כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
אחראי
יי
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
תל אביב
שטח התוכנית
3,055.266 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 04/11/37 הסבה
  מטרת התוכנית
שינוי יעודים
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
6111 408
6894 1-9 , 10 , 12 , 15-60
6904 74-94 , 97 , 98 , 106 , 107 , 110-117 , 123-134 , 153 , 173 , 174-176 , 179 , 180 , 184 , 188-192 , 195 , 201-203 , 207 , 208 , 211 , 217 , 220-222 , 224 , 225 , 228 , 229
6905 14-26 , 28 , 31-39 , 41 , 56-62 , 63 , 65 , 66 , 68 , 70-73 , 74 , 77-80 , 88 , 94 , 95 , 108 , 115 , 116
6906 1-5 , 12-34 , 51-62 , 63 , 64-86 , 88-98 , 102-106 , 108-114 , 117-150 , 151 , 152-165
6907 1 , 2 , 5 , 6 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21-32 , 34 , 35 , 36 , 38-42 , 43 , 44 , 45-51 , 52 , 53-56 , 57 , 58-106 , 107 , 108-112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 118 , 119 , 120 , 121-125 , 127 , 128 , 130-141 , 142 , 143 , 144-166
6909 2-14 , 16 , 22-32 , 35-45 , 48-52 , 53 , 54 , 55-69 , 70 , 71 , 72-75 , 80 , 81 , 85-90 , 93 , 94 , 99 , 100 , 102 , 103 , 105 , 112 , 113 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123
6910 1-6 , 7 , 8-33 , 35-49 , 51-54 , 56-72 , 73 , 74 , 75-87 , 88 , 89 , 91 , 93-95
6911 1-3 , 4 , 5-26 , 28-54 , 55 , 57-88 , 90-98 , 100-144 , 147-165
6912 1-37
6913 1 , 2 , 3-60
6914 6-10 , 12-16 , 17 , 18 , 20 , 21-29 , 34-43 , 44 , 45-52 , 53-57 , 58-63 , 64 , 65 , 66-75 , 76-78 , 79-87 , 88 , 89 , 90-95 , 97-99 , 101-109 , 117 , 118 , 121 , 122 , 125 , 126
6915 1-33 , 34 , 35 , 36-45 , 46 , 47-58 , 59 , 60-70
6916 1-5 , 6-9 , 10 , 11-16 , 17 , 18-30 , 31-37 , 39-49 , 51-57 , 58 , 59-75 , 76 , 77 , 78-88 , 90-105 , 107 , 108 , 115-120 , 121 , 122-125 , 127-129
6918 1-9 , 10 , 11 , 12-91
6919 1-10 , 11 , 12 , 13-71 , 73
6920 1-15 , 16 , 17-43 , 44 , 45-58 , 59-62 , 63-66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71-74 , 77 , 80 , 86-88
6922 1-54
6923 1-46
6924 1-10 , 11 , 12 , 13-20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26
6926 1-101 , 102 , 103-123
6927 1-64 , 65 , 66-69 , 70 , 71-80 , 82
6928 1-18 , 21-23 , 24 , 25 , 26-84 , 86-88
6929 1 , 2 , 3 , 4-22 , 23 , 24-41 , 43 , 44 , 46-50 , 51 , 52-54 , 55 , 56-69 , 70 , 71 , 72-126 , 127 , 128-168 , 170-177 , 178 , 179-194 , 196-198 , 201 , 202 , 207 , 209 , 211-216
6930 1-53 , 54 , 55-75
6933 1-67 , 68 , 69 , 70 , 71-81 , 84-102 , 103 , 104 , 105-107 , 108 , 109 , 110-122 , 125-127 , 129-134 , 136-144
6937 1-34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41-44 , 45 , 46 , 47-58 , 60 , 62-64 , 66 , 67
6943 1-8 , 9 , 10-15 , 21-47 , 48 , 49-82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 88 , 89
6945 2 , 6 , 7 , 10 , 13 , 16 , 18 , 20 , 26 , 28 , 30 , 32 , 33 , 35 , 134
6946 1-24 , 25 , 26-42 , 43 , 44 , 45-64 , 65-67 , 68-72 , 73 , 74 , 75-80 , 82 , 83
6950 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8-18 , 19-21 , 22-25 , 27 , 30 , 32 , 34 , 35 , 37 , 39 , 43
6972 302
6975 38
6976 22
6977 1 , 27-33 , 35 , 36 , 45 , 186 , 189-191 , 199 , 211 , 212 , 248 , 253 , 254
7001 122 , 123 , 126
7002 3 , 6
7003 8
7004 7
7067 6
7077 8 , 14 , 63 , 65
7083 45-47 , 48 , 49-52 , 83-90 , 120 , 121 , 129 , 130 , 131 , 147 , 163 , 164 , 179 , 184 , 185 , 188-190
7085 19-21 , 27 , 28 , 54 , 55 , 66 , 67 , 68-71 , 74-82 , 83 , 84 , 85-90 , 95-119 , 121-143 , 166-171 , 174 , 176 , 186 , 191-194 , 196 , 197 , 200-203 , 205 , 206
7091 92 , 94-97 , 99-102 , 104-120 , 150-164 , 165 , 166 , 178 , 182 , 183 , 185 , 186 , 191 , 192 , 195 , 196
7092 120-130 , 132 , 133-147 , 149 , 150 , 155 , 156 , 157 , 159 , 161-164 , 167-170 , 174 , 175 , 179 , 183
7103 72
7112 40 , 42 , 44
7226 1-13 , 14 , 15-61 , 62 , 63 , 64 , 65-67 , 68-95
7227 1-10 , 11 , 12 , 13-35 , 36-39 , 40-49 , 50 , 51-59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68-85 , 86 , 87-91 , 92-94 , 96 , 97 , 99 , 100-104 , 106-110
7228 1-29 , 30 , 31 , 32 , 33-41 , 42-50 , 53 , 57-60 , 61 , 62-65 , 66-69 , 71 , 72 , 74 , 75 , 77 , 84 , 85 , 94 , 95
7229 2-5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10-12 , 13-30 , 31 , 33 , 34 , 35-42 , 43 , 44 , 45-47 , 48 , 49-56 , 58-68 , 69-72 , 73 , 78-81 , 83 , 84-86 , 88-91 , 92 , 93-99 , 101 , 102 , 103 , 105 , 107-109 , 112 , 116 , 120 , 121
7245 1 , 2-4 , 5 , 6 , 7 , 8-26 , 27 , 28 , 29 , 30-33 , 36-39
7385 5 , 12 , 14
7420 1-40 , 41 , 42 , 43-65 , 66 , 67-69 , 70 , 71-76 , 78-86 , 87 , 88 , 89-104 , 107-120 , 123-125 , 126-132
7421 1-31
7422 1-52 , 53-57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62-82 , 83-86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 101 , 110 , 113-119
7424 1-40
7425 1-3 , 4 , 7-29 , 30 , 31 , 32-60 , 66-77 , 80 , 81 , 83 , 88 , 89
7429 1-19 , 20 , 21-25 , 26 , 27-42 , 43 , 44-48 , 49 , 50 , 51-55 , 56 , 57-68 , 69 , 70-90
7430 1 , 2-25 , 26 , 27 , 28-38 , 39 , 40-47 , 49-52
7431 1-14 , 15 , 16 , 17-37
7434 1-31
7435 1-16 , 17 , 18-22 , 23 , 24-26
7436 1-10 , 12-27 , 30-47 , 50-54
7437 1-18 , 19 , 20 , 21-35 , 42-50 , 52
7438 6-10 , 16-23 , 25-31
7439 9 , 10 , 12 , 16-19
7440 2-20 , 22-31
7441 1-34
7442 1-33
7443 1-26
7444 1-3 , 4-6 , 7-14 , 15 , 16-18 , 19 , 20 , 21 , 28 , 30 , 31
7445 1 , 2-12 , 14-18 , 20
7446 1 , 2 , 3-8 , 9-15 , 16-30 , 33 , 34 , 36 , 37
7448 1-9 , 11-43
7450 1-45
7451 1-27 , 28 , 29-44
7452 1-31
7453 1-4 , 6 , 7 , 8 , 10-20 , 21 , 23 , 25
7454 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8-20
