תוכנית תא/מק/3525 תל-אביב

שיפור איכות התכנון בפינסקר 39

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מקומית
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
פינסקר 39
סיווג התוכנית
תקנון נקודתי/מבנני
קטגוריה
מגורים
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לשפר את איכות התכנון של המבנה בחלקה.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/01/05 הצופה
פרסום הפקדה ברשומות 28/02/05
פרסום לתוקף ברשומות 17/07/05

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6907 118 , 157

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/במ/2363/32 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/04/94

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.