תוכנית תמל/1025 קרית אתא

קריית אתא צפון בשטחים חקלאיים מצפון לאיזור הבנוי בקריית אתא

  כללי

ועדת תכנון
קרית אתא
סוג ועדה
ותמ"ל
יישוב
קרית אתא
מקום התוכנית
שטחים חקלאיים מצפון לאיזור הבנוי בקריית אתא
סיווג התוכנית
תוכנית מועדפת לדיור
קטגוריה
מסחר,מגורים ותעשיה
שטח התוכנית
6,371.808 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ- 10,952 יחידות דיור הכוללת מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר, משרדים ותעסוקה, 1,400 יח"ד, דיור מוגן, בית חולים איזורי כ- 2200 מיטות, מוסד להשכלה גבוהה, שטחים ציבוריים פתוחים ופארק. התוויית דרכים חדשות וקו רכבת קלה במפלס הרחוב כולל מערכת חשמול עילית. וכן מתחם נוסף של מסחר ותעסוקה ממזרח לדרך 772.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 430.861 6.76% 82 1,795,419 8,510
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
39 מגורים ג 5.262 16,071 84
35 מגורים ג 2.798 7,442 36
32 מגורים ג 2.286 7,442 36
31 מגורים ג 2.286 7,442 36
23 מגורים ג 2.399 7,442 36
24 מגורים ג 2.364 7,442 36
26 מגורים ג 2.749 7,442 36
111 מגורים ג 4.549 11,163 54
48 מגורים ג 5.874 18,605 90
40 מגורים ג 6.850 18,605 90
28 מגורים ג 2.675 7,442 36
29 מגורים ג 2.158 7,442 36
30 מגורים ג 2.157 7,442 36
33 מגורים ג 2.370 7,442 36
47 מגורים ג 5.892 18,605 90
46 מגורים ג 6.228 18,605 90
45 מגורים ג 5.939 18,605 90
41 מגורים ג 4.663 11,163 54
59 מגורים ג 3.724 11,163 54
65 מגורים ג 4.673 14,884 72
64 מגורים ג 4.997 14,884 72
63 מגורים ג 6.188 19,505 90
49 מגורים ג 4.788 14,884 72
52 מגורים ג 4.890 14,884 72
55 מגורים ג 3.638 11,163 54
50 מגורים ג 4.769 14,884 72
51 מגורים ג 5.096 14,884 72
93 מגורים ג 6.338 17,587 86 680
94 מגורים ג 2.167 7,442 36
97 מגורים ג 4.064 10,305 50 560
90 מגורים ג 3.908 13,577 66
91 מגורים ג 6.065 17,258 84
89 מגורים ג 2.973 9,896 48
88 מגורים ג 5.319 14,884 72
86 מגורים ג 3.519 9,816 48 560
84 מגורים ג 2.998 7,442 36
82 מגורים ג 7.004 18,605 90
56 מגורים ג 3.638 11,163 54
76 מגורים ג 6.621 18,565 90
78 מגורים ג 6.941 18,605 90
79 מגורים ג 5.503 14,884 72
80 מגורים ג 6.472 18,605 90
70 מגורים ד 7.491 35,065 165
77 מגורים ד 8.785 38,619 182
75 מגורים ד 7.012 29,041 138
73 מגורים ד 7.214 35,065 165 1,300
74 מגורים ד 5.342 35,065 165
81 מגורים ד 8.690 32,722 156
83 מגורים ד 4.791 24,462 116
85 מגורים ד 4.407 23,412 111 1,060
87 מגורים ד 5.332 24,382 116 1,060
95 מגורים ד 2.198 14,157 66
96 מגורים ד 2.105 14,157 66
92 מגורים ד 4.638 19,740 93 560
36 מגורים ד 6.858 35,065 165
37 מגורים ד 8.196 46,543 218 1,300
38 מגורים ד 5.488 28,314 132 1,300
112 מגורים ד 3.938 14,666 68
113 מגורים ד 3.147 14,666 68
12 מגורים ד 5.418 35,065 165 1,300
13 מגורים ד 2.748 16,409 77 390
16 מגורים ד 6.810 35,065 165 1,300
17 מגורים ד 6.905 35,065 165
18 מגורים ד 6.859 35,065 165
10 מגורים ד 5.963 35,065 165
27 מגורים ד 1.935 7,442 36
25 מגורים ד 4.141 18,876 88
42 מגורים ד 7.786 42,471 198 1,880
44 מגורים ד 6.141 42,471 198 1,300
43 מגורים ד 8.051 56,628 264 1,300
11 מגורים ד 5.266 35,065 165
60 מגורים ד 5.904 29,332 136
67 מגורים ד 7.257 35,065 165
72 מגורים ד 7.418 35,065 165 1,300
71 מגורים ד 7.738 35,065 165
66 מגורים ד 7.405 35,065 165
53 מגורים ד 7.916 35,065 165 1,300
54 מגורים ד 6.135 35,065 165
57 מגורים ד 7.162 27,227 126
58 מגורים ד 7.523 35,065 165
62 מגורים ד 11.732 58,634 272
61 מגורים ד 5.224 29,332 136
  מוסדות ציבוריים 601.967 9.45% 30
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
301 מבנים ומוסדות ציבור 8.427
302 מבנים ומוסדות ציבור 5.416
303 מבנים ומוסדות ציבור 9.435
304 מבנים ומוסדות ציבור 6.301
313 מבנים ומוסדות ציבור 2.966
314 מבנים ומוסדות ציבור 5.737
315 מבנים ומוסדות ציבור 10.848
318 מבנים ומוסדות ציבור 15.784
319 מבנים ומוסדות ציבור 2.099
330 מבנים ומוסדות ציבור 5.524
331 מבנים ומוסדות ציבור 1.528
332 מבנים ומוסדות ציבור 9.516
333 מבנים ומוסדות ציבור 18.275
334 מבנים ומוסדות ציבור 23.068
335 מבנים ומוסדות ציבור 12.300
336 מבנים ומוסדות ציבור 14.430
337 מבנים ומוסדות ציבור 23.598
338 מבנים ומוסדות ציבור 10.390
