תוכנית 253א הרצליה

הוראות תכנית מתאר במרחב תכנון עיר הרצליה

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כפר שמריהו, הרצליה
מקום התוכנית
מרחב תכנון עיר הרצליה
סיווג התוכנית
מתאר כלל ישובית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
22,553.753 דונם
יזם
עיריה
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הוראות תכנית בעניין שטח מינמלי לא תחולנה על מגרשים שעליהם חלות תכניות פרצלציה .

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 7,545.789 33.46% 224 1,779,752 28,367
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 מגורים א 24.522 4,904 147
2004 מגורים א 13.456 2,691 26
2005 מגורים א 68.563 13,713 411
2006 מגורים א 41.227 8,245 82
2007 מגורים א 108.069 21,614 648
2008 מגורים א 166.695 33,339 1,000
2009 מגורים א 7.054 1,411 14
2010 מגורים א 12.247 2,449 24
2000 מגורים א 17.256 3,451 34
2001 מגורים א 28.606 5,721 57
2013 מגורים א 62.836 12,567 125
2015 מגורים א 14.011 2,802 28
2017 מגורים א 40.898 8,180 81
2021 מגורים א 23.406 4,681 46
2022 מגורים א 21.612 4,322 43
2024 מגורים א 10.832 2,166 21
2025 מגורים א 22.044 4,409 44
2027 מגורים א 108.279 21,656 216
2028 מגורים א 24.574 4,915 49
2031 מגורים א 51.345 10,269 102
2034 מגורים א 195.028 39,006 390
2037 מגורים א 7.562 1,512 15
2038 מגורים א 5.840 1,168 11
2040 מגורים א 22.543 4,509 45
2041 מגורים א 14.027 2,805 28
2043 מגורים א 104.784 20,957 209
2044 מגורים א 24.299 4,860 48
2050 מגורים א 66.935 13,387 133
2051 מגורים א 32.570 6,514 65
2052 מגורים א 42.368 8,474 84
2047 מגורים א 7.786 1,557 15
2048 מגורים א 4.509 902 27
2054 מגורים א 21.569 4,314 129
2055 מגורים א 15.012 3,002 30
2057 מגורים א 12.795 2,559 25
2059 מגורים א 14.985 2,997 89
2061 מגורים א 25.050 5,010 150
2063 מגורים א 12.779 2,556 25
2067 מגורים א 80.038 16,008 480
2068 מגורים א 71.524 14,305 143
2069 מגורים א 20.175 4,035 121
2065 מגורים א 18.542 3,708 37
2072 מגורים א 22.508 4,502 45
2074 מגורים א 11.387 2,277 22
2076 מגורים א 4.665 933 9
2078 מגורים א 83.457 16,691 166
2081 מגורים א 168.630 33,726 337
2084 מגורים א 8.005 1,601 16
2087 מגורים א 8.510 1,702 17
2092 מגורים א 4.757 951 9
2096 מגורים א 2.582 516 5
2099 מגורים א 5.932 1,186 11
2100 מגורים א 3.168 634 19
2102 מגורים א 12.677 2,535 25
2107 מגורים א 16.443 3,289 98
2108 מגורים א 17.819 3,564 35
2109 מגורים א 26.563 5,313 159
2105 מגורים א 7.447 1,489 44
2112 מגורים א 59.108 11,822 118
2116 מגורים א 2.858 572 5
2118 מגורים א 39.990 7,998 79
2119 מגורים א 4.815 963 9
2124 מגורים א 12.568 2,514 75
2125 מגורים א 9.086 1,817 54
2128 מגורים א 12.201 2,440 24
2134 מגורים א 5.307 1,061 10
2138 מגורים א 44.520 8,904 89
2142 מגורים א 9.320 1,864 18
2147 מגורים א 7.427 1,485 14
2149 מגורים א 11.502 2,300 23
2150 מגורים א 7.739 1,548 15
2154 מגורים א 7.586 1,517 15
2155 מגורים א 15.111 3,022 30
2156 מגורים א 220.227 44,045 440
2159 מגורים א 20.895 4,179 41
2160 מגורים א 74.715 14,943 149
2167 מגורים א 10.948 2,190 21
2168 מגורים א 21.203 4,241 42
2165 מגורים א 23.428 4,686 46
2171 מגורים א 73.787 14,757 442
2173 מגורים א 51.025 10,205 102
2174 מגורים א 39.605 7,921 237
2179 מגורים א 139.558 27,912 837
2181 מגורים א 10.275 2,055 20
2182 מגורים א 42.843 8,569 257
2189 מגורים א 6.470 1,294 12
2190 מגורים א 234.778 46,956 1,408
2192 מגורים א 3.063 613 6
2194 מגורים א 24.816 4,963 49
2202 מגורים א 7.470 1,494 14
2203 מגורים א 77.398 15,480 154
2206 מגורים א 7.221 1,444 14
2209 מגורים א 2.554 511 5
2211 מגורים א 10.106 2,021 60
2213 מגורים א 15.532 3,106 31
2219 מגורים א 31.549 6,310 63
2220 מגורים א 149.282 29,856 895
2224 מגורים א 4.019 804 8
2225 מגורים א 124.132 24,826 248
2226 מגורים א 3.839 768 7
2228 מגורים א 62.156 12,431 124
2233 מגורים א 34.971 6,994 209
2238 מגורים א 5.018 1,004 10
2240 מגורים א 12.664 2,533 25
2241 מגורים א 169.725 33,945 339
2242 מגורים א 3.758 752 7
2245 מגורים א 68.638 13,728 411
2248 מגורים א 77.033 15,407 154
2250 מגורים א 5.364 1,073 10
2255 מגורים א 44.057 8,811 88
