תוכנית 426/1/3/1 ביתר עילית

תכנית מפורטת מס' 426/1/3/1 באתר A2 בישוב ביתר עילית

  כללי

ועדת תכנון
ביתר עילית
סוג ועדה
ועדה מיוחדת
יישוב
ביתר עילית
מקום התוכנית
אתר A2 בישוב ביתר עילית
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,038.163 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. קביעת יעודי קרקע ומערכת דרכים ראשית. 2. חלוקה למגרשים. 3. קביעת הוראות בניה ועקרונות בניה. 4. קביעת מספר יח"ד בכל מגרש.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 291.894 28.12% 98 304,050 1,866
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
212 מגורים א 0.629 250 1
213 מגורים א 0.532 250 1
214 מגורים א 0.529 250 1
215 מגורים א 0.609 250 1
216 מגורים א 0.511 250 1
217 מגורים א 0.520 250 1
218 מגורים א 0.500 250 1
219 מגורים א 0.500 250 1
230 מגורים א 0.500 250 1
231 מגורים א 0.500 250 1
232 מגורים א 0.509 250 1
233 מגורים א 1.032 250 1
234 מגורים א 1.014 250 1
235 מגורים א 0.837 250 1
236 מגורים א 0.835 250 1
237 מגורים א 0.720 250 1
238 מגורים א 0.741 250 1
239 מגורים א 0.663 250 1
240 מגורים א 0.676 250 1
241 מגורים א 0.715 250 1
242 מגורים א 0.763 250 1
243 מגורים א 0.748 250 1
244 מגורים א 0.780 250 1
245 מגורים א 0.742 250 1
246 מגורים א 0.638 250 1
247 מגורים א 0.598 250 1
248 מגורים א 0.578 250 1
249 מגורים א 0.616 250 1
250 מגורים א 0.689 250 1
251 מגורים א 0.766 250 1
252 מגורים א 0.710 250 1
227 מגורים א 0.539 250 1
228 מגורים א 0.529 250 1
229 מגורים א 0.501 250 1
260 מגורים א 0.728 250 1
261 מגורים א 0.659 250 1
262 מגורים א 0.670 250 1
263 מגורים א 0.659 250 1
264 מגורים א 0.644 250 1
265 מגורים א 0.600 250 1
266 מגורים א 0.600 250 1
267 מגורים א 0.600 250 1
268 מגורים א 0.600 250 1
269 מגורים א 0.657 250 1
280 מגורים א 0.680 250 1
281 מגורים א 0.688 250 1
282 מגורים א 0.688 250 1
283 מגורים א 0.688 250 1
284 מגורים א 0.688 250 1
285 מגורים א 0.621 250 1
286 מגורים א 0.600 250 1
287 מגורים א 0.750 250 1
270 מגורים א 0.579 250 1
271 מגורים א 0.533 250 1
273 מגורים א 0.615 250 1
274 מגורים א 0.600 250 1
275 מגורים א 0.600 250 1
276 מגורים א 0.600 250 1
277 מגורים א 0.600 250 1
278 מגורים א 0.600 250 1
279 מגורים א 0.600 250 1
29 מגורים ב 14.540 12,480 78
30 מגורים ב 6.248 5,760 36
31 מגורים ב 2.084 1,600 10
32 מגורים ב 3.230 3,520 22
33 מגורים ב 3.609 3,200 20
34 מגורים ב 5.825 6,080 38
35 מגורים ב 9.007 5,760 36
36 מגורים ב 6.413 4,480 28
37 מגורים ב 7.422 12,480 78
38 מגורים ב 1.385 2,560 16
39 מגורים ב 4.150 4,480 28
40 מגורים ב 4.328 5,760 36
27 מגורים ב 14.067 25,280 158
23 מגורים ב 13.584 13,440 84
26 מגורים ב 11.445 12,480 78
22 מגורים ב 9.474 14,720 92
11 מגורים ב 24.734 29,120 182
12 מגורים ב 6.003 9,600 60
13 מגורים ב 7.287 8,640 54
14 מגורים ב 2.804 5,440 34
15 מגורים ב 4.890 5,760 36
16 מגורים ב 4.298 6,720 42
17 מגורים ב 4.041 6,400 40
18 מגורים ב 3.398 4,800 30
18א מגורים ב 2.496 3,840 24
19 מגורים ב 13.916 14,880 93
20 מגורים ב 5.788 5,120 32
21 מגורים ב 9.724 12,800 80
28 מגורים ב 9.423 9,600 60
