כללי
עיר/יישוב
מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
צבי בן-דוד
ייעוד עיקרי
שטחים פתוחים
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
אזור תעשיה מודיעים, שלב א'
שטח התוכנית
1,753 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 22/12/96
פרסום לתוקף ברשומות 02/07/01
  מטרת התוכנית
1. איחוד וחלוקה של מגרשים. 2. הרחבת דרך. 3. הגדלת שטחים לצרכי ציבור. 4. שינוי בקו בנין. 5. שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים. 6. שינוי חלקות שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת, באופן שהשטח הכולל המותר לבניה, בכל יעוד קרקע, לא יגדל מ- 50%. 7. שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין.
  קבצים

תקנון 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4125 242
4609 66 , 67
4617 16 , 17 , 21-25 , 26 , 27 , 60-66 , 69-75 , 95 , 96 , 98 , 111 , 182 , 193 , 195 , 197 , 199 , 201 , 203 , 205
4618 44 , 52 , 59 , 67 , 68 , 69 , 72
4619 1-43 , 44 , 45-150 , 167
4801 1-8 , 9-16 , 17-37 , 45-56 , 58-68 , 69-72 , 74-80 , 81-87 , 88-104 , 106 , 109 , 113 , 114
4804 21 , 40
5522 3 , 5 , 6 , 7 , 9
5523 1 , 3
5524 1-3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 11
5525 1 , 4
9229 4-20
9230 5-28
9231 4-24
9232 2-10
9233 5-21
9234 6-25
9235 6-26
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30/04/94

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
גז/מק/23/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/10/05
גז/מק/27/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/02/08
חמ/מק/46/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/05/13
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14
424-0119099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/04/15
חמ/43/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/12/15
חמ/40/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/05/16
424-0116962 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 18/09/18
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20/07/18
424-0564229 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/08/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.