תוכנית גז/מק/15/401 חבל מודיעין

איחוד וחלוקת מגרשים באזור תעשיה מודיעים, שלב א'.

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
אזור תעשיה מודיעים, שלב א'.
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
שטחים פתוחים
שטח התוכנית
1,753.000 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
צבי בן-דוד

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. איחוד וחלוקה של מגרשים. 2. הרחבת דרך. 3. הגדלת שטחים לצרכי ציבור. 4. שינוי בקו בנין. 5. שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים. 6. שינוי חלקות שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת, באופן שהשטח הכולל המותר לבניה, בכל יעוד קרקע, לא יגדל מ- 50%. 7. שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מסחר ומשרדים 7.510 0.43% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 אזור מסחרי מיוחד 7.510 6,759
  תעשיה ומלאכה 497.680 28.39% 78
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 תעשיה 3.730 2,052
22 תעשיה 9.050 4,978
23 תעשיה 3.110 1,710
24 תעשיה 2.700 1,485
25 תעשיה 2.700 1,485
26 תעשיה 3.150 1,732
27 תעשיה 2.700 1,485
28 תעשיה 8.810 4,846
29 תעשיה 3.400 1,870
3 תעשיה 5.190 2,854
30 תעשיה 4.280 2,354
18 תעשיה 3.040 1,672
19 תעשיה 2.960 1,628
2 תעשיה 5.040 2,772
20 תעשיה 4.280 2,354
11 תעשיה 5.040 2,772
12 תעשיה 4.200 2,310
13 תעשיה 3.920 2,156
14 תעשיה 3.040 1,672
15 תעשיה 3.040 1,672
16 תעשיה 2.960 1,628
17 תעשיה 3.040 1,672
32 תעשיה 9.150 5,032
1 תעשיה 5.520 3,036
10 תעשיה 3.600 1,980
31 תעשיה 10.720 5,896
41 תעשיה 13.630 7,496
5 תעשיה 4.870 2,678
59 תעשיה 6.970 3,834
6 תעשיה 14.740 8,107
60 תעשיה 6.020 3,311
61 תעשיה 6.100 3,355
62 תעשיה 6.800 3,740
63 תעשיה 7.830 4,306
64 תעשיה 5.400 2,970
65 תעשיה 5.320 2,926
66 תעשיה 7.210 3,966
67 תעשיה 8.040 4,422
68 תעשיה 4.480 2,464
69 תעשיה 3.630 1,996
7 תעשיה 4.540 2,497
70 תעשיה 4.270 2,348
72 תעשיה 6.010 3,306
73 תעשיה 7.890 4,340
74 תעשיה 6.860 3,773
75 תעשיה 4.710 2,590
76 תעשיה 4.720 2,596
77 תעשיה 5.290 2,910
78 תעשיה 9.870 5,428
79 תעשיה 12.740 7,007
8 תעשיה 4.770 2,624
80 תעשיה 5.470 3,008
9 תעשיה 3.540 1,947
33 תעשיה 10.650 5,858
34 תעשיה 15.880 8,734
35 תעשיה 12.000 6,600
36 תעשיה 16.120 8,866
37 תעשיה 12.150 6,682
38 תעשיה 14.880 8,184
39 תעשיה 15.220 8,371
4 תעשיה 5.190 2,854
801 תעשיה מיוחדת 7.120 5,696
802 תעשיה מיוחדת 7.150 5,720
803 תעשיה מיוחדת 2.650 2,120
804 תעשיה מיוחדת 2.500 2,000
805 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
806 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
807 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
808 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
809 תעשיה מיוחדת 2.500 2,000
810 תעשיה מיוחדת 1.960 1,568
811 תעשיה מיוחדת 5.180 4,144
812 תעשיה מיוחדת 8.240 6,592
813 תעשיה מיוחדת 10.230 8,184
814 תעשיה מיוחדת 7.650 6,120
815 תעשיה מיוחדת 13.570 10,856