339 מבנים ומוסדות ציבור 28.209
340 מבנים ומוסדות ציבור 179.943
341 מבנים ומוסדות ציבור 94.477
320 מבנים ומוסדות ציבור 3.106
321 מבנים ומוסדות ציבור 2.837
322 מבנים ומוסדות ציבור 36.293
323 מבנים ומוסדות ציבור 6.372
324 מבנים ומוסדות ציבור 4.416
325 מבנים ומוסדות ציבור 2.290
326 מבנים ומוסדות ציבור 10.736
327 מבנים ומוסדות ציבור 7.801
329 שטחים פתוחים ומבני ציבור 39.845
  תיירות ונופש 16.372 0.26% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
4003 ספורט ו/או נופש 16.372 8,000
  שטח ללא יעוד מוגדר 1,001.120 15.71% 13
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
7001 שטח לתכנון בעתיד 162.428
7002 שטח לתכנון בעתיד 10.377
7003 שטח לתכנון בעתיד 19.639
7004 שטח לתכנון בעתיד 12.736
7005 שטח לתכנון בעתיד 68.659
7006 שטח לתכנון בעתיד 23.577
7007 שטח לתכנון בעתיד 466.878
7010 שטח לתכנון בעתיד 106.663
6001 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 1.558
6002 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 2.700
6003 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 75.400
6004 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 43.031
6005 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 7.474
  תעשיה ומלאכה 206.300 3.24% 21
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
702 תעשיה ואחסנה 10.450 22,990
703 תעשיה ואחסנה 12.878 28,287
704 תעשיה ואחסנה 8.685 19,105
705 תעשיה ואחסנה 11.552 25,410
706 תעשיה ואחסנה 8.274 18,201
707 תעשיה ואחסנה 10.647 23,421
708 תעשיה ואחסנה 8.270 18,191
709 תעשיה ואחסנה 10.177 22,387
710 תעשיה ואחסנה 8.685 19,108
711 תעשיה ואחסנה 9.276 20,407
712 תעשיה ואחסנה 8.685 19,108
713 תעשיה ואחסנה 8.376 18,425
714 תעשיה ואחסנה 8.685 19,108
715 תעשיה ואחסנה 7.475 16,445
716 תעשיה ואחסנה 8.685 19,111
717 תעשיה ואחסנה 5.687 12,507
718 תעשיה ואחסנה 7.639 16,801
719 תעשיה ואחסנה 8.869 19,507
701 תעשיה ואחסנה 25.805 56,778
720 תעשיה ואחסנה 9.273 20,401
721 תעשיה ואחסנה 8.227 18,097
  מסחר,מגורים ותעשיה 236.010 3.70% 20 524,249 2,442
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 מגורים, מסחר ותעסוקה 10.152 28,334 132 19,550
502 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.251 28,334 132 19,550
503 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.632 28,334 132 33,200
504 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.380 28,334 132 33,200
505 מגורים, מסחר ותעסוקה 4.515 14,192 66 3,660
506 מגורים, מסחר ותעסוקה 9.273 28,334 132 19,550
507 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.536 28,334 132 19,550
508 מגורים, מסחר ותעסוקה 11.513 28,334 132 33,200
509 מגורים, מסחר ותעסוקה 11.424 28,334 132 33,200
510 מגורים, מסחר ותעסוקה 18.834 28,334 132 56,450
511 מגורים, מסחר ותעסוקה 10.030 14,192 66 20,550
512 מגורים, מסחר ותעסוקה 11.563 14,192 66 33,200
513 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.971 14,192 66 20,550
514 מגורים, מסחר ותעסוקה 14.653 28,334 132 7,460
515 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.772 14,192 66 20,550
516 מגורים, מסחר ותעסוקה 22.787 42,476 198 22,650
517 מגורים, מסחר ותעסוקה 19.664 42,476 198 23,650
518 מגורים, מסחר ותעסוקה 7.542 14,192 66 20,550
519 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.338 42,471 198 6,960
520 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.180 28,334 132 12,900
  מסחר,מגורים ומוסדו 47.263 0.74% 4 184,200 1,400
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 דיור מיוחד ומסחר 6.002 46,050 350 4,500
201 דיור מיוחד ומסחר 6.787 46,050 350 2,100
202 דיור מיוחד מסחר ותעסוקה 9.405 46,050 350 11,500
203 דיור מיוחד מסחר ותעסוקה 25.069 46,050 350 66,600
  שטח לדרכים 1,458.878 22.90% 173
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 דרך מוצעת 19.394
802 דרך מוצעת 2.310
803 דרך מוצעת 4.927
804 דרך מוצעת 2.747
805 דרך מוצעת 3.956
806 דרך מוצעת 1.721
807 דרך מוצעת 3.292
808 דרך מוצעת 2.116
809 דרך מוצעת 1.043
810 דרך מוצעת 32.597
811 דרך מוצעת 0.773
812 דרך מוצעת 1.017
813 דרך מוצעת 5.517
814 דרך מוצעת 15.484
