כללי
עיר/יישוב
יקנעם עלית
ועדת תכנון
יקנעם עילית
סיווג התוכנית
מפורטת
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
יקנעם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/06/08 העיר כלבו
פרסום הפקדה ברשומות 30/06/08
פרסום לתוקף בעיתונים 24/09/09 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 15/10/09
  מטרת התוכנית
קביעת קווי בנין אפס לבניית מרתפים מתחת למפלס כניסה.
  קבצים
  גושים וחלקות
גוש חלקה
  תוכניות קשורות

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
222-0545327 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19/04/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.