7455 1-35
7456 1-4 , 5-15 , 17 , 19-21
7457 1-28
7460 1-19 , 20 , 21-34 , 35 , 36 , 37
7461 18
7462 1-4 , 5 , 6 , 7-30
7465 1-3 , 4 , 5 , 6-20 , 21-23 , 24-42 , 43 , 44-57
7466 1-85
7467 1-76
7499 114 , 132
8937 1-28
8938 1-9
8939 1-11
8940 1-5
8941 1-20 , 21 , 22 , 23-43 , 44 , 45 , 46-65
8942 1-50
8944 1-20
8982 1-25 , 26 , 27-37
8983 1-43
8984 1-51
8985 1-23
8986 1-42
8987 1-32
8988 1-34
8989 1-3 , 16-19 , 21 , 33 , 34 , 36 , 37
8990 1-4 , 8-16 , 20-25 , 31-34
9020 1-10
9029 1-48 , 50
9032 1-25 , 26 , 27 , 28-30 , 31-34 , 35 , 36 , 37 , 39
9035 1-23 , 25-41
9036 1-11 , 12 , 13-18 , 20 , 23-29
  תוכניות קשורות

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/2609 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/07/03
554 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/12/59
714 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/12/64
1085 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07/05/70
תא/2790 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/02/01
1881 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/05/83
1502 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/03/73
80 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/05/52
316 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/08/52
348 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/04/53
438 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/03/56
445 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/07/56
1056 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/06/67
456 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/01/57
514 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/12/59
526 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/10/69
1072 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/04/69
539 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/10/59
541 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/07/60
616 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23/02/61
680 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/02/63
755 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/04/65
תא/מק/2945 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/12/01
תא/3033 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/07/02
תא/3038 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24/03/05
תא/2198ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/03/00
תא/2198/ד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/05/02
תא/מק/3237 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/02/02
תא/מק/3478 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/12/04
תא/2575/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/12/01
תא/898א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/12/92
2268 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/12/89
2331 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90
1308א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/09/73
תא/1348 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/04/71
1551א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11/09/75
1870א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/06/83
תא/במ/2250/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/07/93
תא/2528 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/92
תא/2644 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/07/97
תא/2656 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/10/97
תא/2738 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/06/99
תא/2816 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/02/02
תא/מק/2820 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/11/99
תא/2822 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21/08/02
תא/מק/2836 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05/05/02
תא/מק/2855 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/12/00
1530 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/11/74
1365ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/07/76
תא/3217 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/03/05
תא/מק/3361 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/12/02
תא/מק/3530 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11/04/05
תא/2777 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/08/01
תא/2770 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/02/00
תא/2077/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/11/05
תא/3510 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/11/05
תא/3428 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/01/06
תא/2615/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19/03/06
תא/מק/3493 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16/03/06
תא/מק/3605 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/07/06
תא/מק/3630 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/08/06
תא/מק/3611 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/07/06
תא/מק/3619 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/08/06
תא/מק/3628 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07/09/06
תא/מק/3634 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/05/07
תא/מק/3665 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/12/06
תא/מק/3638 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/02/07
תא/מק/3565 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26/03/07
תא/מק/3554 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/05/07