2253 מגורים א 9.910 1,982 59
2260 מגורים א 37.582 7,516 225
2262 מגורים א 8.807 1,761 52
2264 מגורים א 54.519 10,904 109
2273 מגורים א 3.664 733 7
2271 מגורים א 9.294 1,859 55
2277 מגורים א 7.986 1,597 47
2287 מגורים א 25.462 5,092 152
2292 מגורים א 6.052 1,210 36
2296 מגורים א 68.546 13,709 411
2297 מגורים א 45.974 9,195 91
2304 מגורים א 12.201 2,440 73
2306 מגורים א 43.566 8,713 261
2307 מגורים א 23.296 4,659 46
2310 מגורים א 2.701 540 16
2312 מגורים א 111.677 22,335 670
2317 מגורים א 6.111 1,222 36
2322 מגורים א 3.989 798 23
2323 מגורים א 5.529 1,106 33
2332 מגורים א 5.719 1,144 34
2338 מגורים א 263.546 52,709 1,581
2339 מגורים א 20.491 4,098 40
2345 מגורים א 53.695 10,739 107
2351 מגורים א 32.086 6,417 192
2355 מגורים א 48.145 9,629 96
2362 מגורים א 149.250 29,850 298
2368 מגורים א 42.493 8,499 254
2370 מגורים א 41.329 8,266 247
2380 מגורים א 10.380 2,076 62
2372 מגורים א 31.688 6,338 63
2375 מגורים א 13.412 2,682 80
2391 מגורים א 46.447 9,289 278
2397 מגורים א 8.044 1,609 16
2398 מגורים א 10.048 2,010 60
2399 מגורים א 6.353 1,271 12
2400 מגורים א 17.491 3,498 34
2417 מגורים א 36.812 7,362 73
2431 מגורים א 17.030 3,406 102
2433 מגורים א 70.825 14,165 141
2435 מגורים א 35.037 7,007 70
2437 מגורים א 191.241 38,248 382
2449 מגורים א 6.191 1,238 37
2450 מגורים א 21.141 4,228 126
2465 מגורים א 17.720 3,544 106
2483 מגורים א 7.531 1,506 45
2481 מגורים א 5.916 1,183 35
2499 מגורים א 7.022 1,404 42
2543 מגורים א 31.125 6,225 62
2550 מגורים א 14.858 2,972 89
6558/191 מגורים א 2.491 498 14
6558/192 מגורים א 1.921 384 11
6558/200 מגורים א 4.433 887 26
6558/252 מגורים א 5.657 1,131 33
6558/660 מגורים א 11.871 2,374 71
2261 מגורים ג 3.211 1,927 25
2263 מגורים ג 16.907 10,144 135
2222 מגורים ג 8.642 5,185 69
2200 מגורים ג 11.540 6,924 92
2129 מגורים ג 8.167 4,900 65
2090 מגורים ג 89.979 53,987 719
2018 מגורים ג 89.542 53,725 716
2301 מגורים ג 25.333 15,200 202
2425 מגורים ג 38.122 22,873 304
2426 מגורים ג 55.860 33,516 446
2423 מגורים ג 4.018 2,411 32
2232 מגורים ב 2.497 999 14
2275 מגורים ב 30.914 12,366 185
2285 מגורים ב 15.571 7,786 62
2201 מגורים ב 51.563 25,782 206
2158 מגורים ב 1.601 640 9
2164 מגורים ב 34.344 13,738 206
2191 מגורים ב 27.324 10,930 163
2176 מגורים ב 16.761 6,704 100
2026 מגורים ב 32.660 13,064 195
2029 מגורים ב 32.618 13,047 195
2036 מגורים ב 16.369 6,548 98
2053 מגורים ב 8.236 3,294 49
2062 מגורים ב 12.577 5,031 75
2126 מגורים ב 10.438 4,175 62
2088 מגורים ב 98.321 39,328 589
2097 מגורים ב 35.832 14,333 214
2103 מגורים ב 15.448 6,179 92
2101 מגורים ב 11.586 4,634 69
2106 מגורים ב 34.842 13,937 209
2494 מגורים ב 1.637 655 9
2489 מגורים ב 1.678 671 10
2456 מגורים ב 26.606 13,303 106
2457 מגורים ב 4.465 2,232 17
2547 מגורים ב 1.794 718 10
2548 מגורים ב 0.723 289 4
2303 מגורים ב 3.573 1,429 21
2331 מגורים ב 17.019 6,808 102
2420 מגורים ב 12.768 5,107 76
2421 מגורים ב 3.432 1,373 20
2376 מגורים ב 38.038 15,215 228
2186 מגורים א - 1 105.809 21,162 105
2199 מגורים א - 1 3.875 775 3
2215 מגורים א - 1 15.042 3,008 15
2123 מגורים א - 1 21.763 4,353 21
2136 מגורים א - 1 1.921 384 1
2114 מגורים א - 1 12.592 2,518 12
2104 מגורים א - 1 11.743 2,349 11
2064 מגורים א - 1 14.528 2,906 14
2045 מגורים א - 1 15.864 3,173 15
2016 מגורים א - 1 34.510 6,902 34
2546 מגורים א - 1 9.399 1,880 9
2321 מגורים א - 1 5.143 1,029 5
2440 מגורים א - 1 42.604 8,521 42
2441 מגורים א - 1 20.303 4,061 20
2442 מגורים א - 1 27.095 5,419 27
2392 מגורים א - 2 66.595 13,319 133
2019 מגורים א - 2 125.903 25,181 251
2093 מגורים א - 2 20.712 4,142 41
2239 מגורים א - 2 5.465 1,093 10
  מסחר ומשרדים 128.526 0.57% 26
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
7291/162 מסחר 6.364 2,227
2541 מסחר 13.977 4,892
6665/409 מסחר 2.656 930
6558/743 מסחר 2.327 814
2460 מסחר 5.621 1,967
2498 מסחר 4.167 1,458
2508 מסחר 3.849 1,347
2448 מסחר 2.668 934
2402 מסחר 0.784 274
2360 מסחר 2.520 882
2295 מסחר 3.184 1,114
2305 מסחר 3.835 1,342
