תוכנית 2268 תל-אביב

תוספת שטחי מגורים בבין רח':יהודה הלוי,בלפור,שד' רוטישלד,ברדיצ'בסקי

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
בין רח':יהודה הלוי,בלפור,שד' רוטישלד,ברדיצ'בסקי
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מכון אורבני בע"מ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

עידוד תוספת שטחי מגורים ע"י שיפור איכות המגורים,תוך טיפול בבנין,בחצר וברחובהבטחת שיפור מבנים בעלי ערך ארכיטקטוניעידוד שיפוץ מבנים ושיפור יחידות דיור קיימים.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 10/04/86
פרסום לתוקף ברשומות 18/12/89 הסבה

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7085 84 , 187
7434 31
7438 31
7439 15-19
7440 1-31
7441 1-34

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/44 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/11/37
תא/58 שינוי החלטת אישור 04/01/40
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/מק/3862 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/03/11
תא/מק/3751 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/06/12
תא/מק/3893 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/מק/4026 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/02/13
תא/מק/4079 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/07/13
תא/מק/4009 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 06/02/14
תא/מק/4105 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15/01/15
507-0144709 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26/02/15
507-0405282 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/10/18
507-0606335 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 29/11/18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.