כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
תקנון שכונתי
אחראי
ועדה מקומית
גוף מתכנן
צוות תכנון המרכז
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
תל-אביב
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 10/02/98
פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
  מטרת התוכנית
1.איחוד ושיפור ההוראות בנוגע לגובה מבנים וקוי בנין ומרפסות במבני מגורים. 2.הבהרות ושינויים בהוראות לגבי פנסיונים. 3.הסדרת שטחי שירות . 4.ביצוע מטלות השימור. 5.שיפור הנחיות עיצוב תכניות.
  קבצים

תקנון 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
2268 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/12/89
2331 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90
תא/במ/2363/32 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13/04/94
תא/במ/2385/44 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13/10/94

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/3862 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/03/11
תא/מק/3751 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/06/12
תא/3924 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/07/12
תא/3784 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/מק/3893 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/מק/3939 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/12/12
תא/מק/3982 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 03/12/12
תא/מק/4026 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 20/02/13
תא/מק/4013 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 14/04/13
תא/4024/מח שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06/06/13
תא/מק/4009 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 06/02/14
תא/מק/4105 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/01/15
507-0144709 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 26/02/15
507-0405282 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/10/18
507-0606335 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 29/11/18

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.