תוכנית 3058א ירושלים

תוכניות המתאר לפסגת טל-פסגת זאב בירושלים,פסגת טל

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
ירושלים,פסגת טל
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
853.970 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
יער ארכיטקטים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת יעודי הקרקע ומערכת הדרכים העורקית בשטחים שלא נכללו בתוכנית מס' 3058. שינויים במערך יעודי הקרקע ובמערכת הדרכים בתחום 3058. קביעת מתחמי תכנון להכנת תוכניות מפורטות הכוללות נספחי בינוי. קביעת שטחי הבניה המירביים למגורים בכל מתחם וכן קביעת היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור בכל מתחם.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 281.379 32.95% 8 745
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 מגורים 14.024
34א מגורים 11.022 160
41 מגורים 72.562
42 מגורים 40.038 150
46 מגורים 44.687
46א מגורים 24.330 110
46ב מגורים 41.783 75
33 מגורים 32.933 250
  מוסדות ציבוריים 140.781 16.49% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
48 מבנים ומוסדות ציבור 110.921
44 מבנים ומוסדות ציבור 29.860
  תעשיה ומלאכה 123.322 14.44% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
45א תעשיה 49.306 49,306
45ב תעשיה 24.945 24,945
45ג תעשיה 19.789 19,789
45ד תעשיה 29.282 29,282
  מסחר,מגורים ומוסדו 141.215 16.54% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
46ג שטח עירוני 28.468
47 שטח עירוני 21.705
45 שטח עירוני 76.401
34 שטח עירוני 14.641
  שטח לדרכים 73.423 8.60% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 73.423
  תיירות ומבני ציבור 47.833 5.60% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
49 מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי 47.833
  אחר 46.017 5.39% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 0.182
2003 שטח ציבורי פתוח 0.849
2004 שטח ציבורי פתוח 3.016
32 שטח שהתוכנית אינה חלה עליו 40.146
50 חשמל-רשת 1.824
סה"כ 853.970 100% 25 0 745

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 0.182
2003 שטח ציבורי פתוח 0.849
2004 שטח ציבורי פתוח 3.016
2005 מגורים 14.024
34א מגורים 11.022 160
41 מגורים 72.562
42 מגורים 40.038 150
46 מגורים 44.687
46א מגורים 24.330 110
46ב מגורים 41.783 75
33 מגורים 32.933 250
2000 דרך או כביש או חנייה 73.423
48 מבנים ומוסדות ציבור 110.921
44 מבנים ומוסדות ציבור 29.860
32 שטח שהתוכנית אינה חלה עליו 40.146
45א תעשיה 49.306 49,306
45ב תעשיה 24.945 24,945
45ג תעשיה 19.789 19,789
45ד תעשיה 29.282 29,282
46ג שטח עירוני 28.468
47 שטח עירוני 21.705
45 שטח עירוני 76.401
34 שטח עירוני 14.641
49 מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי 47.833
50 חשמל-רשת 1.824

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 05.08.84
פרסום לתוקף ברשומות 26.02.85

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30587 140 , 144-147
30589 143-149 , 926
30591 24 , 909
30608 20 , 907-909
30609 922
30613 345-352 , 901
30628 41
30629 1 , 122
30630 1 , 74
30650 120 , 126-129
30658 1
30659 38
30660 2-45
30662 22
30663 5-24
30664 10 , 11-19
30667 1 , 38-41
30668 34
30669 26
31304 172 , 195
31305 6 , 11

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3058 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.01.83
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3333 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.04.85
3337 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 14.05.85
3339 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21.06.85
3334 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 07.06.86
3343 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.03.88
3338 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 24.03.88
3342 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 29.03.90
3345 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.08.90
מק/6404 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.10.00
7928 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.05.06
13874 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.08.11
101-0494864 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.08.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.