תוכנית הר/1711 הרצליה

שינוי יעוד בהרצליה,דרך חיפה-תל-אביב

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
הרצליה,דרך חיפה-תל-אביב
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
שטח לדרכים
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מח' תכנון-א. מהנדס העיר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ואזור חקלאי א' לדרך ומאזור חקלאי א' לשצ"פ,כחלק ראשון ממחלף (דו מפלסי) בכביש מס' 2,שיחבר את אזור התעשיה שממערב לכביש עם שטחי העיר שממזרח לו. 2.ליעד שטחים לדרך ולסלילת כביש,הכוללים בין היתר גשרים,גשרונים,תעלות קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה,מילוי והריסה הכרוכים / בסלילת הכביש. 3.לקבוע מיקום חדש עבור היציאה מתחנת התדלוק וביטול היציאה הקיימת. 4.קביעת לוח שטחים (קרקע) למצב הקיים ולמצב מוצע. 5.קביעת מועד לביצוע התכנית. 6.קביעת הוראות בדבר הפקעות ורישום שטחים.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 31.07.97
פרסום לתוקף בעיתונים 12.09.02 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6591 16 , 55
6592 124
6594 8-12
6605 208 , 222

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/1842 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.12.94
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05
הר/1934 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.08
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
504-0490755 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17
504-0649426 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19
504-0619346 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 15.05.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.