816 תעשיה מיוחדת 9.480 7,584
817 תעשיה מיוחדת 7.630 6,104
  שטח לדרכים 382.200 21.80% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 382.200
  שטחים פתוחים 845.450 48.23% 34
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
304 שטח ציבורי פתוח 7.650
305 שטח ציבורי פתוח 15.620
306 שטח ציבורי פתוח 5.350
307 שטח ציבורי פתוח 13.430
308 שטח ציבורי פתוח 0.560
309 שטח ציבורי פתוח 0.560
301 שטח ציבורי פתוח 12.060
302 שטח ציבורי פתוח 74.520
316 שטח ציבורי פתוח 4.650
317 שטח ציבורי פתוח 13.090
318 שטח ציבורי פתוח 9.610
319 שטח ציבורי פתוח 0.890
320 שטח ציבורי פתוח 4.110
321 שטח ציבורי פתוח 0.380
322 שטח ציבורי פתוח 0.430
323 שטח ציבורי פתוח 0.760
324 שטח ציבורי פתוח 1.170
325 שטח ציבורי פתוח 0.700
326 שטח ציבורי פתוח 3.150
328 שטח ציבורי פתוח 0.740
329 שטח ציבורי פתוח 0.810
330 שטח ציבורי פתוח 11.100
331 שטח ציבורי פתוח 0.600
332 שטח ציבורי פתוח 0.510
333 שטח ציבורי פתוח 0.540
177 שמורת טבע 12.930
300 אזור שמורות נוף 87.400
303 אזור שמורות נוף 3.320
310 אזור שמורות נוף 38.400
311 אזור שמורות נוף 89.390
312 אזור שמורות נוף 11.410
313 אזור שמורות נוף 18.680
314 אזור שמורות נוף 365.250
335 אזור שמורות נוף 35.680
  אחר 20.160 1.15% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
400 מתקנים הנדסיים 5.860
401 מתקנים הנדסיים 7.310
402 מתקנים הנדסיים 0.900
403 מתקנים הנדסיים 0.990
101 תחנת תדלוק 5.100
סה"כ 1,753.000 100% 119 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
304 שטח ציבורי פתוח 7.650
305 שטח ציבורי פתוח 15.620
306 שטח ציבורי פתוח 5.350
307 שטח ציבורי פתוח 13.430
308 שטח ציבורי פתוח 0.560
309 שטח ציבורי פתוח 0.560
301 שטח ציבורי פתוח 12.060
302 שטח ציבורי פתוח 74.520
316 שטח ציבורי פתוח 4.650
317 שטח ציבורי פתוח 13.090
318 שטח ציבורי פתוח 9.610
319 שטח ציבורי פתוח 0.890
320 שטח ציבורי פתוח 4.110
321 שטח ציבורי פתוח 0.380
322 שטח ציבורי פתוח 0.430
323 שטח ציבורי פתוח 0.760
324 שטח ציבורי פתוח 1.170
325 שטח ציבורי פתוח 0.700
326 שטח ציבורי פתוח 3.150
328 שטח ציבורי פתוח 0.740
329 שטח ציבורי פתוח 0.810
330 שטח ציבורי פתוח 11.100
331 שטח ציבורי פתוח 0.600
332 שטח ציבורי פתוח 0.510
333 שטח ציבורי פתוח 0.540
177 שמורת טבע 12.930
2000 דרך או כביש או חנייה 382.200
21 תעשיה 3.730 2,052
22 תעשיה 9.050 4,978
23 תעשיה 3.110 1,710
24 תעשיה 2.700 1,485
25 תעשיה 2.700 1,485
26 תעשיה 3.150 1,732
27 תעשיה 2.700 1,485
28 תעשיה 8.810 4,846
29 תעשיה 3.400 1,870
3 תעשיה 5.190 2,854
30 תעשיה 4.280 2,354
18 תעשיה 3.040 1,672
19 תעשיה 2.960 1,628
2 תעשיה 5.040 2,772
20 תעשיה 4.280 2,354
11 תעשיה 5.040 2,772
12 תעשיה 4.200 2,310
13 תעשיה 3.920 2,156
14 תעשיה 3.040 1,672
15 תעשיה 3.040 1,672
16 תעשיה 2.960 1,628
17 תעשיה 3.040 1,672
32 תעשיה 9.150 5,032
1 תעשיה 5.520 3,036
10 תעשיה 3.600 1,980
31 תעשיה 10.720 5,896
41 תעשיה 13.630 7,496
5 תעשיה 4.870 2,678
59 תעשיה 6.970 3,834
6 תעשיה 14.740 8,107
