תוכנית 7928 ירושלים

שכ פסגת זאב בשכ' פסגת זאב

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
שכ' פסגת זאב
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
90.236 דונם
יזם
הרשות לפתוח י-ם
גוף מתכנן
ארי כהן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד שטח משטח כלל עירוני לאזור מגורים 2, לאזור מסחרי מיוחד, לשטח לבנין ציבורי, לשצ"פ, לשטח יער, לשטח למתקן הנדסי ולדרך. 2. שינוי יעוד שטח מדרך לשטח פתוח ציבורי. 3. קביעת בינוי להקמת בניני מגורים, בניני ציבור ובנין מסחרי. 4. קביעת מספר קומות מירבי, קוי בנין מירביים, שטחי בניה מירביים וגובה בנין מירבי. 5. קביעת מס' יח"ד. 6. קביעת השימושים המותרים בשטח לבנין ציבורי לגן ילדים ןלביכנ"ס. 7. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. 8. קביעת שטחים עם זכות מעבר. 9. קביעת הוראות לפיתוח. 10.התווית דרכים. 11.איחוד וחלוקה מחדש.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 38.264 42.40% 9 196
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
20 מגורים 2 4.789 18
21 מגורים 2 2.773 16
22 מגורים 2 3.363 22
23 מגורים 2 3.087 14
24 מגורים 2 2.650 12
25 מגורים 2 3.677 18
26 מגורים 2 7.223 42
27 מגורים 2 7.500 42
28 מגורים 2 3.202 12
  מסחר ומשרדים 0.650 0.72% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
50 אזור מסחרי מיוחד 0.650 300
  שטח לדרכים 20.743 22.99% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100/101 דרך או כביש או חנייה 14.643
102 דרך משולבת 3.355
103 דרך משולבת 2.745
  שטחים פתוחים 27.299 30.25% 9
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80 שטח ציבורי פתוח 3.234
81 שטח ציבורי פתוח 1.206
82 שטח ציבורי פתוח 2.566
83 שטח ציבורי פתוח 0.983
84 שטח ציבורי פתוח 0.092
85 שטח ציבורי פתוח 7.895
86 שטח ציבורי פתוח 2.865
60 יער 5.218
61 יער 3.240
  אחר 3.280 3.63% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
90 מבנים ומוסדות ציבור 3.107
70 מתקנים הנדסיים 0.094
71 מתקנים הנדסיים 0.079
סה"כ 90.236 100% 25 0 196

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80 שטח ציבורי פתוח 3.234
81 שטח ציבורי פתוח 1.206
82 שטח ציבורי פתוח 2.566
83 שטח ציבורי פתוח 0.983
84 שטח ציבורי פתוח 0.092
85 שטח ציבורי פתוח 7.895
86 שטח ציבורי פתוח 2.865
100/101 דרך או כביש או חנייה 14.643
90 מבנים ומוסדות ציבור 3.107
102 דרך משולבת 3.355
103 דרך משולבת 2.745
70 מתקנים הנדסיים 0.094
71 מתקנים הנדסיים 0.079
50 אזור מסחרי מיוחד 0.650 300
60 יער 5.218
61 יער 3.240
20 מגורים 2 4.789 18
21 מגורים 2 2.773 16
22 מגורים 2 3.363 22
23 מגורים 2 3.087 14
24 מגורים 2 2.650 12
25 מגורים 2 3.677 18
26 מגורים 2 7.223 42
27 מגורים 2 7.500 42
28 מגורים 2 3.202 12

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 30.06.04 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 12.08.04
פרסום לתוקף בעיתונים 11.04.06 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 23.05.06

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30587 140 , 145-149
30589 122 , 147
30608 903
30658 1
31304 161 , 189-192

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3058א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.85
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0920272 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.01.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.