כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
תקנון נקודתי/מבנני
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
אדר'
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
רח' בר אילן 9
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 11/09/08 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 11/12/08
פרסום לתוקף בעיתונים 07/04/09 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 14/05/09
  מטרת התוכנית
1. שינוי של הוראות עיצוב אדריכלי לנושא הגובה המירבי של הבנין ל-18.1 מ'. 2. הגדלת מס' יח"ד המותרות מ-8 ל-9 ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
7436 45
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
2331 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.