תוכנית תא/במ/2385/44 תל-אביב

יהודה הלוי,בלפור,שד' רוטשילד,שינקין,אלנבי,נחמ בשם התכנית בי.פ. תא/במ-2385-44

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מגורים
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
שם התכנית בי.פ. תא/במ-2385-44
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת הוראות ותנאים ע"י: שינוי יעוד מאזורי מגורים ומסחר לאזור מגורים מיוחד ולשצ"פ. קביעת ציר פעילות לשימושים מסחריים ומשרדים. קביעת מקום לחניה ציבורית. קביעת רחובות משולבים.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 11/03/93
פרסום לתוקף ברשומות 13/10/94

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6933 109 , 139-144
6934 222-235
6935 350
6936 225-228
6938 133
6939 134
7429 69 , 81-90
7430 39 , 49-52
7431 16 , 35-37
7434 15-30
7435 23 , 24-26
7437 20 , 52
7438 30
7451 42
7453 21 , 25
7455 32-35
7457 26

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/2575/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/12/01
תא/3924 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/07/12

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.