41 מגורים ב 7.138 7,680 48
42 מגורים ב 1.295 1,280 8
43 מגורים ב 3.466 2,560 16
44 מגורים ב 6.408 5,120 32
45 מגורים ב 2.975 1,920 12
46 מגורים ב 2.959 1,920 12
48 מגורים ב 6.338 6,720 42
49 מגורים ב 6.286 4,800 30
  מוסדות ציבוריים 165.414 15.93% 47
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 מבנים ומוסדות ציבור 1.262
702 מבנים ומוסדות ציבור 0.933
704 מבנים ומוסדות ציבור 0.556
705 מבנים ומוסדות ציבור 1.517
706 מבנים ומוסדות ציבור 0.831
707 מבנים ומוסדות ציבור 1.357
708 מבנים ומוסדות ציבור 0.973
709 מבנים ומוסדות ציבור 8.381
710 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
712 מבנים ומוסדות ציבור 0.973
713 מבנים ומוסדות ציבור 8.392
714 מבנים ומוסדות ציבור 1.493
715 מבנים ומוסדות ציבור 1.772
716 מבנים ומוסדות ציבור 0.626
717 מבנים ומוסדות ציבור 1.234
718 מבנים ומוסדות ציבור 0.738
719 מבנים ומוסדות ציבור 1.005
720 מבנים ומוסדות ציבור 1.934
721 מבנים ומוסדות ציבור 1.462
722 מבנים ומוסדות ציבור 1.554
723 מבנים ומוסדות ציבור 13.555
724 מבנים ומוסדות ציבור 6.070
725 מבנים ומוסדות ציבור 5.462
726 מבנים ומוסדות ציבור 5.520
727 מבנים ומוסדות ציבור 9.901
728 מבנים ומוסדות ציבור 9.902
730 מבנים ומוסדות ציבור 35.363
7301 מבנים ומוסדות ציבור 7.907
731 מבנים ומוסדות ציבור 1.176
732 מבנים ומוסדות ציבור 1.461
733 מבנים ומוסדות ציבור 0.669
734 מבנים ומוסדות ציבור 1.079
735 מבנים ומוסדות ציבור 1.080
736 מבנים ומוסדות ציבור 1.080
737 מבנים ומוסדות ציבור 1.444
738 מבנים ומוסדות ציבור 1.038
739 מבנים ומוסדות ציבור 1.146
740 מבנים ומוסדות ציבור 0.745
741 מבנים ומוסדות ציבור 0.600
742 מבנים ומוסדות ציבור 1.023
743 מבנים ומוסדות ציבור 5.410
745 מבנים ומוסדות ציבור 5.763
746 מבנים ומוסדות ציבור 1.522
747 מבנים ומוסדות ציבור 4.265
748 מבנים ומוסדות ציבור 1.443
749 מבנים ומוסדות ציבור 1.363
750 מבנים ומוסדות ציבור 1.234
  מוסדות (אחר) 1.996 0.19% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
711 שטח למוסד 1.996 1,796
  שטח לדרכים 169.622 16.34% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001Y דרך מוצעת 19.638
2002Y דרך מוצעת 5.827
2000Y דרך מאושרת 144.157
  שטחים פתוחים 404.223 38.94% 32
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
602 שטח ציבורי פתוח 14.444
603 שטח ציבורי פתוח 24.011
604 שטח ציבורי פתוח 4.946
605 שטח ציבורי פתוח 1.177
606 שטח ציבורי פתוח 2.765
607 שטח ציבורי פתוח 2.473
608 שטח ציבורי פתוח 5.203
609 שטח ציבורי פתוח 0.600
610 שטח ציבורי פתוח 1.029
611 שטח ציבורי פתוח 1.849
612 שטח ציבורי פתוח 4.894
613 שטח ציבורי פתוח 0.298
614 שטח ציבורי פתוח 4.188
615 שטח ציבורי פתוח 1.566
616 שטח ציבורי פתוח 2.076
617 שטח ציבורי פתוח 2.427
618 שטח ציבורי פתוח 2.443
619 שטח ציבורי פתוח 1.705
620 שטח ציבורי פתוח 4.937
622 שטח ציבורי פתוח 0.247
623 שטח ציבורי פתוח 0.197
624 שטח ציבורי פתוח 13.589
625 שטח ציבורי פתוח 3.181
627 שטח ציבורי פתוח 9.662
628 שטח ציבורי פתוח 1.399
629 שטח ציבורי פתוח 0.687
630 שטח ציבורי פתוח 2.233
631 שטח ציבורי פתוח 0.215
101 שטחים פתוחים 215.614
102 שטחים פתוחים 5.548
105 שטחים פתוחים 32.392
106 שטחים פתוחים 36.228
