כללי
עיר/יישוב
מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה
אחראי
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
המושבים,אביגדור ברזלי
ייעוד עיקרי
שטחים פתוחים
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
אזור תעשיה חבל מודיעים
שטח התוכנית
1,753.78 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/02/03 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 24/03/03
פרסום לתוקף בעיתונים 04/02/04 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
  מטרת התוכנית
1. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמה. 2. שינוי בקו בנין קדמי מ-5 מ' ל-0 מ' ביעוד תעסוקה, הייטק, אחסנה ותעשיה לצורך הקמת מבנה שומר.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4609 66 , 67
4617 16 , 17 , 21-25 , 26 , 27 , 60-66 , 69-75 , 95 , 96 , 98 , 111 , 193 , 195 , 197 , 199 , 201 , 203 , 205
4618 44 , 52 , 59 , 67 , 68 , 69 , 72
4619 1-43 , 44 , 46-150 , 167
4801 1-8 , 17-37 , 45-56 , 58-68 , 69-72 , 74-80 , 81-87 , 88-92 , 94-104 , 106 , 109 , 113 , 114
4804 21
5522 3 , 5 , 6 , 7 , 9
5523 3
5524 1-3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 11
5525 1 , 4
9229 4-20
9230 5-28
9231 4-24
9232 2-10
9233 5-21
9234 6-25
9235 6-26
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/01/91
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/07/01

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/23/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/10/05
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
גז/מק/27/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/02/08
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/01/10
חמ/מק/46/401 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01/05/13
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14
424-0119099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/04/15
424-0118711 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10/12/15
חמ/40/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/05/16
424-0116962 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 18/09/18
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20/07/18
424-0350066 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07/12/18
424-0564229 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/08/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.