815 דרך מוצעת 2.513
816 דרך מוצעת 9.096
817 דרך מוצעת 0.433
818 דרך מוצעת 15.241
819 דרך מוצעת 2.379
820 דרך מוצעת 1.993
821 דרך מוצעת 0.792
822 דרך מוצעת 24.348
823 דרך מוצעת 0.500
824 דרך מוצעת 1.101
825 דרך מוצעת 0.906
826 דרך מוצעת 0.770
827 דרך מוצעת 8.028
828 דרך מוצעת 6.534
829 דרך מוצעת 11.117
830 דרך מוצעת 1.056
831 דרך מוצעת 0.951
832 דרך מוצעת 0.951
833 דרך מוצעת 2.779
834 דרך מוצעת 3.043
835 דרך מוצעת 14.021
836 דרך מוצעת 3.339
837 דרך מוצעת 4.267
838 דרך מוצעת 4.734
839 דרך מוצעת 2.261
840 דרך מוצעת 2.535
841 דרך מוצעת 23.154
842 דרך מוצעת 1.253
843 דרך מוצעת 0.233
844 דרך מוצעת 12.634
845 דרך מוצעת 2.297
846 דרך מוצעת 2.322
847 דרך מוצעת 2.259
848 דרך מוצעת 3.323
849 דרך מוצעת 34.421
850 דרך מוצעת 14.929
851 דרך מוצעת 4.807
852 דרך מוצעת 25.378
853 דרך מוצעת 0.042
854 דרך מוצעת 0.438
855 דרך מוצעת 8.556
856 דרך מוצעת 0.918
857 דרך מוצעת 18.685
858 דרך מוצעת 5.894
859 דרך מוצעת 1.234
860 דרך מוצעת 9.554
861 דרך מוצעת 0.221
862 דרך מוצעת 17.749
863 דרך מוצעת 2.596
864 דרך מוצעת 0.425
865 דרך מוצעת 4.986
866 דרך מוצעת 1.480
867 דרך מוצעת 1.855
868 דרך מוצעת 1.730
869 דרך מוצעת 5.772
870 דרך מוצעת 3.583
871 דרך מוצעת 0.208
872 דרך מוצעת 0.529
873 דרך מוצעת 0.200
874 דרך מוצעת 0.335
875 דרך מוצעת 1.230
876 דרך מוצעת 7.395
877 דרך מוצעת 0.009
878 דרך מוצעת 0.536
879 דרך מוצעת 0.440
880 דרך מוצעת 0.017
881 דרך מוצעת 1.760
882 דרך מוצעת 0.178
883 דרך מוצעת 0.748
884 דרך מוצעת 0.079
885 דרך מוצעת 1.154
886 דרך מוצעת 2.810
887 דרך מוצעת 4.248
888 דרך מוצעת 4.996
889 דרך מוצעת 0.767
890 דרך מוצעת 9.652
891 דרך מוצעת 40.315
892 דרך מוצעת 0.142
893 דרך מוצעת 0.088
894 דרך מוצעת 4.743
895 דרך מוצעת 7.327
896 דרך מוצעת 2.694
897 דרך מוצעת 0.917
898 דרך מוצעת 0.158
912 דרך מוצעת 6.786
913 דרך מוצעת 10.133
914 דרך מוצעת 4.574
915 דרך מוצעת 40.545
916 דרך מוצעת 0.143
917 דרך מוצעת 1.650
918 דרך מוצעת 5.006
919 דרך מוצעת 6.786
601 דרך מאושרת 62.388
602 דרך מאושרת 0.051
603 דרך מאושרת 13.965
604 דרך מאושרת 9.907
605 דרך מאושרת 16.689
606 דרך מאושרת 0.201
607 דרך מאושרת 2.181
608 דרך מאושרת 6.913
609 דרך מאושרת 10.213
610 דרך מאושרת 0.330
611 דרך מאושרת 0.284
612 דרך מאושרת 100.344
613 דרך מאושרת 0.941
614 דרך מאושרת 2.024
615 דרך מאושרת 0.107
616 דרך מאושרת 0.080
617 דרך מאושרת 2.019
618 דרך מאושרת 2.499
619 דרך מאושרת 5.140
620 דרך מאושרת 33.813
621 דרך מאושרת 0.215
622 דרך מאושרת 0.870
623 דרך מאושרת 0.082
625 דרך מאושרת 29.202
626 דרך מאושרת 1.851
627 דרך מאושרת 0.136
628 דרך מאושרת 0.240
629 דרך מאושרת 5.501
630 דרך מאושרת 1.074
631 דרך מאושרת 2.628
632 דרך מאושרת 0.611
633 דרך מאושרת 6.004
634 דרך מאושרת 1.754
635 דרך מאושרת 26.766
636 דרך מאושרת 7.251
637 דרך מאושרת 11.652
638 דרך מאושרת 0.559
639 דרך מאושרת 31.683
640 דרך מאושרת 21.116
641 דרך מאושרת 14.133
642 דרך מאושרת 49.186
643 דרך מאושרת 0.797
644 דרך מאושרת 30.232
645 דרך מאושרת 0.232
646 דרך מאושרת 59.262
647 דרך מאושרת 125.789
648 דרך מאושרת 13.295
649 דרך מאושרת 3.505
653 דרך מאושרת 1.376
654 דרך מאושרת 0.668
655 דרך מאושרת 0.379
656 דרך מאושרת 1.011
657 דרך מאושרת 9.445
658 דרך מאושרת 0.178
659 דרך מאושרת 0.428
660 דרך מאושרת 0.312
661 דרך מאושרת 4.364
662 דרך מאושרת 0.470
663 דרך מאושרת 1.894
690 דרך ו/או טיפול נופי 5.042
691 דרך ו/או טיפול נופי 2.663
980 מפגש דרך מסילה 2.726
981 מפגש דרך מסילה 3.142
970 מסילת ברזל מוצעת 2.358
971 מסילת ברזל מוצעת 31.056
972 מסילת ברזל מוצעת 41.178
973 מסילת ברזל מוצעת 29.865
  מסחר,תעסוקה ותחבור 54.939 0.86% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
560 מסחר,תעסוקה ותחבורה 40.422 84,700
561 מסחר,תעסוקה ותחבורה 14.517 37,670
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 352.032 5.52% 33
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
581 מסחר ותעסוקה 10.532 38,635
582 מסחר ותעסוקה 11.516 42,460
550 מסחר ותעסוקה 35.984 80,950
551 מסחר ותעסוקה 22.756 50,500
552 מסחר ותעסוקה 17.027 27,300
740 מסחר ותעסוקה 5.148 15,810
741 מסחר ותעסוקה 5.236 16,180