תא/מק/3444 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/04/07
תא/3324 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/11/07
תא/3658 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/12/07
תא/מק/3731 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/01/08
תא/מק/3777 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07/02/08
תא/מק/3651 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05/08/08
תא/מק/3606 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/01/09
תא/1226א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/73
תא/315 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/01/52
תא/3375 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05/02/09
תא/287 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/12/51
תא/3728 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06/07/09
תא/3419 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/12/09
תא/מק/3826 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/03/10
תא/מק/322ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/03/10
תא/מק/3726 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/06/10
תא/3201 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19/08/10
תא/מק/3837 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/08/10
תא/מק/3835 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/11/10
תא/מק/3862 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/03/11
תא/3641/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/05/11
תא/מק/3876 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/07/11
תא/3486 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/11/11
תא/3451 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/08/17
תא/מק/3883 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/12/11
תא/3812 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/12/11
תא/מק/3880 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/03/12
תא/2615/ב שינוי התוכנית נדחתה 18/07/13
תא/2615/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/03/15
תא/3943 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/05/12
תא/מק/3751 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/06/12
תא/3621 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11/07/12
תא/מק/3938 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/מק/3960 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/מק/3939 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/12/12
תא/מק/3972 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/11/12
תא/מק/3878 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/12/12
תא/3829/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/12/12
תא/מק/3941 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05/02/13
תא/3899 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/01/13
תא/3859 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/03/13
תא/מק/4016 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/04/13
תא/3501 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/08/17
תא/3616/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/01/18
תא/מק/3840 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02/04/15
תא/מק/4079 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29/07/13
תא/מק/3983 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 17/07/14
תא/2615/ב/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22/08/14
תא/מק/4105 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/01/15
507-0214189 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 05/09/19
תא/מק/4070 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/03/14
507-0148973 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16/03/15
507-0203547 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 02/11/14
507-0182576 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 17/04/15
507-0192146 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18/11/14
507-0158337 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 26/02/15
507-0159962 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים 20/03/15
507-0184390 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20/03/15
507-0203653 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07/05/15
507-0144709 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 26/02/15
507-0181362 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23/11/16
507-0343863 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23/01/17
507-0427658 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/01/18
507-0396010 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 07/03/17
507-0182956 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים 19/05/17
507-0152116 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27/07/17
507-0322958 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28/08/17
507-0425520 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 31/12/17
507-0405282 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31/10/18
507-0499145 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/06/19
507-0541029 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 04/01/19
507-0591065 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14/02/19
507-0415315 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/04/19
507-0548271 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 05/03/19
507-0312827 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 06/05/19
507-0478370 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 17/06/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.