תוכנית גז/מק/18/401 חבל מודיעין

איחוד וחלוקה באזור תעשיה חבל מודיעים

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
אזור תעשיה חבל מודיעים
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
שטחים פתוחים
שטח התוכנית
1,753.780 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
המושבים,אביגדור ברזלי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמה. 2. שינוי בקו בנין קדמי מ-5 מ' ל-0 מ' ביעוד תעסוקה, הייטק, אחסנה ותעשיה לצורך הקמת מבנה שומר.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  תעשיה ומלאכה 487.597 27.80% 54
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 תעשיה 3.644
22 תעשיה 8.806
23 תעשיה 3.050
24 תעשיה 2.635
25 תעשיה 2.647
26 תעשיה 3.109
27 תעשיה 2.638
28 תעשיה 8.718
29 תעשיה 3.452
3 תעשיה 5.064
30 תעשיה 4.151
1 תעשיה 5.467
14 תעשיה 17.577
2 תעשיה 4.811
20 תעשיה 4.130
31 תעשיה 12.953
32 תעשיה 7.830
33 תעשיה 9.389
41 תעשיה 13.265
5 תעשיה 4.671
6 תעשיה 14.247
60 תעשיה 27.855
61 תעשיה 50.719
65 תעשיה 5.404
66 תעשיה 7.117
67 תעשיה 7.941
68 תעשיה 4.374
69 תעשיה 3.516
7 תעשיה 4.494
70 תעשיה 4.224
79 תעשיה 11.905
814 תעשיה 14.788
815 תעשיה 16.472
818 תעשיה 5.770
34 תעשיה 15.593
35 תעשיה 11.742
36 תעשיה 15.785
37 תעשיה 11.972
38 תעשיה 13.461
39 תעשיה 14.106
4 תעשיה 5.095
8 תעשיה עתירת ידע 4.636
801 תעשיה עתירת ידע 6.900
802 תעשיה עתירת ידע 7.273
803 תעשיה עתירת ידע 9.522
804 תעשיה עתירת ידע 14.074
805 תעשיה עתירת ידע 18.040
811 תעשיה עתירת ידע 2.740
11 תעשיה עתירת ידע 4.853
12 תעשיה עתירת ידע 3.529
13 תעשיה עתירת ידע 3.783
10 תעשיה עתירת ידע 3.445
9 תעשיה עתירת ידע 3.370
316 תעשיה עתירת ידע 10.845
  שטח לדרכים 415.835 23.71% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 415.835
  שטחים פתוחים 822.367 46.89% 32
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1*314 שטח ציבורי פתוח 6.758
304 שטח ציבורי פתוח 8.354
305 שטח ציבורי פתוח 7.281
306 שטח ציבורי פתוח 3.384
307 שטח ציבורי פתוח 4.997
309 שטח ציבורי פתוח 1.595
301 שטח ציבורי פתוח 9.965
302 שטח ציבורי פתוח 1.673
312 שטח ציבורי פתוח 0.858
320 שטח ציבורי פתוח 4.146
321 שטח ציבורי פתוח 0.370
322 שטח ציבורי פתוח 0.412
323 שטח ציבורי פתוח 0.726
324 שטח ציבורי פתוח 1.114
325 שטח ציבורי פתוח 0.711
326 שטח ציבורי פתוח 3.098
328 שטח ציבורי פתוח 0.806
329 שטח ציבורי פתוח 0.726
317 שטח ציבורי פתוח 16.497
318 שטח ציבורי פתוח 8.080
319 שטח ציבורי פתוח 0.892
330 שטח ציבורי פתוח 9.075
331 שטח ציבורי פתוח 0.554
315 שטח ציבורי פתוח 88.216
177 שמורת טבע 12.693
2*314 אזור שמורות נוף 2.226
313 אזור שמורות נוף 381.695
303 אזור שמורות נוף 1.752
310 אזור שמורות נוף 49.617
311 אזור שמורות נוף 88.241
333 אזור שמורות נוף 3.336
335 אזור שמורות נוף 102.519
  אחר 27.981 1.60% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
400 מתקנים הנדסיים 5.692
401 מתקנים הנדסיים 7.981
402 מתקנים הנדסיים 0.884
403 מתקנים הנדסיים 1.013
200 אזור מסחרי מיוחד 7.385
101 מסחר ותחבורה 5.026
סה"כ 1,753.780 100% 93 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1*314 שטח ציבורי פתוח 6.758
304 שטח ציבורי פתוח 8.354
305 שטח ציבורי פתוח 7.281
306 שטח ציבורי פתוח 3.384
307 שטח ציבורי פתוח 4.997
309 שטח ציבורי פתוח 1.595
301 שטח ציבורי פתוח 9.965
302 שטח ציבורי פתוח 1.673
312 שטח ציבורי פתוח 0.858
320 שטח ציבורי פתוח 4.146
321 שטח ציבורי פתוח 0.370
322 שטח ציבורי פתוח 0.412
323 שטח ציבורי פתוח 0.726
