כללי
עיר/יישוב
יקנעם עלית
ועדת תכנון
יקנעם עילית
סיווג התוכנית
מתאר כלל ישובית
אחראי
ועדה בינמשרדית
גוף מתכנן
אדר' צבי גבאי
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
יקנעם עילית
שטח התוכנית
8,334.372 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 12/08/14
פרסום להפקדה בעיתונים 13/08/14 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות 21/02/16
פרסום לתוקף בעיתונים 08/03/16 הארץ
  מטרת התוכנית
1. ביסוסה של העיר יקנעם כעיר בעלת תבנית אורבאנית הררית מתונה בתווך ביוספרי וכעיר מובילה בתחום התעסוקה עתירת הידע. 2. יצירת מסגרת תכנונית לעיר בת קיבולת של כ- 37,000 נפש, תוך התווית עיקרי התכנון לשכונות המגורים ולאזורי הפיתוח החדשים וטיפול תכנוני לאזורים הקיימים. 3. שימורם וחיזוקם של השטחים הפתוחים עתירי ערכי טבע ונוף פתוח, המאפיינים את העיר. 4. קביעת תשתית פיזית למוסדות ובנייני ציבור לחינוך, שיאפשרו החלת מערכת חינוך ערכית. 5. הסדרת תכנון העיר והחלתו על כל השטחים הכלולים בתכנית.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
11070 1-70 , 79 , 113 , 114 , 117 , 118 , 120 , 123 , 125
11071 1
11072 1-10 , 11 , 12 , 27-37 , 49 , 50 , 51 , 53 , 55 , 60-63
11073 1 , 2-16 , 17 , 18-25 , 27 , 43-46 , 48 , 49 , 50-52 , 53 , 69 , 70 , 71 , 72-74 , 76 , 78 , 81 , 85 , 88 , 91
11077 1-3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 28 , 30-34
11078 1
11079 1 , 3
11080 1 , 3 , 5
11081 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 11-15 , 18 , 20-27
11082 1 , 2 , 4
11083 1-31 , 32 , 33 , 34 , 61 , 69 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 95 , 99 , 100 , 103 , 108 , 109 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 128 , 130 , 133-135 , 137 , 138 , 140 , 142 , 144
11084 1-16 , 17-21 , 22-26 , 27-29 , 51 , 53 , 55 , 57 , 59 , 61 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73
11085 1 , 3
11086 1-15 , 25-36
11092 2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 43 , 63 , 66 , 69 , 71 , 79 , 82
11093 11-18 , 27-36 , 37-39 , 40-53 , 55 , 56 , 59 , 63 , 66 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 79 , 80 , 81 , 83 , 84 , 87-100 , 101 , 102 , 103 , 104-114 , 118 , 121 , 124 , 127 , 129 , 135 , 138 , 142 , 148-171 , 173-185 , 190 , 192-199 , 200 , 201 , 202 , 206 , 207 , 209 , 211 , 213 , 216 , 218 , 220-245 , 247-271
11094 47 , 54-60 , 69 , 76-90 , 98 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134 , 136 , 137 , 139 , 142 , 144 , 152-216
11095 1-11 , 15 , 16 , 60 , 61 , 66
11096 1 , 8
11097 43 , 69 , 70 , 78-85 , 95 , 96-111 , 115 , 116 , 120 , 124 , 129 , 131 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 166 , 168 , 170 , 172 , 175 , 177 , 180 , 182 , 184 , 193-277 , 278 , 279 , 280-296 , 297 , 298-305 , 307 , 309 , 311 , 313 , 315 , 317 , 318 , 321 , 323 , 324
11098 1-4 , 5-21 , 22-53 , 58 , 70 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 108 , 109 , 111 , 112 , 119 , 124-129 , 131-144 , 145 , 146 , 147 , 149-158 , 160 , 161 , 162-167 , 171 , 180-184 , 185 , 186-200 , 201 , 202 , 204 , 206 , 208 , 210-221 , 222 , 223-231 , 240 , 245-250 , 252 , 255 , 257 , 259 , 262 , 264 , 268 , 271 , 273 , 275 , 277 , 279 , 281 , 282 , 296 , 297 , 299 , 300 , 302 , 303 , 305 , 307 , 309-368
11109 1 , 2
11110 2-16
11116 1 , 2-21 , 22 , 23-41 , 42 , 43 , 45 , 46
11450 8-85
11489 13-19 , 28
11491 38
11492 13-15 , 19-24 , 43 , 44 , 50-63 , 65-82 , 83 , 87 , 88 , 92 , 94 , 150-174 , 176 , 177 , 182
11493 1 , 91 , 93
11494 1 , 5
11495 1-14 , 15-25 , 26 , 27 , 31 , 33 , 34-36 , 37-42 , 43 , 44 , 45 , 46-48 , 49-51 , 53 , 54 , 62 , 64 , 68 , 70 , 71 , 73 , 75 , 79 , 80 , 82 , 83 , 85 , 93 , 101 , 107 , 109 , 111 , 115 , 117 , 119 , 121 , 124-126