2328 מסחר 3.849 1,347
2070 מסחר 1.688 591
2139 מסחר 8.694 3,043
2144 מסחר 3.249 1,137
2153 מסחר 9.406 3,292
2133 מסחר 5.002 1,751
2221 מסחר 0.600 210
2246 מסחר 7.964 2,787
2247 מסחר 5.352 1,873
2258 מסחר 3.662 1,282
2259 מסחר 3.674 1,286
2243 מסחר 0.407 142
2208 מסחר 20.310 7,108
2218 מסחר 2.717 951
  שטח ללא יעוד מוגדר 1,188.575 5.27% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2463 שטח לתכנון בעתיד 251.517
2407 שטח לתכנון בעתיד 920.635
2111 שטח לתכנון בעתיד 16.423
  תעשיה ומלאכה 527.919 2.34% 17
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2415 תעשיה 21.726 8,690
2416 תעשיה 25.817 10,327
2329 תעשיה 22.814 9,126
2512 תעשיה 56.463 22,585
2030 תעשיה 60.173 24,069
2049 תעשיה 59.353 23,741
2085 תעשיה 56.695 22,678
2120 תעשיה 20.302 8,121
2137 תעשיה 48.366 19,346
2166 תעשיה 35.504 14,202
2266 תעשיה 32.983 13,193
2299 תעשיה 23.335 9,334
2268 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 2.304 806
2196 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 12.225 4,279
2217 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 3.424 1,198
2023 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 19.461 6,811
2467 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 26.974 9,441
  שטח חקלאי ומרעה 8,434.819 37.40% 30
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2408 קרקע חקלאית 14.036
2429 קרקע חקלאית 45.347
2451 קרקע חקלאית 1,640.973
2446 קרקע חקלאית 133.541
2447 קרקע חקלאית 383.854
2350 קרקע חקלאית 452.395
2330 קרקע חקלאית 77.507
2334 קרקע חקלאית 574.706
2320 קרקע חקלאית 14.107
2559 קרקע חקלאית 157.367
2551 קרקע חקלאית 6.396
2553 קרקע חקלאית 1,904.202
2478 קרקע חקלאית 53.062
2496 קרקע חקלאית 9.505
2095 קרקע חקלאית 28.722
2083 קרקע חקלאית 291.518
2079 קרקע חקלאית 20.369
2117 קרקע חקלאית 310.867
2151 קרקע חקלאית 10.083
2146 קרקע חקלאית 5.353
2071 קרקע חקלאית 143.187
2073 קרקע חקלאית 957.221
2075 קרקע חקלאית 52.424
2046 קרקע חקלאית 872.916
2060 קרקע חקלאית 23.226
2039 קרקע חקלאית 12.814
2180 קרקע חקלאית 69.819
2170 קרקע חקלאית 79.064
2227 קרקע חקלאית 50.591
2229 קרקע חקלאית 39.647
  שטח לדרכים 1,619.461 7.18% 35
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 דרך מוצעת 113.162
2115 דרך מוצעת 15.466
2198 דרך מוצעת 23.631
2361 דרך מוצעת 3.520
2462 דרך מוצעת 35.621
2523 דרך מוצעת 2.582
2524 דרך מוצעת 3.168
2525 דרך מוצעת 1.105
2521 דרך מוצעת 15.023
2527 דרך מוצעת 12.974
2516 דרך מוצעת 2.815
2517 דרך מוצעת 1.902
2518 דרך מוצעת 62.247
2519 דרך מוצעת 3.376
2503 דרך מוצעת 22.154
2545 דרך מוצעת 51.530
2530 דרך מוצעת 0.670
2531 דרך מוצעת 0.561
2532 דרך מוצעת 1.169
2533 דרך מוצעת 2.254
2534 דרך מוצעת 0.850
2535 דרך מוצעת 1.560
2536 דרך מוצעת 0.821
2537 דרך מוצעת 0.876
2538 דרך מוצעת 4.510
2539 דרך מוצעת 31.624
2556 דרך מוצעת 6.628
2557 דרך מוצעת 0.428
2558 דרך מוצעת 14.315
2555 דרך קיימת 68.014
2520 דרך קיימת 13.451
2513 דרך קיימת 256.337
2356 דרך קיימת 783.022
2326 דרך קיימת 2.338
2291 דרך קיימת 59.757
  שטחים פתוחים 2,375.266 10.53% 184
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
6558/664 שטח ציבורי פתוח 10.685
6558/665 שטח ציבורי פתוח 0.824
6558/666 שטח ציבורי פתוח 1.820
6558/669 שטח ציבורי פתוח 3.398
6558/375 שטח ציבורי פתוח 0.834
6558/376 שטח ציבורי פתוח 1.568
6558/389 שטח ציבורי פתוח 0.680
6558/490 שטח ציבורי פתוח 0.744
6558/627 שטח ציבורי פתוח 2.392
6558/672 שטח ציבורי פתוח 8.518
6558/687 שטח ציבורי פתוח 0.363
6558/688 שטח ציבורי פתוח 1.156
6558/158 שטח ציבורי פתוח 14.436
6663/187 שטח ציבורי פתוח 3.980
2542 שטח ציבורי פתוח 13.804
2552 שטח ציבורי פתוח 0.782
2554 שטח ציבורי פתוח 1.835
2544 שטח ציבורי פתוח 0.759
2528 שטח ציבורי פתוח 7.713
6523/49 שטח ציבורי פתוח 0.571
6527/205 שטח ציבורי פתוח 1.494
6533/41 שטח ציבורי פתוח 1.135
6538/391 שטח ציבורי פתוח 1.416
6539/109 שטח ציבורי פתוח 2.237
6542/1 שטח ציבורי פתוח 1.232
6546/185 שטח ציבורי פתוח 0.720
6546/434 שטח ציבורי פתוח 0.935
6546/519 שטח ציבורי פתוח 1.438
6546/730 שטח ציבורי פתוח 0.973
2500 שטח ציבורי פתוח 4.313
