תוכנית תא/מק/3219א תל-אביב

בית הקברות הלטיני - הצפפה ברח' יפת 244, דרום עג'מי, אזור בתי הקברות

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מקומית
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
רח' יפת 244, דרום עג'מי, אזור בתי הקברות
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מסחר,מגורים ומוסדו
יזם
פרטי
גוף מתכנן
ליר אדריכלים בע"מ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

להתאים את גודל יחידות הדיור המותרות לדרישות האוכלוסיה בדרום יפו, ולעודד את פיתוח המתחם. זאת על ידי הקטנת היחידה הממוצעת מ-90 מ"ר ל-80 מ"ר עיקרי והגדלת סך כל הדירות מ-110 ל-124 יח"ד. כל זאת ללא תוספת זכויות בניה עיקריות.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 22.12.11 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 28.12.11
פרסום לתוקף ברשומות 04.09.12
פרסום לתוקף בעיתונים 23.11.12 הארץ

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7043 50

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/3219 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.02.06

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.