742 מסחר ותעסוקה 5.362 16,180
743 מסחר ותעסוקה 12.596 40,300
744 מסחר ותעסוקה 11.810 34,100
745 מסחר ותעסוקה 9.125 28,274
746 מסחר ותעסוקה 5.094 15,655
747 מסחר ותעסוקה 5.049 15,655
748 מסחר ותעסוקה 5.043 15,655
749 מסחר ותעסוקה 5.140 15,655
730 מסחר ותעסוקה 16.840 36,800
731 מסחר ותעסוקה 10.230 31,705
732 מסחר ותעסוקה 24.085 76,855
733 מסחר ותעסוקה 11.432 35,305
734 מסחר ותעסוקה 11.447 35,355
735 מסחר ותעסוקה 11.727 35,355
737 מסחר ותעסוקה 10.703 32,880
738 מסחר ותעסוקה 11.147 34,100
739 מסחר ותעסוקה 5.103 15,810
750 מסחר ותעסוקה 4.908 15,190
751 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
752 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
753 מסחר ותעסוקה 4.912 15,190
754 מסחר ותעסוקה 4.912 15,190
755 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
756 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
757 מסחר ותעסוקה 4.908 15,190
722 מסחר ותעסוקה 32.420 100,520
  שטחים פתוחים 1,684.453 26.44% 97
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח ציבורי פתוח 3.408
402 שטח ציבורי פתוח 1.748
403 שטח ציבורי פתוח 1.811
404 שטח ציבורי פתוח 1.783
405 שטח ציבורי פתוח 18.997
406 שטח ציבורי פתוח 3.560
407 שטח ציבורי פתוח 1.584
408 שטח ציבורי פתוח 0.384
409 שטח ציבורי פתוח 0.377
410 שטח ציבורי פתוח 2.961
411 שטח ציבורי פתוח 2.972
412 שטח ציבורי פתוח 0.669
413 שטח ציבורי פתוח 6.511
414 שטח ציבורי פתוח 0.636
415 שטח ציבורי פתוח 0.636
416 שטח ציבורי פתוח 0.639
417 שטח ציבורי פתוח 0.669
419 שטח ציבורי פתוח 0.996
420 שטח ציבורי פתוח 2.487
421 שטח ציבורי פתוח 0.198
422 שטח ציבורי פתוח 0.497
423 שטח ציבורי פתוח 1.960
424 שטח ציבורי פתוח 0.135
425 שטח ציבורי פתוח 0.105
426 שטח ציבורי פתוח 0.599
427 שטח ציבורי פתוח 1.998
428 שטח ציבורי פתוח 4.483
429 שטח ציבורי פתוח 0.872
430 שטח ציבורי פתוח 0.843
431 שטח ציבורי פתוח 4.526
432 שטח ציבורי פתוח 2.851
433 שטח ציבורי פתוח 7.287
434 שטח ציבורי פתוח 0.161
435 שטח ציבורי פתוח 2.966
436 שטח ציבורי פתוח 10.251
437 שטח ציבורי פתוח 2.235
438 שטח ציבורי פתוח 0.856
439 שטח ציבורי פתוח 2.028
440 שטח ציבורי פתוח 7.321
441 שטח ציבורי פתוח 9.376
442 שטח ציבורי פתוח 0.669
443 שטח ציבורי פתוח 0.570
444 שטח ציבורי פתוח 5.335
445 שטח ציבורי פתוח 1.663
446 שטח ציבורי פתוח 3.435
447 שטח ציבורי פתוח 6.684
449 שטח ציבורי פתוח 1.656
450 שטח ציבורי פתוח 4.813
451 שטח ציבורי פתוח 15.302
452 שטח ציבורי פתוח 1.663
453 שטח ציבורי פתוח 4.211
455 שטח ציבורי פתוח 0.232
456 שטח ציבורי פתוח 2.978
457 שטח ציבורי פתוח 1.642
458 שטח ציבורי פתוח 5.558
459 שטח ציבורי פתוח 0.090
460 שטח ציבורי פתוח 1.108
461 שטח ציבורי פתוח 5.746
462 שטח ציבורי פתוח 1.004
463 שטח ציבורי פתוח 2.531
464 שטח ציבורי פתוח 0.012
465 שטח ציבורי פתוח 0.055
466 שטח ציבורי פתוח 0.171
467 שטח ציבורי פתוח 1.978
468 שטח ציבורי פתוח 2.392
469 שטח ציבורי פתוח 5.164
470 שטח ציבורי פתוח 1.181
478 שטח ציבורי פתוח 3.500
490 שטח ציבורי פתוח 1.037
491 שטח ציבורי פתוח 11.784
492 שטח ציבורי פתוח 2.865
493 שטח ציבורי פתוח 2.940
494 שטח ציבורי פתוח 6.025
495 שטח ציבורי פתוח 8.196
496 שטח ציבורי פתוח 50.668
497 שטח ציבורי פתוח 2.951
498 שטח ציבורי פתוח 18.443
499 שטח ציבורי פתוח 9.365
500 שטח ציבורי פתוח 0.437
481 שטח ציבורי פתוח 3.630
482 שטח ציבורי פתוח 0.254
483 שטח ציבורי פתוח 0.252
484 שטח ציבורי פתוח 28.763
488 שטח ציבורי פתוח 18.207
489 שטח ציבורי פתוח 30.313
5010 שטח פרטי פתוח 1.765
2050 נחל/תעלת נחל 81.295
2051 נחל/תעלת נחל 1.896
2001 פארק / גן ציבורי 112.688
2002 פארק / גן ציבורי 205.060
2003 פארק / גן ציבורי 97.109
2004 פארק / גן ציבורי 95.087
2005 פארק / גן ציבורי 237.765
2006 פארק / גן ציבורי 410.781
2007 פארק / גן ציבורי 39.719
1001 ככר ערונית 4.337
1002 ככר ערונית 5.102
  אחר 281.613 4.42% 16
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
5001 קרקע חקלאית 155.605
5002 קרקע חקלאית 9.453
5003 קרקע חקלאית 0.384
5004 קרקע חקלאית 40.487
5005 קרקע חקלאית 15.016
5006 קרקע חקלאית 25.887
390 מתקנים הנדסיים 0.104
391 מתקנים הנדסיים 1.006
392 מתקנים הנדסיים 1.000
393 מתקנים הנדסיים 17.206