2497 שטח ציבורי פתוח 10.313
2495 שטח ציבורי פתוח 6.299
2504 שטח ציבורי פתוח 0.957
2502 שטח ציבורי פתוח 4.106
2509 שטח ציבורי פתוח 0.980
2511 שטח ציבורי פתוח 3.540
2522 שטח ציבורי פתוח 1.068
2484 שטח ציבורי פתוח 3.094
2485 שטח ציבורי פתוח 1.371
2486 שטח ציבורי פתוח 2.156
2487 שטח ציבורי פתוח 1.193
2488 שטח ציבורי פתוח 3.831
2490 שטח ציבורי פתוח 2.583
2491 שטח ציבורי פתוח 3.689
2492 שטח ציבורי פתוח 1.825
2493 שטח ציבורי פתוח 12.106
2466 שטח ציבורי פתוח 3.953
2479 שטח ציבורי פתוח 1.923
2480 שטח ציבורי פתוח 4.273
2473 שטח ציבורי פתוח 12.895
2474 שטח ציבורי פתוח 11.206
2475 שטח ציבורי פתוח 6.765
2476 שטח ציבורי פתוח 1.345
2477 שטח ציבורי פתוח 1.720
2454 שטח ציבורי פתוח 11.908
2455 שטח ציבורי פתוח 12.338
2452 שטח ציבורי פתוח 1.344
2459 שטח ציבורי פתוח 14.047
2461 שטח ציבורי פתוח 2.578
2468 שטח ציבורי פתוח 2.432
2469 שטח ציבורי פתוח 1.753
2470 שטח ציבורי פתוח 1.217
2471 שטח ציבורי פתוח 11.322
2430 שטח ציבורי פתוח 7.239
2445 שטח ציבורי פתוח 1.899
2438 שטח ציבורי פתוח 1.296
2436 שטח ציבורי פתוח 3.161
2427 שטח ציבורי פתוח 1.151
2428 שטח ציבורי פתוח 11.796
2422 שטח ציבורי פתוח 9.518
2418 שטח ציבורי פתוח 2.987
2411 שטח ציבורי פתוח 4.827
2412 שטח ציבורי פתוח 27.318
2413 שטח ציבורי פתוח 2.260
2393 שטח ציבורי פתוח 1.491
2394 שטח ציבורי פתוח 3.594
2395 שטח ציבורי פתוח 1.210
2396 שטח ציבורי פתוח 1.854
2403 שטח ציבורי פתוח 4.565
2404 שטח ציבורי פתוח 3.618
2406 שטח ציבורי פתוח 324.201
2390 שטח ציבורי פתוח 3.066
2377 שטח ציבורי פתוח 10.562
2381 שטח ציבורי פתוח 0.803
2382 שטח ציבורי פתוח 1.831
2383 שטח ציבורי פתוח 2.034
2384 שטח ציבורי פתוח 15.530
2385 שטח ציבורי פתוח 3.922
2386 שטח ציבורי פתוח 4.593
2371 שטח ציבורי פתוח 1.577
2366 שטח ציבורי פתוח 39.740
2367 שטח ציבורי פתוח 0.936
2359 שטח ציבורי פתוח 6.757
2357 שטח ציבורי פתוח 1.909
2352 שטח ציבורי פתוח 1.474
2353 שטח ציבורי פתוח 13.405
2354 שטח ציבורי פתוח 2.791
2342 שטח ציבורי פתוח 2.535
2343 שטח ציבורי פתוח 18.067
2344 שטח ציבורי פתוח 14.675
2346 שטח ציבורי פתוח 1.942
2347 שטח ציבורי פתוח 1.509
2348 שטח ציבורי פתוח 1.668
2340 שטח ציבורי פתוח 6.512
2333 שטח ציבורי פתוח 17.543
2335 שטח ציבורי פתוח 2.215
2336 שטח ציבורי פתוח 39.972
2325 שטח ציבורי פתוח 1.318
2309 שטח ציבורי פתוח 3.779
2316 שטח ציבורי פתוח 1.592
2318 שטח ציבורי פתוח 25.909
2319 שטח ציבורי פתוח 2.874
2311 שטח ציבורי פתוח 1.906
2302 שטח ציבורי פתוח 3.492
2294 שטח ציבורי פתוח 8.930
2286 שטח ציבורי פתוח 8.041
2298 שטח ציבורי פתוח 1.180
2290 שטח ציבורי פתוח 7.811
2288 שטח ציבורי פתוח 5.686
2284 שטח ציבורי פתוח 1.313
2279 שטח ציבורי פתוח 1.478
2280 שטח ציבורי פתוח 32.338
2265 שטח ציבורי פתוח 3.965
2269 שטח ציבורי פתוח 4.627
2256 שטח ציבורי פתוח 7.957
2257 שטח ציבורי פתוח 3.084
2251 שטח ציבורי פתוח 9.737
2223 שטח ציבורי פתוח 1.109
2244 שטח ציבורי פתוח 90.781
2236 שטח ציבורי פתוח 2.694
2234 שטח ציבורי פתוח 28.920
2214 שטח ציבורי פתוח 11.466
2216 שטח ציבורי פתוח 27.621
2212 שטח ציבורי פתוח 8.864
2210 שטח ציבורי פתוח 1.886
2204 שטח ציבורי פתוח 3.011
2205 שטח ציבורי פתוח 2.855
2195 שטח ציבורי פתוח 2.035
2193 שטח ציבורי פתוח 8.947
2183 שטח ציבורי פתוח 352.859
2184 שטח ציבורי פתוח 9.463
2177 שטח ציבורי פתוח 38.556
2178 שטח ציבורי פתוח 26.782
2175 שטח ציבורי פתוח 37.997
2169 שטח ציבורי פתוח 30.683
2161 שטח ציבורי פתוח 2.840
2162 שטח ציבורי פתוח 5.477
2163 שטח ציבורי פתוח 21.217
2157 שטח ציבורי פתוח 5.570
2152 שטח ציבורי פתוח 10.847
2148 שטח ציבורי פתוח 9.812
2145 שטח ציבורי פתוח 6.970
2143 שטח ציבורי פתוח 44.909
2140 שטח ציבורי פתוח 3.721
2130 שטח ציבורי פתוח 2.383
2132 שטח ציבורי פתוח 20.608
2121 שטח ציבורי פתוח 15.345
2122 שטח ציבורי פתוח 1.403
2110 שטח ציבורי פתוח 1.543
2098 שטח ציבורי פתוח 37.752
2094 שטח ציבורי פתוח 3.493
2089 שטח ציבורי פתוח 10.015
2086 שטח ציבורי פתוח 4.819
2082 שטח ציבורי פתוח 9.278
2066 שטח ציבורי פתוח 4.189
2058 שטח ציבורי פתוח 3.652
2056 שטח ציבורי פתוח 1.121
2033 שטח ציבורי פתוח 1.011
2042 שטח ציבורי פתוח 0.408
2035 שטח ציבורי פתוח 12.325
2020 שטח ציבורי פתוח 8.397
2014 שטח ציבורי פתוח 3.297