11496 1-16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27-30 , 31 , 32 , 33-38 , 39 , 40 , 41 , 44 , 46 , 51 , 53 , 56 , 60 , 62 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 80 , 82
11497 32
11809 1-11 , 16 , 18 , 75
11810 1 , 2 , 5-9 , 11-14 , 17-19 , 22-24 , 27-31 , 38
11813 1 , 15-20 , 24 , 25 , 33-71 , 83 , 84 , 88-93
11814 1
11834 11-16 , 20 , 24 , 31-45 , 46-58 , 61 , 63 , 65 , 68 , 75 , 79 , 80 , 82 , 84
11835 1-9 , 10-18 , 19-42 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 61 , 66 , 69 , 72 , 75 , 78 , 81 , 84 , 87 , 90 , 92 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 115
11866 6-35 , 36 , 37 , 38-62 , 64 , 65
12088 5-88 , 89 , 90-103 , 104 , 105 , 106 , 107-125 , 126 , 127-149 , 151 , 153 , 155 , 156 , 158
12089 4-33 , 34 , 35-53 , 55
12090 4 , 5-12 , 13-60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66-79 , 81 , 83 , 84 , 94-101
12330 2-50 , 51 , 52 , 53
12565 1 , 6-105
12566 3 , 4 , 8 , 11-49 , 50 , 51-95 , 96 , 97-110 , 112
12567 2 , 3 , 7-97
12568 1 , 2 , 4-6 , 10-132 , 133 , 134-206 , 210 , 214 , 217-219 , 222-227 , 230 , 231 , 235 , 237 , 241-249 , 252 , 253 , 257 , 263-265 , 267-273
12569 5-181
12570 2 , 3-87
12627 2-81
12740 2-81
12741 8 , 9 , 13 , 14 , 16 , 19 , 34 , 36 , 37 , 50 , 53 , 62 , 66 , 67 , 70 , 71 , 79 , 82 , 89 , 90 , 91-114 , 116
12742 4-16 , 18 , 20 , 24 , 25 , 27 , 35-41 , 45-58 , 61-63 , 64 , 67 , 68-70 , 71 , 72 , 73 , 82 , 84-87 , 89 , 93 , 94-96 , 98 , 99 , 102 , 107 , 108 , 111 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121-137 , 139-142
12774 4-63 , 64 , 65-73 , 74 , 75-91 , 97 , 99 , 101-112 , 113-117 , 118-132 , 133 , 134-139 , 140-147 , 148 , 149-168 , 170-172 , 177-202 , 204-216 , 218-220
12779 5-13 , 16-18 , 21-35
12780 4 , 5 , 6-16
12796 7-48
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/במ/55 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/08/92
ג/18486 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 20/11/14
ג/297 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/10/86

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
222-0173591 כפופה פרסום הפקדה ברשומות 08/08/19
222-0247411 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01/08/16
222-0345280 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 10/10/16
222-0373563 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27/10/16
222-0296921 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 12/06/17
222-0447318 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 07/03/17
222-0441428 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27/04/17
222-0460386 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18/05/17
222-0388892 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/12/17
222-0679084 כפופה החלטת אישור 13/08/18
222-0330472 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 19/06/18
222-0478297 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16/11/17
ג/17319 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07/05/17
222-0538504 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 23/02/18
222-0499376 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 18/05/18
222-0521161 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 23/10/18
222-0499889 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 23/06/19
222-0412825 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06/11/18
222-0577437 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25/03/19
222-0545327 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 19/04/19
222-0668624 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27/09/19
222-0577742 כפופה פרסום הפקדה ברשומות 26/06/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.