394 מתקנים הנדסיים 0.939
395 מתקנים הנדסיים 0.500
396 מתקנים הנדסיים 0.500
650 חניון 10.432
651 חניון 1.670
652 חניון 1.424
סה"כ 6,371.808 100% 492 2,503,868 12,352

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח ציבורי פתוח 3.408
402 שטח ציבורי פתוח 1.748
403 שטח ציבורי פתוח 1.811
404 שטח ציבורי פתוח 1.783
405 שטח ציבורי פתוח 18.997
406 שטח ציבורי פתוח 3.560
407 שטח ציבורי פתוח 1.584
408 שטח ציבורי פתוח 0.384
409 שטח ציבורי פתוח 0.377
410 שטח ציבורי פתוח 2.961
411 שטח ציבורי פתוח 2.972
412 שטח ציבורי פתוח 0.669
413 שטח ציבורי פתוח 6.511
414 שטח ציבורי פתוח 0.636
415 שטח ציבורי פתוח 0.636
416 שטח ציבורי פתוח 0.639
417 שטח ציבורי פתוח 0.669
419 שטח ציבורי פתוח 0.996
420 שטח ציבורי פתוח 2.487
421 שטח ציבורי פתוח 0.198
422 שטח ציבורי פתוח 0.497
423 שטח ציבורי פתוח 1.960
424 שטח ציבורי פתוח 0.135
425 שטח ציבורי פתוח 0.105
426 שטח ציבורי פתוח 0.599
427 שטח ציבורי פתוח 1.998
428 שטח ציבורי פתוח 4.483
429 שטח ציבורי פתוח 0.872
430 שטח ציבורי פתוח 0.843
431 שטח ציבורי פתוח 4.526
432 שטח ציבורי פתוח 2.851
433 שטח ציבורי פתוח 7.287
434 שטח ציבורי פתוח 0.161
435 שטח ציבורי פתוח 2.966
436 שטח ציבורי פתוח 10.251
437 שטח ציבורי פתוח 2.235
438 שטח ציבורי פתוח 0.856
439 שטח ציבורי פתוח 2.028
440 שטח ציבורי פתוח 7.321
441 שטח ציבורי פתוח 9.376
442 שטח ציבורי פתוח 0.669
443 שטח ציבורי פתוח 0.570
444 שטח ציבורי פתוח 5.335
445 שטח ציבורי פתוח 1.663
446 שטח ציבורי פתוח 3.435
447 שטח ציבורי פתוח 6.684
449 שטח ציבורי פתוח 1.656
450 שטח ציבורי פתוח 4.813
451 שטח ציבורי פתוח 15.302
452 שטח ציבורי פתוח 1.663
453 שטח ציבורי פתוח 4.211
455 שטח ציבורי פתוח 0.232
456 שטח ציבורי פתוח 2.978
457 שטח ציבורי פתוח 1.642
458 שטח ציבורי פתוח 5.558
459 שטח ציבורי פתוח 0.090
460 שטח ציבורי פתוח 1.108
461 שטח ציבורי פתוח 5.746
462 שטח ציבורי פתוח 1.004
463 שטח ציבורי פתוח 2.531
464 שטח ציבורי פתוח 0.012
465 שטח ציבורי פתוח 0.055
466 שטח ציבורי פתוח 0.171
467 שטח ציבורי פתוח 1.978
468 שטח ציבורי פתוח 2.392
469 שטח ציבורי פתוח 5.164
470 שטח ציבורי פתוח 1.181
478 שטח ציבורי פתוח 3.500
490 שטח ציבורי פתוח 1.037
491 שטח ציבורי פתוח 11.784
492 שטח ציבורי פתוח 2.865
493 שטח ציבורי פתוח 2.940
494 שטח ציבורי פתוח 6.025
495 שטח ציבורי פתוח 8.196
496 שטח ציבורי פתוח 50.668
497 שטח ציבורי פתוח 2.951
498 שטח ציבורי פתוח 18.443
499 שטח ציבורי פתוח 9.365
500 שטח ציבורי פתוח 0.437
481 שטח ציבורי פתוח 3.630
482 שטח ציבורי פתוח 0.254
483 שטח ציבורי פתוח 0.252
484 שטח ציבורי פתוח 28.763
488 שטח ציבורי פתוח 18.207
489 שטח ציבורי פתוח 30.313
801 דרך מוצעת 19.394
802 דרך מוצעת 2.310
803 דרך מוצעת 4.927
804 דרך מוצעת 2.747
805 דרך מוצעת 3.956
806 דרך מוצעת 1.721
807 דרך מוצעת 3.292
808 דרך מוצעת 2.116
809 דרך מוצעת 1.043
810 דרך מוצעת 32.597
811 דרך מוצעת 0.773
812 דרך מוצעת 1.017
813 דרך מוצעת 5.517
814 דרך מוצעת 15.484
815 דרך מוצעת 2.513
816 דרך מוצעת 9.096
817 דרך מוצעת 0.433
818 דרך מוצעת 15.241
819 דרך מוצעת 2.379
820 דרך מוצעת 1.993
821 דרך מוצעת 0.792
822 דרך מוצעת 24.348
823 דרך מוצעת 0.500
824 דרך מוצעת 1.101
825 דרך מוצעת 0.906
826 דרך מוצעת 0.770
827 דרך מוצעת 8.028
828 דרך מוצעת 6.534
829 דרך מוצעת 11.117
830 דרך מוצעת 1.056
831 דרך מוצעת 0.951
832 דרך מוצעת 0.951
833 דרך מוצעת 2.779
834 דרך מוצעת 3.043
835 דרך מוצעת 14.021
836 דרך מוצעת 3.339
837 דרך מוצעת 4.267
838 דרך מוצעת 4.734
839 דרך מוצעת 2.261
840 דרך מוצעת 2.535
841 דרך מוצעת 23.154
842 דרך מוצעת 1.253
843 דרך מוצעת 0.233
844 דרך מוצעת 12.634
845 דרך מוצעת 2.297
846 דרך מוצעת 2.322
847 דרך מוצעת 2.259
848 דרך מוצעת 3.323
849 דרך מוצעת 34.421
850 דרך מוצעת 14.929
851 דרך מוצעת 4.807
852 דרך מוצעת 25.378
853 דרך מוצעת 0.042
854 דרך מוצעת 0.438
855 דרך מוצעת 8.556
856 דרך מוצעת 0.918
857 דרך מוצעת 18.685
858 דרך מוצעת 5.894
859 דרך מוצעת 1.234
860 דרך מוצעת 9.554
861 דרך מוצעת 0.221
862 דרך מוצעת 17.749
863 דרך מוצעת 2.596
864 דרך מוצעת 0.425
865 דרך מוצעת 4.986
866 דרך מוצעת 1.480
867 דרך מוצעת 1.855
868 דרך מוצעת 1.730
869 דרך מוצעת 5.772
870 דרך מוצעת 3.583
