תוכנית 424-0118430 חבל מודיעין

סיריוס - אזוה"ת חבל מודיעין בפארק חמ"ן חבל מודיעין

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ברקת, מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
פארק חמ"ן חבל מודיעין
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
שטח התוכנית
8.230 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי יעוד קרקע מ"תעשיה עתירת ידע", ל"תעשיה ואחסה".

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  תעשיה ומלאכה 8.230 100.00% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 תעשיה ואחסנה 8.230 6,090
סה"כ 8.230 100% 1 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 תעשיה ואחסנה 8.230 6,090

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 02/12/14 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 12/01/15 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 09/08/16
פרסום להפקדה בעיתונים 01/09/16 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 17/05/18
פרסום לתוקף בעיתונים 18/07/18 גל גפן-מודיע
פרסום לתוקף בעיתונים 19/07/18 הארץ
פרסום לתוקף בעיתונים 20/07/18 ישראל היום

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4619 130
5524 2
9230 6

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 03/01/91
תמ"א 4 שינוי 2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25/05/97
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/07/01
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
גז/מק/25/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/01/10

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.