תוכנית גז/מק/23/401 חבל מודיעין

אזור תעשיה חבל מודיעין

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
אזור תעשיה חבל מודיעין
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
שטח התוכנית
128.086 דונם
יזם
אסם
גוף מתכנן
הרי ברנד

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. איחוד מגרשים 31-38 בהסכמה. 2. איחוד וחלוקה מחדש של שטחים המיועדים לדרכים ולשצ"פ והרחבת שטח המיועד לחניה ציבורית. 3. להתיר גובה של 42 מ' לסילו איחסון מעל מפלס 0.00 של המחסן וגובה 7 קומות מעל קומת קרקע ומרתף למבנה תפעול ולוגיסטיקה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  תעשיה ומלאכה 101.196 79.01% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 תעשיה 101.196 74,885
  שטח לדרכים 14.148 11.05% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 דרך מוצעת 2.489
11 דרך מוצעת 0.859
12 דרך מוצעת 9.215
13 דרך מוצעת 0.148
14 דרך מוצעת 0.244
5 דרך קיימת 0.121
6 דרך קיימת 1.072
  שטחים פתוחים 12.742 9.95% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 שטח ציבורי פתוח 10.430
22 שטח ציבורי פתוח 0.325
23 שטח ציבורי פתוח 1.359
24 שטח ציבורי פתוח 0.152
25 שטח ציבורי פתוח 0.476
סה"כ 128.086 100% 13 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 שטח ציבורי פתוח 10.430
22 שטח ציבורי פתוח 0.325
23 שטח ציבורי פתוח 1.359
24 שטח ציבורי פתוח 0.152
25 שטח ציבורי פתוח 0.476
10 דרך מוצעת 2.489
11 דרך מוצעת 0.859
12 דרך מוצעת 9.215
13 דרך מוצעת 0.148
14 דרך מוצעת 0.244
5 דרך קיימת 0.121
6 דרך קיימת 1.072
1 תעשיה 101.196 74,885

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 17.11.04 הצופה
פרסום הפקדה ברשומות 19.01.05
פרסום לתוקף בעיתונים 05.08.05 מקומון - לוד
פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4619 132-144
9232 10
9233 8-17
9234 21
9235 19

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.01.91
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.07.01
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.04
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.