324 שטח ציבורי פתוח 1.114
325 שטח ציבורי פתוח 0.711
326 שטח ציבורי פתוח 3.098
328 שטח ציבורי פתוח 0.806
329 שטח ציבורי פתוח 0.726
317 שטח ציבורי פתוח 16.497
318 שטח ציבורי פתוח 8.080
319 שטח ציבורי פתוח 0.892
330 שטח ציבורי פתוח 9.075
331 שטח ציבורי פתוח 0.554
315 שטח ציבורי פתוח 88.216
177 שמורת טבע 12.693
2000 דרך או כביש או חנייה 415.835
21 תעשיה 3.644
22 תעשיה 8.806
23 תעשיה 3.050
24 תעשיה 2.635
25 תעשיה 2.647
26 תעשיה 3.109
27 תעשיה 2.638
28 תעשיה 8.718
29 תעשיה 3.452
3 תעשיה 5.064
30 תעשיה 4.151
1 תעשיה 5.467
14 תעשיה 17.577
2 תעשיה 4.811
20 תעשיה 4.130
31 תעשיה 12.953
32 תעשיה 7.830
33 תעשיה 9.389
41 תעשיה 13.265
5 תעשיה 4.671
6 תעשיה 14.247
60 תעשיה 27.855
61 תעשיה 50.719
65 תעשיה 5.404
66 תעשיה 7.117
67 תעשיה 7.941
68 תעשיה 4.374
69 תעשיה 3.516
7 תעשיה 4.494
70 תעשיה 4.224
79 תעשיה 11.905
814 תעשיה 14.788
815 תעשיה 16.472
818 תעשיה 5.770
34 תעשיה 15.593
35 תעשיה 11.742
36 תעשיה 15.785
37 תעשיה 11.972
38 תעשיה 13.461
39 תעשיה 14.106
4 תעשיה 5.095
400 מתקנים הנדסיים 5.692
401 מתקנים הנדסיים 7.981
402 מתקנים הנדסיים 0.884
403 מתקנים הנדסיים 1.013
200 אזור מסחרי מיוחד 7.385
101 מסחר ותחבורה 5.026
2*314 אזור שמורות נוף 2.226
313 אזור שמורות נוף 381.695
303 אזור שמורות נוף 1.752
310 אזור שמורות נוף 49.617
311 אזור שמורות נוף 88.241
333 אזור שמורות נוף 3.336
335 אזור שמורות נוף 102.519
8 תעשיה עתירת ידע 4.636
801 תעשיה עתירת ידע 6.900
802 תעשיה עתירת ידע 7.273
803 תעשיה עתירת ידע 9.522
804 תעשיה עתירת ידע 14.074
805 תעשיה עתירת ידע 18.040
811 תעשיה עתירת ידע 2.740
11 תעשיה עתירת ידע 4.853
12 תעשיה עתירת ידע 3.529
13 תעשיה עתירת ידע 3.783
10 תעשיה עתירת ידע 3.445
9 תעשיה עתירת ידע 3.370
316 תעשיה עתירת ידע 10.845

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 25.02.03 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 24.03.03
פרסום לתוקף בעיתונים 04.02.04 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 14.03.04

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4609 67
4617 98 , 205
4618 68 , 72
4619 46-150 , 167
4801 81-87 , 114
4804 21
5522 14 , 15
5523 3
5524 1-3 , 11
5525 1
9229 4 , 5-22
9230 5-28
9231 4-24
9232 2-10
9233 5-21
9234 6-25
9235 6-26

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.01.91
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.07.01
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/23/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07
גז/מק/27/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.02.08
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.01.10
חמ/מק/46/401 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
424-0124818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.14
424-0119099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.04.15
424-0118711 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.12.15
חמ/40/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.05.16
424-0118430 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.18
424-0116962 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 18.09.18
424-0350066 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07.12.18
424-0564229 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.01.20
424-0753640 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.03.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.