תוכנית 424-0124818 חבל מודיעין

איחוד מגרשים 105, 27 באזור תעשיה חבל מודיעין

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ברקת, מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
אזור תעשיה חבל מודיעין
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר' דב קורן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. איחוד מגרשים בהסכמת בעלים. 2. קביעת קווי בניין למגרש המאוחד. 3. שינוי תכסית ל- 45%.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/03/14 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 29/04/14
פרסום לתוקף בעיתונים 06/10/14 גל גפן
פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4619 76
9231 15

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 03/01/91
תמ"א 4 שינוי 2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25/05/97
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/07/01
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/01/10

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.