  אחר 5.014 0.48% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מתקנים הנדסיים 1.233
402 מתקנים הנדסיים 1.750
501 תחנת תחבורה ציבורית 2.031
סה"כ 1,038.163 100% 184 304,050 1,866

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
212 מגורים א 0.629 250 1
213 מגורים א 0.532 250 1
214 מגורים א 0.529 250 1
215 מגורים א 0.609 250 1
216 מגורים א 0.511 250 1
217 מגורים א 0.520 250 1
218 מגורים א 0.500 250 1
219 מגורים א 0.500 250 1
230 מגורים א 0.500 250 1
231 מגורים א 0.500 250 1
232 מגורים א 0.509 250 1
233 מגורים א 1.032 250 1
234 מגורים א 1.014 250 1
235 מגורים א 0.837 250 1
236 מגורים א 0.835 250 1
237 מגורים א 0.720 250 1
238 מגורים א 0.741 250 1
239 מגורים א 0.663 250 1
240 מגורים א 0.676 250 1
241 מגורים א 0.715 250 1
242 מגורים א 0.763 250 1
243 מגורים א 0.748 250 1
244 מגורים א 0.780 250 1
245 מגורים א 0.742 250 1
246 מגורים א 0.638 250 1
247 מגורים א 0.598 250 1
248 מגורים א 0.578 250 1
249 מגורים א 0.616 250 1
250 מגורים א 0.689 250 1
251 מגורים א 0.766 250 1
252 מגורים א 0.710 250 1
227 מגורים א 0.539 250 1
228 מגורים א 0.529 250 1
229 מגורים א 0.501 250 1
260 מגורים א 0.728 250 1
261 מגורים א 0.659 250 1
262 מגורים א 0.670 250 1
263 מגורים א 0.659 250 1
264 מגורים א 0.644 250 1
265 מגורים א 0.600 250 1
266 מגורים א 0.600 250 1
267 מגורים א 0.600 250 1
268 מגורים א 0.600 250 1
269 מגורים א 0.657 250 1
280 מגורים א 0.680 250 1
281 מגורים א 0.688 250 1
282 מגורים א 0.688 250 1
283 מגורים א 0.688 250 1
284 מגורים א 0.688 250 1
285 מגורים א 0.621 250 1
286 מגורים א 0.600 250 1
287 מגורים א 0.750 250 1
270 מגורים א 0.579 250 1
271 מגורים א 0.533 250 1
273 מגורים א 0.615 250 1
274 מגורים א 0.600 250 1
275 מגורים א 0.600 250 1
276 מגורים א 0.600 250 1
277 מגורים א 0.600 250 1
278 מגורים א 0.600 250 1
279 מגורים א 0.600 250 1
602 שטח ציבורי פתוח 14.444
603 שטח ציבורי פתוח 24.011
604 שטח ציבורי פתוח 4.946
605 שטח ציבורי פתוח 1.177
606 שטח ציבורי פתוח 2.765
607 שטח ציבורי פתוח 2.473
608 שטח ציבורי פתוח 5.203
609 שטח ציבורי פתוח 0.600
610 שטח ציבורי פתוח 1.029
611 שטח ציבורי פתוח 1.849
612 שטח ציבורי פתוח 4.894
613 שטח ציבורי פתוח 0.298
614 שטח ציבורי פתוח 4.188
615 שטח ציבורי פתוח 1.566
616 שטח ציבורי פתוח 2.076
617 שטח ציבורי פתוח 2.427
618 שטח ציבורי פתוח 2.443
619 שטח ציבורי פתוח 1.705
620 שטח ציבורי פתוח 4.937
622 שטח ציבורי פתוח 0.247
623 שטח ציבורי פתוח 0.197
624 שטח ציבורי פתוח 13.589
625 שטח ציבורי פתוח 3.181
627 שטח ציבורי פתוח 9.662
628 שטח ציבורי פתוח 1.399
629 שטח ציבורי פתוח 0.687
630 שטח ציבורי פתוח 2.233
631 שטח ציבורי פתוח 0.215
2001Y דרך מוצעת 19.638
2002Y דרך מוצעת 5.827
2000Y דרך מאושרת 144.157
701 מבנים ומוסדות ציבור 1.262
702 מבנים ומוסדות ציבור 0.933
704 מבנים ומוסדות ציבור 0.556
705 מבנים ומוסדות ציבור 1.517
706 מבנים ומוסדות ציבור 0.831
707 מבנים ומוסדות ציבור 1.357
708 מבנים ומוסדות ציבור 0.973
709 מבנים ומוסדות ציבור 8.381
710 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
712 מבנים ומוסדות ציבור 0.973
