תוכנית תא/במ/2363/32 תל-אביב

התכנית רשומה בי.פ. תא/במ-2363-32 בת"א-יפו,רחובות המלך גו'רג,המכבי,זלמן שניאור,אידלסון

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מגורים
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
ת"א-יפו,רחובות המלך גו'רג,המכבי,זלמן שניאור,אידלסון
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לקבוע הוראות ותנאים כדי: לעודד תוספת שטחי מגורים. להבטיח שימור מבנים בעלי ערכים ארכיטקטונים. לעודד שיפוץ מבנים ושיפור יחידות דיור קיימות. לצמצם תנועה עוברת וחניית כלי רכב, כל זאת ע"י: שינוי יעוד מאזורי מגורים ומסחר לאזור מגורים מיוחד, שצ"פ ומגרש לבניני ציבור. קביעת מקום לחניה ציבורית תת קרקעית. קביעת רחובות משולבים ורישום זיקת הנאה ברצועה בין קיר הבנין לגבול המגרש.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 02/04/92
פרסום הפקדה ברשומות 03/09/92
פרסום הפקדה ברשומות 08/10/92
פרסום לתוקף ברשומות 13/04/94

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6907 120 , 166
6910 89 , 95
6911 55 , 146-165
6912 24 , 221
6913 53
7092 164 , 1301
7226 65-67 , 95
7450 41

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/מק/3525 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/07/05

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.