871 דרך מוצעת 0.208
872 דרך מוצעת 0.529
873 דרך מוצעת 0.200
874 דרך מוצעת 0.335
875 דרך מוצעת 1.230
876 דרך מוצעת 7.395
877 דרך מוצעת 0.009
878 דרך מוצעת 0.536
879 דרך מוצעת 0.440
880 דרך מוצעת 0.017
881 דרך מוצעת 1.760
882 דרך מוצעת 0.178
883 דרך מוצעת 0.748
884 דרך מוצעת 0.079
885 דרך מוצעת 1.154
886 דרך מוצעת 2.810
887 דרך מוצעת 4.248
888 דרך מוצעת 4.996
889 דרך מוצעת 0.767
890 דרך מוצעת 9.652
891 דרך מוצעת 40.315
892 דרך מוצעת 0.142
893 דרך מוצעת 0.088
894 דרך מוצעת 4.743
895 דרך מוצעת 7.327
896 דרך מוצעת 2.694
897 דרך מוצעת 0.917
898 דרך מוצעת 0.158
912 דרך מוצעת 6.786
913 דרך מוצעת 10.133
914 דרך מוצעת 4.574
915 דרך מוצעת 40.545
916 דרך מוצעת 0.143
917 דרך מוצעת 1.650
918 דרך מוצעת 5.006
919 דרך מוצעת 6.786
601 דרך מאושרת 62.388
602 דרך מאושרת 0.051
603 דרך מאושרת 13.965
604 דרך מאושרת 9.907
605 דרך מאושרת 16.689
606 דרך מאושרת 0.201
607 דרך מאושרת 2.181
608 דרך מאושרת 6.913
609 דרך מאושרת 10.213
610 דרך מאושרת 0.330
611 דרך מאושרת 0.284
612 דרך מאושרת 100.344
613 דרך מאושרת 0.941
614 דרך מאושרת 2.024
615 דרך מאושרת 0.107
616 דרך מאושרת 0.080
617 דרך מאושרת 2.019
618 דרך מאושרת 2.499
619 דרך מאושרת 5.140
620 דרך מאושרת 33.813
621 דרך מאושרת 0.215
622 דרך מאושרת 0.870
623 דרך מאושרת 0.082
625 דרך מאושרת 29.202
626 דרך מאושרת 1.851
627 דרך מאושרת 0.136
628 דרך מאושרת 0.240
629 דרך מאושרת 5.501
630 דרך מאושרת 1.074
631 דרך מאושרת 2.628
632 דרך מאושרת 0.611
633 דרך מאושרת 6.004
634 דרך מאושרת 1.754
635 דרך מאושרת 26.766
636 דרך מאושרת 7.251
637 דרך מאושרת 11.652
638 דרך מאושרת 0.559
639 דרך מאושרת 31.683
640 דרך מאושרת 21.116
641 דרך מאושרת 14.133
642 דרך מאושרת 49.186
643 דרך מאושרת 0.797
644 דרך מאושרת 30.232
645 דרך מאושרת 0.232
646 דרך מאושרת 59.262
647 דרך מאושרת 125.789
648 דרך מאושרת 13.295
649 דרך מאושרת 3.505
653 דרך מאושרת 1.376
654 דרך מאושרת 0.668
655 דרך מאושרת 0.379
656 דרך מאושרת 1.011
657 דרך מאושרת 9.445
658 דרך מאושרת 0.178
659 דרך מאושרת 0.428
660 דרך מאושרת 0.312
661 דרך מאושרת 4.364
662 דרך מאושרת 0.470
663 דרך מאושרת 1.894
301 מבנים ומוסדות ציבור 8.427
302 מבנים ומוסדות ציבור 5.416
303 מבנים ומוסדות ציבור 9.435
304 מבנים ומוסדות ציבור 6.301
313 מבנים ומוסדות ציבור 2.966
314 מבנים ומוסדות ציבור 5.737
315 מבנים ומוסדות ציבור 10.848
318 מבנים ומוסדות ציבור 15.784
319 מבנים ומוסדות ציבור 2.099
330 מבנים ומוסדות ציבור 5.524
331 מבנים ומוסדות ציבור 1.528
332 מבנים ומוסדות ציבור 9.516
333 מבנים ומוסדות ציבור 18.275
334 מבנים ומוסדות ציבור 23.068
335 מבנים ומוסדות ציבור 12.300
336 מבנים ומוסדות ציבור 14.430
337 מבנים ומוסדות ציבור 23.598
338 מבנים ומוסדות ציבור 10.390
339 מבנים ומוסדות ציבור 28.209
340 מבנים ומוסדות ציבור 179.943
341 מבנים ומוסדות ציבור 94.477
320 מבנים ומוסדות ציבור 3.106
321 מבנים ומוסדות ציבור 2.837
322 מבנים ומוסדות ציבור 36.293
323 מבנים ומוסדות ציבור 6.372
324 מבנים ומוסדות ציבור 4.416
325 מבנים ומוסדות ציבור 2.290
326 מבנים ומוסדות ציבור 10.736
327 מבנים ומוסדות ציבור 7.801
39 מגורים ג 5.262 16,071 84
35 מגורים ג 2.798 7,442 36
32 מגורים ג 2.286 7,442 36
31 מגורים ג 2.286 7,442 36
23 מגורים ג 2.399 7,442 36
24 מגורים ג 2.364 7,442 36
26 מגורים ג 2.749 7,442 36
111 מגורים ג 4.549 11,163 54
48 מגורים ג 5.874 18,605 90
40 מגורים ג 6.850 18,605 90
28 מגורים ג 2.675 7,442 36
29 מגורים ג 2.158 7,442 36
30 מגורים ג 2.157 7,442 36
33 מגורים ג 2.370 7,442 36
47 מגורים ג 5.892 18,605 90
46 מגורים ג 6.228 18,605 90
45 מגורים ג 5.939 18,605 90
41 מגורים ג 4.663 11,163 54
59 מגורים ג 3.724 11,163 54
65 מגורים ג 4.673 14,884 72
64 מגורים ג 4.997 14,884 72
63 מגורים ג 6.188 19,505 90
49 מגורים ג 4.788 14,884 72
52 מגורים ג 4.890 14,884 72
55 מגורים ג 3.638 11,163 54
50 מגורים ג 4.769 14,884 72
51 מגורים ג 5.096 14,884 72
93 מגורים ג 6.338 17,587 86 680
94 מגורים ג 2.167 7,442 36
97 מגורים ג 4.064 10,305 50 560
90 מגורים ג 3.908 13,577 66
91 מגורים ג 6.065 17,258 84
89 מגורים ג 2.973 9,896 48
88 מגורים ג 5.319 14,884 72
86 מגורים ג 3.519 9,816 48 560