2011 שטח ציבורי פתוח 6.345
2012 שטח ציבורי פתוח 1.336
6668/1096 שטח ציבורי פתוח 1.461
6668/1377 שטח ציבורי פתוח 1.178
6668/539 שטח ציבורי פתוח 2.701
6668/662 שטח ציבורי פתוח 1.330
6668/763 שטח ציבורי פתוח 1.512
6668/764 שטח ציבורי פתוח 2.110
2254 שטח חוף הים 315.098
2207 אזור שמורות נוף 30.755
2172 אזור שמורות נוף 42.058
2185 אזור שמורות נוף 6.996
  אחר 733.398 3.25% 99
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2282 מבנים ומוסדות ציבור 4.721
2283 מבנים ומוסדות ציבור 2.934
2289 מבנים ומוסדות ציבור 1.842
2270 מבנים ומוסדות ציבור 2.262
2267 מבנים ומוסדות ציבור 4.313
2274 מבנים ומוסדות ציבור 8.269
2235 מבנים ומוסדות ציבור 3.978
2230 מבנים ומוסדות ציבור 3.011
2231 מבנים ומוסדות ציבור 0.452
2237 מבנים ומוסדות ציבור 2.861
2252 מבנים ומוסדות ציבור 5.030
2197 מבנים ומוסדות ציבור 5.919
2187 מבנים ומוסדות ציבור 2.499
2188 מבנים ומוסדות ציבור 2.593
2127 מבנים ומוסדות ציבור 3.304
2141 מבנים ומוסדות ציבור 4.108
2135 מבנים ומוסדות ציבור 2.432
2080 מבנים ומוסדות ציבור 2.025
2091 מבנים ומוסדות ציבור 4.088
2032 מבנים ומוסדות ציבור 16.135
2327 מבנים ומוסדות ציבור 2.572
2337 מבנים ומוסדות ציבור 1.069
2324 מבנים ומוסדות ציבור 1.765
2313 מבנים ומוסדות ציבור 13.318
2314 מבנים ומוסדות ציבור 4.306
2315 מבנים ומוסדות ציבור 23.828
2358 מבנים ומוסדות ציבור 3.012
2363 מבנים ומוסדות ציבור 1.029
2365 מבנים ומוסדות ציבור 1.914
2369 מבנים ומוסדות ציבור 1.668
2341 מבנים ומוסדות ציבור 1.595
2387 מבנים ומוסדות ציבור 18.545
2388 מבנים ומוסדות ציבור 1.568
2389 מבנים ומוסדות ציבור 2.083
2378 מבנים ומוסדות ציבור 1.128
2379 מבנים ומוסדות ציבור 6.557
2373 מבנים ומוסדות ציבור 3.636
2374 מבנים ומוסדות ציבור 3.812
2409 מבנים ומוסדות ציבור 1.452
2410 מבנים ומוסדות ציבור 1.786
2405 מבנים ומוסדות ציבור 9.567
2401 מבנים ומוסדות ציבור 3.969
2414 מבנים ומוסדות ציבור 8.065
2424 מבנים ומוסדות ציבור 7.416
2432 מבנים ומוסדות ציבור 2.242
2434 מבנים ומוסדות ציבור 1.300
2439 מבנים ומוסדות ציבור 2.236
2443 מבנים ומוסדות ציבור 3.145
2444 מבנים ומוסדות ציבור 2.620
2514 מבנים ומוסדות ציבור 3.503
2515 מבנים ומוסדות ציבור 1.121
2526 מבנים ומוסדות ציבור 0.931
2510 מבנים ומוסדות ציבור 5.828
2458 מבנים ומוסדות ציבור 3.752
2482 מבנים ומוסדות ציבור 17.363
2501 מבנים ומוסדות ציבור 2.419
2472 מבנים ומוסדות ציבור 5.323
2453 מבנים ומוסדות ציבור 4.719
2549 מבנים ומוסדות ציבור 0.859
6558/365 מבנים ומוסדות ציבור 1.432
6558/366 מבנים ומוסדות ציבור 2.069
6558/371 מבנים ומוסדות ציבור 1.034
6665/407 מבנים ומוסדות ציבור 2.241
6558/744 מבנים ומוסדות ציבור 1.702
6558/670 מבנים ומוסדות ציבור 1.757
2540 מבנים ומוסדות ציבור 4.261
6557/190 מבנים ומוסדות ציבור 1.814
6557/191 מבנים ומוסדות ציבור 1.186
6557/192 מבנים ומוסדות ציבור 1.026
6557/68 מבנים ומוסדות ציבור 2.491
6558/150 מבנים ומוסדות ציבור 6.115
6558/152 מבנים ומוסדות ציבור 5.398
6669/508 מבנים ומוסדות ציבור 10.602
6669/663 מבנים ומוסדות ציבור 3.023
6670/271 מבנים ומוסדות ציבור 0.971
6671/178 מבנים ומוסדות ציבור 1.956
6672/167 מבנים ומוסדות ציבור 0.603
6672/61 מבנים ומוסדות ציבור 0.518
7291/131 מבנים ומוסדות ציבור 0.891
7291/138 מבנים ומוסדות ציבור 0.766
2281 בית קברות 17.492
2077 בית קברות 10.958
2113 בית קברות 23.626
2529 בית קברות 21.468
2131 שטח מיוחד 82.481
2300 שטח מיוחד 4.130
2293 שטח מיוחד 2.773
2276 שטח מיוחד 2.856
2278 שטח מיוחד 8.275
2249 שטח מיוחד 15.413
2419 שטח מיוחד 2.311
2308 שטח מיוחד 72.042
2349 שטח מיוחד 15.990
2364 שטח מיוחד 9.429
2505 שטח מיוחד 1.570
2506 שטח מיוחד 8.310
2507 שטח מיוחד 1.437
2464 מרכז תחבורה 89.501
2272 מרכז תחבורה 25.683
סה"כ 22,553.753 100% 618 1,779,752 28,367

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 מגורים א 24.522 4,904 147
2004 מגורים א 13.456 2,691 26
2005 מגורים א 68.563 13,713 411
2006 מגורים א 41.227 8,245 82
2007 מגורים א 108.069 21,614 648
2008 מגורים א 166.695 33,339 1,000
2009 מגורים א 7.054 1,411 14
2010 מגורים א 12.247 2,449 24
2000 מגורים א 17.256 3,451 34
2001 מגורים א 28.606 5,721 57
2013 מגורים א 62.836 12,567 125
2015 מגורים א 14.011 2,802 28
