תוכנית 9988 ירושלים

יצירת מסגרת תכנונית לבנייה ולשימור בשכ' רחביה וחלק משכונות קרית שמואל, טלביה ושערי חסד

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
שכ' רחביה וחלק משכונות קרית שמואל, טלביה ושערי חסד
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
יזם
עיריה
גוף מתכנן
אדר' נחום מלצר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית לבנייה, לשימור ולפיתוח בשכונת רחביה וחלק משכונות קריית שמואל, טלביה ושערי חסד.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 21.01.10 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 07.03.10
פרסום לתוקף ברשומות 02.07.15
פרסום לתוקף בעיתונים 09.07.15 ישראל פוסט
פרסום לתוקף ברשומות 10.08.15

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30022 25 , 33
30023 185-208 , 243
30024 37 , 220-223
30025 215 , 220-224
30026 127-151
30027 90
30037 130
30038 190 , 212-214
30039 190 , 228
30041 94
30042 1 , 77
30043 99
30145 31 , 37
30165 8 , 16

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59
66 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.08.59
882 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.10.59
941 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.05.60
929 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.05.60
910 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.11.60
985 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.07.61
1063 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.05.62
969 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.07.63
1059 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.01.64
1127 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.03.64
1235 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.02.65
1233 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.04.65
1224 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.06.65
1130 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.06.65
1225 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.65
931 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.11.65
1295 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.66
1307 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.05.66
1294 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.05.66
1185 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.08.66
927א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.12.66
1262 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.08.67
1210 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.01.68
1243א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.10.68
1204ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.02.69
1015א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.11.70
1165א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.12.70
867א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.71
1294א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.84
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0338335 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.06.16
101-0408567 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.08.18
101-0838219 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.06.21
101-0888032 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 13.05.22
101-0863068 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.09.23
101-0999185 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 01.12.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.