84 מגורים ג 2.998 7,442 36
82 מגורים ג 7.004 18,605 90
56 מגורים ג 3.638 11,163 54
76 מגורים ג 6.621 18,565 90
78 מגורים ג 6.941 18,605 90
79 מגורים ג 5.503 14,884 72
80 מגורים ג 6.472 18,605 90
5010 שטח פרטי פתוח 1.765
5001 קרקע חקלאית 155.605
5002 קרקע חקלאית 9.453
5003 קרקע חקלאית 0.384
5004 קרקע חקלאית 40.487
5005 קרקע חקלאית 15.016
5006 קרקע חקלאית 25.887
390 מתקנים הנדסיים 0.104
391 מתקנים הנדסיים 1.006
392 מתקנים הנדסיים 1.000
393 מתקנים הנדסיים 17.206
394 מתקנים הנדסיים 0.939
395 מתקנים הנדסיים 0.500
396 מתקנים הנדסיים 0.500
7001 שטח לתכנון בעתיד 162.428
7002 שטח לתכנון בעתיד 10.377
7003 שטח לתכנון בעתיד 19.639
7004 שטח לתכנון בעתיד 12.736
7005 שטח לתכנון בעתיד 68.659
7006 שטח לתכנון בעתיד 23.577
7007 שטח לתכנון בעתיד 466.878
7010 שטח לתכנון בעתיד 106.663
501 מגורים, מסחר ותעסוקה 10.152 28,334 132 19,550
502 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.251 28,334 132 19,550
503 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.632 28,334 132 33,200
504 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.380 28,334 132 33,200
505 מגורים, מסחר ותעסוקה 4.515 14,192 66 3,660
506 מגורים, מסחר ותעסוקה 9.273 28,334 132 19,550
507 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.536 28,334 132 19,550
508 מגורים, מסחר ותעסוקה 11.513 28,334 132 33,200
509 מגורים, מסחר ותעסוקה 11.424 28,334 132 33,200
510 מגורים, מסחר ותעסוקה 18.834 28,334 132 56,450
511 מגורים, מסחר ותעסוקה 10.030 14,192 66 20,550
512 מגורים, מסחר ותעסוקה 11.563 14,192 66 33,200
513 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.971 14,192 66 20,550
514 מגורים, מסחר ותעסוקה 14.653 28,334 132 7,460
515 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.772 14,192 66 20,550
516 מגורים, מסחר ותעסוקה 22.787 42,476 198 22,650
517 מגורים, מסחר ותעסוקה 19.664 42,476 198 23,650
518 מגורים, מסחר ותעסוקה 7.542 14,192 66 20,550
519 מגורים, מסחר ותעסוקה 8.338 42,471 198 6,960
520 מגורים, מסחר ותעסוקה 12.180 28,334 132 12,900
2050 נחל/תעלת נחל 81.295
2051 נחל/תעלת נחל 1.896
702 תעשיה ואחסנה 10.450 22,990
703 תעשיה ואחסנה 12.878 28,287
704 תעשיה ואחסנה 8.685 19,105
705 תעשיה ואחסנה 11.552 25,410
706 תעשיה ואחסנה 8.274 18,201
707 תעשיה ואחסנה 10.647 23,421
708 תעשיה ואחסנה 8.270 18,191
709 תעשיה ואחסנה 10.177 22,387
710 תעשיה ואחסנה 8.685 19,108
711 תעשיה ואחסנה 9.276 20,407
712 תעשיה ואחסנה 8.685 19,108
713 תעשיה ואחסנה 8.376 18,425
714 תעשיה ואחסנה 8.685 19,108
715 תעשיה ואחסנה 7.475 16,445
716 תעשיה ואחסנה 8.685 19,111
717 תעשיה ואחסנה 5.687 12,507
718 תעשיה ואחסנה 7.639 16,801
719 תעשיה ואחסנה 8.869 19,507
701 תעשיה ואחסנה 25.805 56,778
720 תעשיה ואחסנה 9.273 20,401
721 תעשיה ואחסנה 8.227 18,097
2001 פארק / גן ציבורי 112.688
2002 פארק / גן ציבורי 205.060
2003 פארק / גן ציבורי 97.109
2004 פארק / גן ציבורי 95.087
2005 פארק / גן ציבורי 237.765
2006 פארק / גן ציבורי 410.781
2007 פארק / גן ציבורי 39.719
690 דרך ו/או טיפול נופי 5.042
691 דרך ו/או טיפול נופי 2.663
329 שטחים פתוחים ומבני ציבור 39.845
980 מפגש דרך מסילה 2.726
981 מפגש דרך מסילה 3.142
70 מגורים ד 7.491 35,065 165
77 מגורים ד 8.785 38,619 182
75 מגורים ד 7.012 29,041 138
73 מגורים ד 7.214 35,065 165 1,300
74 מגורים ד 5.342 35,065 165
81 מגורים ד 8.690 32,722 156
83 מגורים ד 4.791 24,462 116
85 מגורים ד 4.407 23,412 111 1,060
87 מגורים ד 5.332 24,382 116 1,060
95 מגורים ד 2.198 14,157 66
96 מגורים ד 2.105 14,157 66
92 מגורים ד 4.638 19,740 93 560
36 מגורים ד 6.858 35,065 165
37 מגורים ד 8.196 46,543 218 1,300
38 מגורים ד 5.488 28,314 132 1,300
112 מגורים ד 3.938 14,666 68
113 מגורים ד 3.147 14,666 68
12 מגורים ד 5.418 35,065 165 1,300
13 מגורים ד 2.748 16,409 77 390
16 מגורים ד 6.810 35,065 165 1,300
17 מגורים ד 6.905 35,065 165
18 מגורים ד 6.859 35,065 165
10 מגורים ד 5.963 35,065 165
27 מגורים ד 1.935 7,442 36
25 מגורים ד 4.141 18,876 88
42 מגורים ד 7.786 42,471 198 1,880
44 מגורים ד 6.141 42,471 198 1,300
43 מגורים ד 8.051 56,628 264 1,300
