מציג 1-10 מתוך 16 תוצאות:
עיר/יישוב מס' תוכנית סטטוס מהות מקום התוכנית
עין קניא 256-0298562 פרסום לתוקף ברשומות 15/10/15 איחוד וחלוקה בין מגורים ודרך בהסכמה כביש מס' 7
עין קניא 256-0416503 פרסום לתוקף ברשומות 26/10/17 קרית חינוך-עין קניה דרום מערבית לישוב, סמוך לנחל סער
עין קניא 256-0436386 פרסום לתוקף בעיתונים 01/11/17 הרחבת דרך צפונית מערבית בישוב עין קניה
עין קניא 256-0436402 פרסום הפקדה ברשומות 12/06/17 שינוי יעוד לדרך שכ' דרומית
עין קניא 256-0535146 פרסום לתוקף בעיתונים 24/05/19 מרכז להגנת הקשיש עין קניה ג/23718 בצד מערב דרום לכפר עין קניה
בוקעתה, מג'דל שמס, מסעדה, עג'ר, עין קניא 256-0732628 פרסום הפקדה ברשומות 12/08/19 קביעת הוראות
עין קניא ג/11684 פרסום לתוקף ברשומות 21/08/02 הרחבת שטח הספורט עין קניא
עין קניא ג/11685 פרסום לתוקף ברשומות 05/05/03 שינוי יעוד למתקנים הנדסיים עין קניה
עין קניא ג/11686 פרסום לתוקף בעיתונים 21/07/02 שינוי ייעוד שטח מגורים א' למבנה ציבור עין קניא
עין קניא ג/12240 פרסום לתוקף ברשומות 04/02/02 הגדלת אחוזי בניה עין קניה