כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
אדר' אבנר שהין
ייעוד עיקרי
תעסוקה תירות+ציבור
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
כיכר הבימה 2-4
שטח התוכנית
1.07 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 02/12/10 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 16/12/10
פרסום לתוקף בעיתונים 26/07/12 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
  מטרת התוכנית
הבינוי יהיה באחת משלוש החלופות: תוספת למבנים קיימים, אן בניה חדשה במתחם או שילוב של הריסת חלק מהקיים ובניה חדשה במקומו וכן תוספת בניה בחלקי המבנה שלא יהרסו. יוקם פרוייקט משולב של מלונאות עירונית עם שימושים בעלי אופי ציבורי למרכז לתרבות ולאומנות ומסחר בעל אופי אומנותי.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
7085 152 , 153
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/04/94
תא/ע/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/03/03
678 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05/04/62
2331 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.