713 מבנים ומוסדות ציבור 8.392
714 מבנים ומוסדות ציבור 1.493
715 מבנים ומוסדות ציבור 1.772
716 מבנים ומוסדות ציבור 0.626
717 מבנים ומוסדות ציבור 1.234
718 מבנים ומוסדות ציבור 0.738
719 מבנים ומוסדות ציבור 1.005
720 מבנים ומוסדות ציבור 1.934
721 מבנים ומוסדות ציבור 1.462
722 מבנים ומוסדות ציבור 1.554
723 מבנים ומוסדות ציבור 13.555
724 מבנים ומוסדות ציבור 6.070
725 מבנים ומוסדות ציבור 5.462
726 מבנים ומוסדות ציבור 5.520
727 מבנים ומוסדות ציבור 9.901
728 מבנים ומוסדות ציבור 9.902
730 מבנים ומוסדות ציבור 35.363
7301 מבנים ומוסדות ציבור 7.907
731 מבנים ומוסדות ציבור 1.176
732 מבנים ומוסדות ציבור 1.461
733 מבנים ומוסדות ציבור 0.669
734 מבנים ומוסדות ציבור 1.079
735 מבנים ומוסדות ציבור 1.080
736 מבנים ומוסדות ציבור 1.080
737 מבנים ומוסדות ציבור 1.444
738 מבנים ומוסדות ציבור 1.038
739 מבנים ומוסדות ציבור 1.146
740 מבנים ומוסדות ציבור 0.745
741 מבנים ומוסדות ציבור 0.600
742 מבנים ומוסדות ציבור 1.023
743 מבנים ומוסדות ציבור 5.410
745 מבנים ומוסדות ציבור 5.763
746 מבנים ומוסדות ציבור 1.522
747 מבנים ומוסדות ציבור 4.265
748 מבנים ומוסדות ציבור 1.443
749 מבנים ומוסדות ציבור 1.363
750 מבנים ומוסדות ציבור 1.234
29 מגורים ב 14.540 12,480 78
30 מגורים ב 6.248 5,760 36
31 מגורים ב 2.084 1,600 10
32 מגורים ב 3.230 3,520 22
33 מגורים ב 3.609 3,200 20
34 מגורים ב 5.825 6,080 38
35 מגורים ב 9.007 5,760 36
36 מגורים ב 6.413 4,480 28
37 מגורים ב 7.422 12,480 78
38 מגורים ב 1.385 2,560 16
39 מגורים ב 4.150 4,480 28
40 מגורים ב 4.328 5,760 36
27 מגורים ב 14.067 25,280 158
23 מגורים ב 13.584 13,440 84
26 מגורים ב 11.445 12,480 78
22 מגורים ב 9.474 14,720 92
11 מגורים ב 24.734 29,120 182
12 מגורים ב 6.003 9,600 60
13 מגורים ב 7.287 8,640 54
14 מגורים ב 2.804 5,440 34
15 מגורים ב 4.890 5,760 36
16 מגורים ב 4.298 6,720 42
17 מגורים ב 4.041 6,400 40
18 מגורים ב 3.398 4,800 30
18א מגורים ב 2.496 3,840 24
19 מגורים ב 13.916 14,880 93
20 מגורים ב 5.788 5,120 32
21 מגורים ב 9.724 12,800 80
28 מגורים ב 9.423 9,600 60
41 מגורים ב 7.138 7,680 48
42 מגורים ב 1.295 1,280 8
43 מגורים ב 3.466 2,560 16
44 מגורים ב 6.408 5,120 32
45 מגורים ב 2.975 1,920 12
46 מגורים ב 2.959 1,920 12
48 מגורים ב 6.338 6,720 42
49 מגורים ב 6.286 4,800 30
401 מתקנים הנדסיים 1.233
402 מתקנים הנדסיים 1.750
711 שטח למוסד 1.996 1,796
501 תחנת תחבורה ציבורית 2.031
101 שטחים פתוחים 215.614
102 שטחים פתוחים 5.548
105 שטחים פתוחים 32.392
106 שטחים פתוחים 36.228

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.11.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
426/1/1/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.08.91
426/1/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.06.92
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
426/1/3/14 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07.08.13
426/1/3/20 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30.07.14
426/1/3/19 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.07.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.