11 מגורים ד 5.266 35,065 165
60 מגורים ד 5.904 29,332 136
67 מגורים ד 7.257 35,065 165
72 מגורים ד 7.418 35,065 165 1,300
71 מגורים ד 7.738 35,065 165
66 מגורים ד 7.405 35,065 165
53 מגורים ד 7.916 35,065 165 1,300
54 מגורים ד 6.135 35,065 165
57 מגורים ד 7.162 27,227 126
58 מגורים ד 7.523 35,065 165
62 מגורים ד 11.732 58,634 272
61 מגורים ד 5.224 29,332 136
6001 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 1.558
6002 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 2.700
6003 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 75.400
6004 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 43.031
6005 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 7.474
650 חניון 10.432
651 חניון 1.670
652 חניון 1.424
4003 ספורט ו/או נופש 16.372 8,000
581 מסחר ותעסוקה 10.532 38,635
582 מסחר ותעסוקה 11.516 42,460
550 מסחר ותעסוקה 35.984 80,950
551 מסחר ותעסוקה 22.756 50,500
552 מסחר ותעסוקה 17.027 27,300
740 מסחר ותעסוקה 5.148 15,810
741 מסחר ותעסוקה 5.236 16,180
742 מסחר ותעסוקה 5.362 16,180
743 מסחר ותעסוקה 12.596 40,300
744 מסחר ותעסוקה 11.810 34,100
745 מסחר ותעסוקה 9.125 28,274
746 מסחר ותעסוקה 5.094 15,655
747 מסחר ותעסוקה 5.049 15,655
748 מסחר ותעסוקה 5.043 15,655
749 מסחר ותעסוקה 5.140 15,655
730 מסחר ותעסוקה 16.840 36,800
731 מסחר ותעסוקה 10.230 31,705
732 מסחר ותעסוקה 24.085 76,855
733 מסחר ותעסוקה 11.432 35,305
734 מסחר ותעסוקה 11.447 35,355
735 מסחר ותעסוקה 11.727 35,355
737 מסחר ותעסוקה 10.703 32,880
738 מסחר ותעסוקה 11.147 34,100
739 מסחר ותעסוקה 5.103 15,810
750 מסחר ותעסוקה 4.908 15,190
751 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
752 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
753 מסחר ותעסוקה 4.912 15,190
754 מסחר ותעסוקה 4.912 15,190
755 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
756 מסחר ותעסוקה 4.960 15,190
757 מסחר ותעסוקה 4.908 15,190
722 מסחר ותעסוקה 32.420 100,520
1001 ככר ערונית 4.337
1002 ככר ערונית 5.102
560 מסחר,תעסוקה ותחבורה 40.422 84,700
561 מסחר,תעסוקה ותחבורה 14.517 37,670
970 מסילת ברזל מוצעת 2.358
971 מסילת ברזל מוצעת 31.056
972 מסילת ברזל מוצעת 41.178
973 מסילת ברזל מוצעת 29.865
200 דיור מיוחד ומסחר 6.002 46,050 350 4,500
201 דיור מיוחד ומסחר 6.787 46,050 350 2,100
202 דיור מיוחד מסחר ותעסוקה 9.405 46,050 350 11,500
203 דיור מיוחד מסחר ותעסוקה 25.069 46,050 350 66,600

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 22.01.18 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 31.01.18
קבלת נוסח פרסום הפקדה 11.06.18
פרסום להפקדה בעיתונים 15.06.18 גלובס
פרסום להפקדה בעיתונים 17.08.18 מעריב-הבוקר
החלטת אישור 15.01.19 מבאת
קבלת נוסח פרסום הפקדה 23.07.19 פרסום לפי סע
פרסום לתוקף ברשומות 24.11.19
פרסום לתוקף בעיתונים 29.11.19 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 06.12.19 הד הקריות

  גושים וחלקות

גוש חלקה
10231 131 , 166
10232 282-284 , 353
10233 74 , 84
10235 35-37 , 45
10236 192
10237 31 , 75
10247 291
10248 152 , 156
10249 47
10250 8-43
10252 113 , 134
10254 286 , 314
10261 22 , 36-44
10492 254 , 283
10498 110 , 157
10517 6-11 , 51
10518 19 , 31-34
11007 5-11 , 65
11008 1 , 114
11009 97
11046 1 , 4
11048 1
11117 7-9
11121 9-12
11152 7
11540 199 , 233
11552 134 , 174
11593 2
11595 11
11596 135 , 136
11599 34
11613 4
11614 48
11615 1
11616 1
11617 13-15
11620 19-21
12866 2 , 51
12890 1-4 , 6-27
12891 1-4 , 6-57
12892 2 , 4-80
12893 2 , 4-45
12894 2 , 4-34
12895 1-5 , 7-16

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76
כ/222 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.12.98
זב/135/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.01
כ/155ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.11.05
תמ"א 37ב כפופה תוקף ברשומות באישור שר 18.12.06
ג/12392 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.08.07
חפאג/ד/1257 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.08.07
תתל/56 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.