 2.693 1,993
25 תעשיה 2.692 1,991
26 תעשיה 3.145 2,327
27 תעשיה 2.702 1,999
28a תעשיה 2.821 2,088
28b תעשיה 6.001 4,439
29 תעשיה 3.404 2,518
3 תעשיה 5.190 3,839
30 תעשיה 4.278 3,164
2 תעשיה 5.043 3,730
20 תעשיה 4.279 3,165
818 תעשיה 5.951 4,402
14 תעשיה 18.088 13,377
805a תעשיה עתירת ידע 4.287 3,169
805b תעשיה עתירת ידע 4.288 3,169
10 תעשיה עתירת ידע 3.597 2,660
11 תעשיה עתירת ידע 5.017 3,710
12 תעשיה עתירת ידע 3.644 2,695
13 תעשיה עתירת ידע 3.918 2,898
301 תעשיה עתירת ידע 10.540 7,795
302 תעשיה עתירת ידע 16.233 11,974
303 תעשיה עתירת ידע 16.250 12,014
304 תעשיה עתירת ידע 8.230 6,090
316 תעשיה עתירת ידע 11.201 8,283
9 תעשיה עתירת ידע 3.541 2,619
8 תעשיה עתירת ידע 4.766 3,525
  שטח לדרכים 311.114 18.44% 25
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
951 דרך מוצעת 0.411
952 דרך מוצעת 0.045
953 דרך מוצעת 1.669
954 דרך מוצעת 1.657
955 דרך מוצעת 0.886
956 דרך מוצעת 1.308
957 דרך מוצעת 0.208
958 דרך מוצעת 0.162
910 דרך מאושרת 10.379
912 דרך מאושרת 4.115
913 דרך מאושרת 1.283
914 דרך מאושרת 2.012
915 דרך מאושרת 0.305
916 דרך מאושרת 144.329
917 דרך מאושרת 0.202
900 דרך מאושרת 20.071
901 דרך מאושרת 25.956
902 דרך מאושרת 10.690
903 דרך מאושרת 25.811
904 דרך מאושרת 10.014
905 דרך מאושרת 20.855
906 דרך מאושרת 2.259
907 דרך מאושרת 1.222
908 דרך מאושרת 3.005
909 דרך מאושרת 22.260
  שטחים פתוחים 809.839 48.00% 34
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
70 שטח ציבורי פתוח 6.776
71 שטח ציבורי פתוח 1.229
72 שטח ציבורי פתוח 8.235
73 שטח ציבורי פתוח 0.890
74 שטח ציבורי פתוח 0.692
75 שטח ציבורי פתוח 0.398
76 שטח ציבורי פתוח 0.431
77 שטח ציבורי פתוח 4.831
78 שטח ציבורי פתוח 2.328
79 שטח ציבורי פתוח 0.403
82 שטח ציבורי פתוח 3.130
83 שטח ציבורי פתוח 2.410
84 שטח ציבורי פתוח 2.124
85 שטח ציבורי פתוח 4.557
86 שטח ציבורי פתוח 4.396
87 שטח ציבורי פתוח 84.286
88 שטח ציבורי פתוח 5.149
89 שטח ציבורי פתוח 1.222
90 שטח ציבורי פתוח 1.390
91 שטח ציבורי פתוח 0.111
92 שטח ציבורי פתוח 0.214
93 שטח ציבורי פתוח 7.451
94 שטח ציבורי פתוח 1.375
95 שטח ציבורי פתוח 0.073
96 שטח ציבורי פתוח 10.664
97 שטח ציבורי פתוח 1.170
80 שטח ציבורי פתוח 0.231
81 שטח ציבורי פתוח 2.783
98 שטח ציבורי פתוח 0.765
99 שטח ציבורי פתוח 1.711
177 שמורת טבע 12.903
220 יער 106.499
221 יער 139.018
222 יער 389.994
  אחר 60.906 3.61% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
400 מתקנים הנדסיים 5.800
401 מתקנים הנדסיים 6.593
402 מתקנים הנדסיים 0.900
403 מתקנים הנדסיים 0.992
404 מתקנים הנדסיים 0.131
405 מתקנים הנדסיים 1.406
101 תחנת תדלוק 5.092
970 חניון 8.203
971 חניון 6.524
972 חניון 2.957
973 חניון 6.989
974 חניון 6.972
975 חניון 7.198
976 חניון 1.149
סה"כ 1,687.069 100% 118 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
70 שטח ציבורי פתוח 6.776
71 שטח ציבורי פתוח 1.229
72 שטח ציבורי פתוח 8.235
73 שטח ציבורי פתוח 0.890
74 שטח ציבורי פתוח 0.692
75 שטח ציבורי פתוח 0.398
76 שטח ציבורי פתוח 0.431
77 שטח ציבורי פתוח 4.831
78 שטח ציבורי פתוח 2.328
79 שטח ציבורי פתוח 0.403
82 שטח ציבורי פתוח 3.130
83 שטח ציבורי פתוח 2.410
84 שטח ציבורי פתוח 2.124
85 שטח ציבורי פתוח 4.557
86 שטח ציבורי פתוח 4.396
87 שטח ציבורי פתוח 84.286
88 שטח ציבורי פתוח 5.149
89 שטח ציבורי פתוח 1.222
90 שטח ציבורי פתוח 1.390
91 שטח ציבורי פתוח 0.111
92 שטח ציבורי פתוח 0.214
93 שטח ציבורי פתוח 7.451
94 שטח ציבורי פתוח 1.375
95 שטח ציבורי פתוח 0.073
96 שטח ציבורי פתוח 10.664
97 שטח ציבורי פתוח 1.170
80 שטח ציבורי פתוח 0.231
81 שטח ציבורי פתוח 2.783
98 שטח ציבורי פתוח 0.765
99 שטח ציבורי פתוח 1.711
951 דרך מוצעת 0.411
952 דרך מוצעת 0.045
953 דרך מוצעת 1.669
954 דרך מוצעת 1.657
955 דרך מוצעת 0.886