2017 מגורים א 40.898 8,180 81
2021 מגורים א 23.406 4,681 46
2022 מגורים א 21.612 4,322 43
2024 מגורים א 10.832 2,166 21
2025 מגורים א 22.044 4,409 44
2027 מגורים א 108.279 21,656 216
2028 מגורים א 24.574 4,915 49
2031 מגורים א 51.345 10,269 102
2034 מגורים א 195.028 39,006 390
2037 מגורים א 7.562 1,512 15
2038 מגורים א 5.840 1,168 11
2040 מגורים א 22.543 4,509 45
2041 מגורים א 14.027 2,805 28
2043 מגורים א 104.784 20,957 209
2044 מגורים א 24.299 4,860 48
2050 מגורים א 66.935 13,387 133
2051 מגורים א 32.570 6,514 65
2052 מגורים א 42.368 8,474 84
2047 מגורים א 7.786 1,557 15
2048 מגורים א 4.509 902 27
2054 מגורים א 21.569 4,314 129
2055 מגורים א 15.012 3,002 30
2057 מגורים א 12.795 2,559 25
2059 מגורים א 14.985 2,997 89
2061 מגורים א 25.050 5,010 150
2063 מגורים א 12.779 2,556 25
2067 מגורים א 80.038 16,008 480
2068 מגורים א 71.524 14,305 143
2069 מגורים א 20.175 4,035 121
2065 מגורים א 18.542 3,708 37
2072 מגורים א 22.508 4,502 45
2074 מגורים א 11.387 2,277 22
2076 מגורים א 4.665 933 9
2078 מגורים א 83.457 16,691 166
2081 מגורים א 168.630 33,726 337
2084 מגורים א 8.005 1,601 16
2087 מגורים א 8.510 1,702 17
2092 מגורים א 4.757 951 9
2096 מגורים א 2.582 516 5
2099 מגורים א 5.932 1,186 11
2100 מגורים א 3.168 634 19
2102 מגורים א 12.677 2,535 25
2107 מגורים א 16.443 3,289 98
2108 מגורים א 17.819 3,564 35
2109 מגורים א 26.563 5,313 159
2105 מגורים א 7.447 1,489 44
2112 מגורים א 59.108 11,822 118
2116 מגורים א 2.858 572 5
2118 מגורים א 39.990 7,998 79
2119 מגורים א 4.815 963 9
2124 מגורים א 12.568 2,514 75
2125 מגורים א 9.086 1,817 54
2128 מגורים א 12.201 2,440 24
2134 מגורים א 5.307 1,061 10
2138 מגורים א 44.520 8,904 89
2142 מגורים א 9.320 1,864 18
2147 מגורים א 7.427 1,485 14
2149 מגורים א 11.502 2,300 23
2150 מגורים א 7.739 1,548 15
2154 מגורים א 7.586 1,517 15
2155 מגורים א 15.111 3,022 30
2156 מגורים א 220.227 44,045 440
2159 מגורים א 20.895 4,179 41
2160 מגורים א 74.715 14,943 149
2167 מגורים א 10.948 2,190 21
2168 מגורים א 21.203 4,241 42
2165 מגורים א 23.428 4,686 46
2171 מגורים א 73.787 14,757 442
2173 מגורים א 51.025 10,205 102
2174 מגורים א 39.605 7,921 237
2179 מגורים א 139.558 27,912 837
2181 מגורים א 10.275 2,055 20
2182 מגורים א 42.843 8,569 257
2189 מגורים א 6.470 1,294 12
2190 מגורים א 234.778 46,956 1,408
2192 מגורים א 3.063 613 6
2194 מגורים א 24.816 4,963 49
2202 מגורים א 7.470 1,494 14
2203 מגורים א 77.398 15,480 154
2206 מגורים א 7.221 1,444 14
2209 מגורים א 2.554 511 5
2211 מגורים א 10.106 2,021 60
2213 מגורים א 15.532 3,106 31
2219 מגורים א 31.549 6,310 63
2220 מגורים א 149.282 29,856 895
2224 מגורים א 4.019 804 8
2225 מגורים א 124.132 24,826 248
2226 מגורים א 3.839 768 7
2228 מגורים א 62.156 12,431 124
2233 מגורים א 34.971 6,994 209
2238 מגורים א 5.018 1,004 10
2240 מגורים א 12.664 2,533 25
2241 מגורים א 169.725 33,945 339
2242 מגורים א 3.758 752 7
2245 מגורים א 68.638 13,728 411
2248 מגורים א 77.033 15,407 154
2250 מגורים א 5.364 1,073 10
2255 מגורים א 44.057 8,811 88
2253 מגורים א 9.910 1,982 59
2260 מגורים א 37.582 7,516 225
2262 מגורים א 8.807 1,761 52
2264 מגורים א 54.519 10,904 109
2273 מגורים א 3.664 733 7
2271 מגורים א 9.294 1,859 55
2277 מגורים א 7.986 1,597 47
2287 מגורים א 25.462 5,092 152
2292 מגורים א 6.052 1,210 36
2296 מגורים א 68.546 13,709 411
2297 מגורים א 45.974 9,195 91
2304 מגורים א 12.201 2,440 73
2306 מגורים א 43.566 8,713 261
2307 מגורים א 23.296 4,659 46
2310 מגורים א 2.701 540 16
2312 מגורים א 111.677 22,335 670
2317 מגורים א 6.111 1,222 36
2322 מגורים א 3.989 798 23
2323 מגורים א 5.529 1,106 33
2332 מגורים א 5.719 1,144 34
2338 מגורים א 263.546 52,709 1,581
2339 מגורים א 20.491 4,098 40
2345 מגורים א 53.695 10,739 107
2351 מגורים א 32.086 6,417 192
2355 מגורים א 48.145 9,629 96
2362 מגורים א 149.250 29,850 298
2368 מגורים א 42.493 8,499 254
2370 מגורים א 41.329 8,266 247
2380 מגורים א 10.380 2,076 62
2372 מגורים א 31.688 6,338 63
2375 מגורים א 13.412 2,682 80
