כללי
עיר/יישוב
מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה
אחראי
החברה הכלכלית לפיתוח
גוף מתכנן
צבי בן דוד
ייעוד עיקרי
מסחר ומשרדים
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
פארק חמ"ן
שטח התוכנית
1,687.152 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/06/09 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 22/06/09
אושר לתוקף/ לא פורסם 08/09/09
פרסום לתוקף בעיתונים 29/12/09 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 28/01/10
  מטרת התוכנית
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4617 27 , 60-66 , 69-75 , 95 , 96 , 111 , 193 , 195 , 197 , 199 , 201 , 203 , 205
4618 44 , 52 , 59 , 67 , 68 , 69 , 72
4619 2-43 , 44 , 46-150 , 167
4801 1-8 , 17-37 , 45-56 , 58-67 , 69-72 , 74-80 , 81-87 , 88-92 , 94-106 , 109 , 113 , 114
4804 21 , 40 , 41
5522 3 , 5 , 6 , 7 , 9
5523 1 , 3
5524 1-3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 11
5525 1 , 4
9229 4-20
9230 5-28
9231 4-24
9232 2-10
9233 5-21
9234 6-25
9235 6-26
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
גז/מק/27/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/02/08

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חמ/מק/46/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/05/13
424-0121533 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 09/07/14
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14
424-0119099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/04/15
424-0118711 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10/12/15
חמ/43/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/12/15
חמ/40/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/05/16
424-0116962 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18/09/18
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20/07/18
424-0350066 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07/12/18
424-0564229 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/08/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.