כללי
עיר/יישוב
מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה
אחראי
אסם
גוף מתכנן
הרי ברנד
ייעוד עיקרי
תעשיה ומלאכה
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
אזור תעשיה חבל מודיעין
שטח התוכנית
128.086 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/11/04 הצופה
פרסום הפקדה ברשומות 19/01/05
פרסום לתוקף בעיתונים 05/08/05 מקומון - לוד
פרסום לתוקף ברשומות 10/10/05
  מטרת התוכנית
1. איחוד מגרשים 31-38 בהסכמה. 2. איחוד וחלוקה מחדש של שטחים המיועדים לדרכים ולשצ"פ והרחבת שטח המיועד לחניה ציבורית. 3. להתיר גובה של 42 מ' לסילו איחסון מעל מפלס 0.00 של המחסן וגובה 7 קומות מעל קומת קרקע ומרתף למבנה תפעול ולוגיסטיקה.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4619 60 , 61 , 69 , 77-98 , 103 , 105 , 106 , 109-120 , 132-144
9232 4 , 5 , 10
9233 8-17
9234 21
9235 19
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/01/91
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/07/01
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.