2391 מגורים א 46.447 9,289 278
2397 מגורים א 8.044 1,609 16
2398 מגורים א 10.048 2,010 60
2399 מגורים א 6.353 1,271 12
2400 מגורים א 17.491 3,498 34
2417 מגורים א 36.812 7,362 73
2431 מגורים א 17.030 3,406 102
2433 מגורים א 70.825 14,165 141
2435 מגורים א 35.037 7,007 70
2437 מגורים א 191.241 38,248 382
2449 מגורים א 6.191 1,238 37
2450 מגורים א 21.141 4,228 126
2465 מגורים א 17.720 3,544 106
2483 מגורים א 7.531 1,506 45
2481 מגורים א 5.916 1,183 35
2499 מגורים א 7.022 1,404 42
2543 מגורים א 31.125 6,225 62
2550 מגורים א 14.858 2,972 89
6558/191 מגורים א 2.491 498 14
6558/192 מגורים א 1.921 384 11
6558/200 מגורים א 4.433 887 26
6558/252 מגורים א 5.657 1,131 33
6558/660 מגורים א 11.871 2,374 71
6558/664 שטח ציבורי פתוח 10.685
6558/665 שטח ציבורי פתוח 0.824
6558/666 שטח ציבורי פתוח 1.820
6558/669 שטח ציבורי פתוח 3.398
6558/375 שטח ציבורי פתוח 0.834
6558/376 שטח ציבורי פתוח 1.568
6558/389 שטח ציבורי פתוח 0.680
6558/490 שטח ציבורי פתוח 0.744
6558/627 שטח ציבורי פתוח 2.392
6558/672 שטח ציבורי פתוח 8.518
6558/687 שטח ציבורי פתוח 0.363
6558/688 שטח ציבורי פתוח 1.156
6558/158 שטח ציבורי פתוח 14.436
6663/187 שטח ציבורי פתוח 3.980
2542 שטח ציבורי פתוח 13.804
2552 שטח ציבורי פתוח 0.782
2554 שטח ציבורי פתוח 1.835
2544 שטח ציבורי פתוח 0.759
2528 שטח ציבורי פתוח 7.713
6523/49 שטח ציבורי פתוח 0.571
6527/205 שטח ציבורי פתוח 1.494
6533/41 שטח ציבורי פתוח 1.135
6538/391 שטח ציבורי פתוח 1.416
6539/109 שטח ציבורי פתוח 2.237
6542/1 שטח ציבורי פתוח 1.232
6546/185 שטח ציבורי פתוח 0.720
6546/434 שטח ציבורי פתוח 0.935
6546/519 שטח ציבורי פתוח 1.438
6546/730 שטח ציבורי פתוח 0.973
2500 שטח ציבורי פתוח 4.313
2497 שטח ציבורי פתוח 10.313
2495 שטח ציבורי פתוח 6.299
2504 שטח ציבורי פתוח 0.957
2502 שטח ציבורי פתוח 4.106
2509 שטח ציבורי פתוח 0.980
2511 שטח ציבורי פתוח 3.540
2522 שטח ציבורי פתוח 1.068
2484 שטח ציבורי פתוח 3.094
2485 שטח ציבורי פתוח 1.371
2486 שטח ציבורי פתוח 2.156
2487 שטח ציבורי פתוח 1.193
2488 שטח ציבורי פתוח 3.831
2490 שטח ציבורי פתוח 2.583
2491 שטח ציבורי פתוח 3.689
2492 שטח ציבורי פתוח 1.825
2493 שטח ציבורי פתוח 12.106
2466 שטח ציבורי פתוח 3.953
2479 שטח ציבורי פתוח 1.923
2480 שטח ציבורי פתוח 4.273
2473 שטח ציבורי פתוח 12.895
2474 שטח ציבורי פתוח 11.206
2475 שטח ציבורי פתוח 6.765
2476 שטח ציבורי פתוח 1.345
2477 שטח ציבורי פתוח 1.720
2454 שטח ציבורי פתוח 11.908
2455 שטח ציבורי פתוח 12.338
2452 שטח ציבורי פתוח 1.344
2459 שטח ציבורי פתוח 14.047
2461 שטח ציבורי פתוח 2.578
2468 שטח ציבורי פתוח 2.432
2469 שטח ציבורי פתוח 1.753
2470 שטח ציבורי פתוח 1.217
2471 שטח ציבורי פתוח 11.322
2430 שטח ציבורי פתוח 7.239
2445 שטח ציבורי פתוח 1.899
2438 שטח ציבורי פתוח 1.296
2436 שטח ציבורי פתוח 3.161
2427 שטח ציבורי פתוח 1.151
2428 שטח ציבורי פתוח 11.796
2422 שטח ציבורי פתוח 9.518
2418 שטח ציבורי פתוח 2.987
2411 שטח ציבורי פתוח 4.827
2412 שטח ציבורי פתוח 27.318
2413 שטח ציבורי פתוח 2.260
2393 שטח ציבורי פתוח 1.491
2394 שטח ציבורי פתוח 3.594
2395 שטח ציבורי פתוח 1.210
2396 שטח ציבורי פתוח 1.854
2403 שטח ציבורי פתוח 4.565
2404 שטח ציבורי פתוח 3.618
2406 שטח ציבורי פתוח 324.201
2390 שטח ציבורי פתוח 3.066
2377 שטח ציבורי פתוח 10.562
2381 שטח ציבורי פתוח 0.803
2382 שטח ציבורי פתוח 1.831
2383 שטח ציבורי פתוח 2.034
2384 שטח ציבורי פתוח 15.530
2385 שטח ציבורי פתוח 3.922
2386 שטח ציבורי פתוח 4.593
2371 שטח ציבורי פתוח 1.577
2366 שטח ציבורי פתוח 39.740
2367 שטח ציבורי פתוח 0.936
2359 שטח ציבורי פתוח 6.757
2357 שטח ציבורי פתוח 1.909
2352 שטח ציבורי פתוח 1.474
2353 שטח ציבורי פתוח 13.405
2354 שטח ציבורי פתוח 2.791
2342 שטח ציבורי פתוח 2.535
2343 שטח ציבורי פתוח 18.067
2344 שטח ציבורי פתוח 14.675
2346 שטח ציבורי פתוח 1.942
2347 שטח ציבורי פתוח 1.509
2348 שטח ציבורי פתוח 1.668
2340 שטח ציבורי פתוח 6.512
2333 שטח ציבורי פתוח 17.543
2335 שטח ציבורי פתוח 2.215
2336 שטח ציבורי פתוח 39.972
2325 שטח ציבורי פתוח 1.318
2309 שטח ציבורי פתוח 3.779
2316 שטח ציבורי פתוח 1.592
2318 שטח ציבורי פתוח 25.909
2319 שטח ציבורי פתוח 2.874
