תוכנית 222-0545327 יקנעם עילית

קרייטק שלב ב' ברח' התנופה פינת הקדמה איזור תעשייה צפוני יקנעם עילית (מנסורה), רח' הקידמה 15

  כללי

ועדת תכנון
יקנעם עילית
סוג ועדה
מקומית
יישוב
יקנעם עלית
מקום התוכנית
רח' התנופה פינת הקדמה איזור תעשייה צפוני יקנעם עילית (מנסורה), רח' הקידמה 15
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
שטח התוכנית
18.339 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. הרחבה ופיתוח מתחם תעשייה להוראות תכנית המתאר ג/20861 על ידי איחוד חלקות ומיצוי זכויות הבנייה הנוספות במבנה חדש.
2. הרחבת הכביש במערב התכנית על חשבון המגרש כדי לאפשר את הגדלת נפחי התנועה בתחום איזור התעשייה בעקבות מימוש תכנית המתאר.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  תעשיה ומלאכה 9.532 51.98% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 תעשיה 9.532 61,344
  שטח לדרכים 5.633 30.72% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
6 דרך מוצעת 0.128
7 דרך מוצעת 0.165
2 דרך מאושרת 0.988
3 דרך מאושרת 1.128
4 דרך מאושרת 2.278
5 דרך מאושרת 0.946
  שטחים פתוחים 3.174 17.31% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8 שטח ציבורי פתוח 3.174
סה"כ 18.339 100% 8 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8 שטח ציבורי פתוח 3.174
6 דרך מוצעת 0.128
7 דרך מוצעת 0.165
2 דרך מאושרת 0.988
3 דרך מאושרת 1.128
4 דרך מאושרת 2.278
5 דרך מאושרת 0.946
1 תעשיה 9.532 61,344

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 04.10.18 הארץ
פרסום להפקדה בעיתונים 05.10.18 כלבו
פרסום הפקדה ברשומות 07.10.18
פרסום לתוקף ברשומות 15.04.19
פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19 ידיעות אחרונ

  גושים וחלקות

גוש חלקה
11098 82
11492 87
12779 30
12780 5-7 , 17

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.10.98
1/מע/מק/66/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.10.09
1/מע/מק/77/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.08.11
ג/20861 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 08.03.16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.