כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
אחראי
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מכון אורבני בע"מ
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
בין רח':יהודה הלוי,בלפור,שד' רוטישלד,ברדיצ'בסקי
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 10/04/86
פרסום לתוקף ברשומות 18/12/89 הסבה
  מטרת התוכנית
עידוד תוספת שטחי מגורים ע"י שיפור איכות המגורים,תוך טיפול בבנין,בחצר וברחובהבטחת שיפור מבנים בעלי ערך ארכיטקטוניעידוד שיפוץ מבנים ושיפור יחידות דיור קיימים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
7085 74-82 , 84 , 85-90 , 92-144 , 167-171 , 173 , 174 , 186 , 187
7434 1-14 , 27 , 28 , 30 , 31
7438 16-28 , 30 , 31
7439 9 , 10 , 12 , 13 , 15-19
7440 1-31
7441 1-34
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/44 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/11/37
תא/58 שינוי החלטת אישור 04/01/40

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/מק/3862 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/03/11
תא/מק/3751 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/06/12
תא/מק/3893 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/מק/4026 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/02/13
תא/מק/4009 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 06/02/14
תא/מק/4079 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/07/13
תא/מק/4105 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/01/15
507-0144709 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26/02/15
507-0405282 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/10/18
507-0606335 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 29/11/18

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.