תוכנית הר/1934 הרצליה

שינוי יעוד לשטח לתעסוקה בהרצליה

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הרצליה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
תעשיה ומסחר(תעסוקה
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד ושטח מיוחד למוסדות אזוריים לשטח לתעסוקה ושטחים לצרכי ציבור. 2. שינוי ייעוד משטח לשמירה על הנוף לדרך. 3. קביעת הוראות להכנת תכנית מפורטת ותנאים להיתר בניה. 4. קביעת הוראות סביבתיות לבניה ולשיקום אתרים. 5. קביעת הוראות ואזורים לאיחוד וחלוקה מחדש. 6. קביעת זכויות בניה בהיקף של 150,000 מ"ר שטחים עיקריים לתעסוקה.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 10.06.04
פרסום להפקדה בעיתונים 11.08.04 הצופה
פרסום לתוקף בעיתונים 21.11.08 זמן השרון
פרסום לתוקף ברשומות 04.12.08

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6421 33 , 46
6422 79 , 303
6425 35 , 54
6591 33
6593 41 , 69
6594 13 , 15
6604 63
6605 208 , 222
6622 1-33

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/370 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.01.60
253א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/448 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.04.62
הר/1645א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.11.94
הר/1711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.