60 תעשיה 6.020 3,311
61 תעשיה 6.100 3,355
62 תעשיה 6.800 3,740
63 תעשיה 7.830 4,306
64 תעשיה 5.400 2,970
65 תעשיה 5.320 2,926
66 תעשיה 7.210 3,966
67 תעשיה 8.040 4,422
68 תעשיה 4.480 2,464
69 תעשיה 3.630 1,996
7 תעשיה 4.540 2,497
70 תעשיה 4.270 2,348
72 תעשיה 6.010 3,306
73 תעשיה 7.890 4,340
74 תעשיה 6.860 3,773
75 תעשיה 4.710 2,590
76 תעשיה 4.720 2,596
77 תעשיה 5.290 2,910
78 תעשיה 9.870 5,428
79 תעשיה 12.740 7,007
8 תעשיה 4.770 2,624
80 תעשיה 5.470 3,008
9 תעשיה 3.540 1,947
33 תעשיה 10.650 5,858
34 תעשיה 15.880 8,734
35 תעשיה 12.000 6,600
36 תעשיה 16.120 8,866
37 תעשיה 12.150 6,682
38 תעשיה 14.880 8,184
39 תעשיה 15.220 8,371
4 תעשיה 5.190 2,854
400 מתקנים הנדסיים 5.860
401 מתקנים הנדסיים 7.310
402 מתקנים הנדסיים 0.900
403 מתקנים הנדסיים 0.990
101 תחנת תדלוק 5.100
200 אזור מסחרי מיוחד 7.510 6,759
300 אזור שמורות נוף 87.400
303 אזור שמורות נוף 3.320
310 אזור שמורות נוף 38.400
311 אזור שמורות נוף 89.390
312 אזור שמורות נוף 11.410
313 אזור שמורות נוף 18.680
314 אזור שמורות נוף 365.250
335 אזור שמורות נוף 35.680
801 תעשיה מיוחדת 7.120 5,696
802 תעשיה מיוחדת 7.150 5,720
803 תעשיה מיוחדת 2.650 2,120
804 תעשיה מיוחדת 2.500 2,000
805 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
806 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
807 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
808 תעשיה מיוחדת 2.410 1,928
809 תעשיה מיוחדת 2.500 2,000
810 תעשיה מיוחדת 1.960 1,568
811 תעשיה מיוחדת 5.180 4,144
812 תעשיה מיוחדת 8.240 6,592
813 תעשיה מיוחדת 10.230 8,184
814 תעשיה מיוחדת 7.650 6,120
815 תעשיה מיוחדת 13.570 10,856
816 תעשיה מיוחדת 9.480 7,584
817 תעשיה מיוחדת 7.630 6,104

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 22.12.96
פרסום לתוקף ברשומות 02.07.01

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4125 242
4609 67
4617 98 , 205
4618 68 , 72
4619 45-150 , 167
4801 81-87 , 114
4804 21
5522 14 , 15
5523 3
5524 1-3 , 11
5525 4
9229 4 , 5-22
9230 5-28
9231 4-24
9232 2-10
9233 5-21
9234 6-25
9235 6-26

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.04.94
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.04
גז/מק/23/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05
גז/מק/27/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.02.08
חמ/מק/46/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.14
424-0119099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.04.15
חמ/43/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.12.15
חמ/40/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.05.16
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.18
424-0116962 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 18.09.18
424-0564229 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.01.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.