תוכנית 101-0920272 ירושלים

תוספת יח"ד והרחבות ברח' מישאל מזרחי 7 ובנימין ברחוב מישאל מזרחי והרחוב המקביל בנימין צביאלי בשכונת פסגת זאב.

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
רחוב מישאל מזרחי והרחוב המקביל בנימין צביאלי בשכונת פסגת זאב.
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
7.223 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הרחבות יח"ד קיימות ותוספת יח"ד חדשות ברח' מישאל מזרחי 7 ובנימין צביאלי ,6,8 ,12.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 7.223 100.00% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים ב 7.223
סה"כ 7.223 100% 1 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים ב 7.223

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 24.03.22 מעריב - הבוק
פרסום להפקדה בעיתונים 25.03.22 מעריב - מקומ
פרסום הפקדה ברשומות 28.03.22
פרסום לתוקף בעיתונים 29.12.22 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 03.01.23

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30587 110 , 130

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
7928 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.05.06

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.