956 דרך מוצעת 1.308
957 דרך מוצעת 0.208
958 דרך מוצעת 0.162
910 דרך מאושרת 10.379
912 דרך מאושרת 4.115
913 דרך מאושרת 1.283
914 דרך מאושרת 2.012
915 דרך מאושרת 0.305
916 דרך מאושרת 144.329
917 דרך מאושרת 0.202
900 דרך מאושרת 20.071
901 דרך מאושרת 25.956
902 דרך מאושרת 10.690
903 דרך מאושרת 25.811
904 דרך מאושרת 10.014
905 דרך מאושרת 20.855
906 דרך מאושרת 2.259
907 דרך מאושרת 1.222
908 דרך מאושרת 3.005
909 דרך מאושרת 22.260
177 שמורת טבע 12.903
201 מסחר 7.500 7,496
21 תעשיה 3.725 2,756
22 תעשיה 9.043 6,689
4 תעשיה 5.191 3,840
41 תעשיה 13.632 10,083
5 תעשיה 4.873 3,605
6 תעשיה 14.740 10,903
610 תעשיה 76.721 56,774
611 תעשיה 14.999 11,089
612 תעשיה 13.298 9,831
67 תעשיה 8.049 5,956
7 תעשיה 4.551 3,366
1 תעשיה 5.516 4,080
100 תעשיה 115.977 85,775
102 תעשיה 13.693 10,133
103 תעשיה 11.703 8,659
104 תעשיה 15.342 11,346
105 תעשיה 1.751 1,295
23 תעשיה 3.107 2,298
24 תעשיה 2.693 1,993
25 תעשיה 2.692 1,991
26 תעשיה 3.145 2,327
27 תעשיה 2.702 1,999
28a תעשיה 2.821 2,088
28b תעשיה 6.001 4,439
29 תעשיה 3.404 2,518
3 תעשיה 5.190 3,839
30 תעשיה 4.278 3,164
2 תעשיה 5.043 3,730
20 תעשיה 4.279 3,165
818 תעשיה 5.951 4,402
14 תעשיה 18.088 13,377
400 מתקנים הנדסיים 5.800
401 מתקנים הנדסיים 6.593
402 מתקנים הנדסיים 0.900
403 מתקנים הנדסיים 0.992
404 מתקנים הנדסיים 0.131
405 מתקנים הנדסיים 1.406
101 תחנת תדלוק 5.092
220 יער 106.499
221 יער 139.018
222 יער 389.994
970 חניון 8.203
971 חניון 6.524
972 חניון 2.957
973 חניון 6.989
974 חניון 6.972
975 חניון 7.198
976 חניון 1.149
805a תעשיה עתירת ידע 4.287 3,169
805b תעשיה עתירת ידע 4.288 3,169
10 תעשיה עתירת ידע 3.597 2,660
11 תעשיה עתירת ידע 5.017 3,710
12 תעשיה עתירת ידע 3.644 2,695
13 תעשיה עתירת ידע 3.918 2,898
301 תעשיה עתירת ידע 10.540 7,795
302 תעשיה עתירת ידע 16.233 11,974
303 תעשיה עתירת ידע 16.250 12,014
304 תעשיה עתירת ידע 8.230 6,090
316 תעשיה עתירת ידע 11.201 8,283
9 תעשיה עתירת ידע 3.541 2,619
8 תעשיה עתירת ידע 4.766 3,525

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 03.06.09 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 22.06.09
אושר לתוקף/ לא פורסם 08.09.09
פרסום לתוקף בעיתונים 29.12.09 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 28.01.10

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4617 69-75 , 205
4618 68 , 72
4619 46-150 , 167
4801 81-87 , 114
4804 40
5522 14 , 15
5523 3
5524 1-3 , 11
5525 4
9229 4 , 5-22
9230 5-28
9231 4-24
9232 2-10
9233 5-21
9234 6-25
9235 6-26

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.04
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07
גז/מק/27/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.02.08
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חמ/מק/46/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
424-0121533 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 09.07.14
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.14
424-0119099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.04.15
424-0118711 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.12.15
חמ/43/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.12.15
חמ/40/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.05.16
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.18
424-0116962 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18.09.18
424-0350066 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07.12.18
424-0564229 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.01.20
424-0753640 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.03.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.