תוכנית 424-0542670 חבל מודיעין

אזור תעסוקה חבל מודיעין - תעשיה עתירת ידע בהאזור הדרומי של אזור תעסוקה חבל מודיעין: ממערב לכביש 6, ממזרח לכביש 444, מצפון לדרך הכניסה לפארק חמ"

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ברקת, מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
האזור הדרומי של אזור תעסוקה חבל מודיעין: ממערב לכביש 6, ממזרח לכביש 444, מצפון לדרך הכניסה לפארק חמ"
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומסחר(תעסוקה
שטח התוכנית
43.937 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

חלוקה למגרשים, הרחבת דרך, קביעת הוראות ועיצוב הכולל קו בנין 0 למרתף חניה והוספת שטחי שירות בתת הקרקע.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  תעשיה ומלאכה 24.068 54.78% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 תעשיה עתירת ידע 6.530 19,576
502 תעשיה עתירת ידע 4.441 20,117
503 תעשיה עתירת ידע 4.183 18,948
504 תעשיה עתירת ידע 3.402 15,412
505 תעשיה עתירת ידע 5.512 24,968
  שטח לדרכים 16.964 38.61% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
151 דרך מוצעת 0.503
101 דרך מאושרת 4.750
102 דרך מאושרת 11.711
  שטחים פתוחים 2.905 6.61% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 שטח ציבורי פתוח 2.905
סה"כ 43.937 100% 9 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 שטח ציבורי פתוח 2.905
151 דרך מוצעת 0.503
101 דרך מאושרת 4.750
102 דרך מאושרת 11.711
501 תעשיה עתירת ידע 6.530 19,576
502 תעשיה עתירת ידע 4.441 20,117
503 תעשיה עתירת ידע 4.183 18,948
504 תעשיה עתירת ידע 3.402 15,412
505 תעשיה עתירת ידע 5.512 24,968

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 12.02.18 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 15.02.18
פרסום לתוקף בעיתונים 13.08.18 מעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 15.08.18 גל גפן-מודיע
פרסום לתוקף ברשומות 16.08.18
פרסום לתוקף בעיתונים 22.08.18 גל גפן-מודיע

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4125 242
4619 47-52
4801 87 , 113
9234 25
9235 23

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 4 שינוי 2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97
חמ/40/401 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25.05.16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.