2311 שטח ציבורי פתוח 1.906
2302 שטח ציבורי פתוח 3.492
2294 שטח ציבורי פתוח 8.930
2286 שטח ציבורי פתוח 8.041
2298 שטח ציבורי פתוח 1.180
2290 שטח ציבורי פתוח 7.811
2288 שטח ציבורי פתוח 5.686
2284 שטח ציבורי פתוח 1.313
2279 שטח ציבורי פתוח 1.478
2280 שטח ציבורי פתוח 32.338
2265 שטח ציבורי פתוח 3.965
2269 שטח ציבורי פתוח 4.627
2256 שטח ציבורי פתוח 7.957
2257 שטח ציבורי פתוח 3.084
2251 שטח ציבורי פתוח 9.737
2223 שטח ציבורי פתוח 1.109
2244 שטח ציבורי פתוח 90.781
2236 שטח ציבורי פתוח 2.694
2234 שטח ציבורי פתוח 28.920
2214 שטח ציבורי פתוח 11.466
2216 שטח ציבורי פתוח 27.621
2212 שטח ציבורי פתוח 8.864
2210 שטח ציבורי פתוח 1.886
2204 שטח ציבורי פתוח 3.011
2205 שטח ציבורי פתוח 2.855
2195 שטח ציבורי פתוח 2.035
2193 שטח ציבורי פתוח 8.947
2183 שטח ציבורי פתוח 352.859
2184 שטח ציבורי פתוח 9.463
2177 שטח ציבורי פתוח 38.556
2178 שטח ציבורי פתוח 26.782
2175 שטח ציבורי פתוח 37.997
2169 שטח ציבורי פתוח 30.683
2161 שטח ציבורי פתוח 2.840
2162 שטח ציבורי פתוח 5.477
2163 שטח ציבורי פתוח 21.217
2157 שטח ציבורי פתוח 5.570
2152 שטח ציבורי פתוח 10.847
2148 שטח ציבורי פתוח 9.812
2145 שטח ציבורי פתוח 6.970
2143 שטח ציבורי פתוח 44.909
2140 שטח ציבורי פתוח 3.721
2130 שטח ציבורי פתוח 2.383
2132 שטח ציבורי פתוח 20.608
2121 שטח ציבורי פתוח 15.345
2122 שטח ציבורי פתוח 1.403
2110 שטח ציבורי פתוח 1.543
2098 שטח ציבורי פתוח 37.752
2094 שטח ציבורי פתוח 3.493
2089 שטח ציבורי פתוח 10.015
2086 שטח ציבורי פתוח 4.819
2082 שטח ציבורי פתוח 9.278
2066 שטח ציבורי פתוח 4.189
2058 שטח ציבורי פתוח 3.652
2056 שטח ציבורי פתוח 1.121
2033 שטח ציבורי פתוח 1.011
2042 שטח ציבורי פתוח 0.408
2035 שטח ציבורי פתוח 12.325
2020 שטח ציבורי פתוח 8.397
2014 שטח ציבורי פתוח 3.297
2011 שטח ציבורי פתוח 6.345
2012 שטח ציבורי פתוח 1.336
6668/1096 שטח ציבורי פתוח 1.461
6668/1377 שטח ציבורי פתוח 1.178
6668/539 שטח ציבורי פתוח 2.701
6668/662 שטח ציבורי פתוח 1.330
6668/763 שטח ציבורי פתוח 1.512
6668/764 שטח ציבורי פתוח 2.110
2002 דרך מוצעת 113.162
2115 דרך מוצעת 15.466
2198 דרך מוצעת 23.631
2361 דרך מוצעת 3.520
2462 דרך מוצעת 35.621
2523 דרך מוצעת 2.582
2524 דרך מוצעת 3.168
2525 דרך מוצעת 1.105
2521 דרך מוצעת 15.023
2527 דרך מוצעת 12.974
2516 דרך מוצעת 2.815
2517 דרך מוצעת 1.902
2518 דרך מוצעת 62.247
2519 דרך מוצעת 3.376
2503 דרך מוצעת 22.154
2545 דרך מוצעת 51.530
2530 דרך מוצעת 0.670
2531 דרך מוצעת 0.561
2532 דרך מוצעת 1.169
2533 דרך מוצעת 2.254
2534 דרך מוצעת 0.850
2535 דרך מוצעת 1.560
2536 דרך מוצעת 0.821
2537 דרך מוצעת 0.876
2538 דרך מוצעת 4.510
2539 דרך מוצעת 31.624
2556 דרך מוצעת 6.628
2557 דרך מוצעת 0.428
2558 דרך מוצעת 14.315
2555 דרך קיימת 68.014
2520 דרך קיימת 13.451
2513 דרך קיימת 256.337
2356 דרך קיימת 783.022
2326 דרך קיימת 2.338
2291 דרך קיימת 59.757
2282 מבנים ומוסדות ציבור 4.721
2283 מבנים ומוסדות ציבור 2.934
2289 מבנים ומוסדות ציבור 1.842
2270 מבנים ומוסדות ציבור 2.262
2267 מבנים ומוסדות ציבור 4.313
2274 מבנים ומוסדות ציבור 8.269
2235 מבנים ומוסדות ציבור 3.978
2230 מבנים ומוסדות ציבור 3.011
2231 מבנים ומוסדות ציבור 0.452
2237 מבנים ומוסדות ציבור 2.861
2252 מבנים ומוסדות ציבור 5.030
2197 מבנים ומוסדות ציבור 5.919
2187 מבנים ומוסדות ציבור 2.499
2188 מבנים ומוסדות ציבור 2.593
2127 מבנים ומוסדות ציבור 3.304
2141 מבנים ומוסדות ציבור 4.108
2135 מבנים ומוסדות ציבור 2.432
2080 מבנים ומוסדות ציבור 2.025
2091 מבנים ומוסדות ציבור 4.088
2032 מבנים ומוסדות ציבור 16.135
2327 מבנים ומוסדות ציבור 2.572
2337 מבנים ומוסדות ציבור 1.069
2324 מבנים ומוסדות ציבור 1.765
2313 מבנים ומוסדות ציבור 13.318
2314 מבנים ומוסדות ציבור 4.306
2315 מבנים ומוסדות ציבור 23.828
2358 מבנים ומוסדות ציבור 3.012
2363 מבנים ומוסדות ציבור 1.029
2365 מבנים ומוסדות ציבור 1.914
2369 מבנים ומוסדות ציבור 1.668
2341 מבנים ומוסדות ציבור 1.595
2387 מבנים ומוסדות ציבור 18.545
2388 מבנים ומוסדות ציבור 1.568
2389 מבנים ומוסדות ציבור 2.083
2378 מבנים ומוסדות ציבור 1.128
2379 מבנים ומוסדות ציבור 6.557
2373 מבנים ומוסדות ציבור 3.636
2374 מבנים ומוסדות ציבור 3.812
2409 מבנים ומוסדות ציבור 1.452
2410 מבנים ומוסדות ציבור 1.786
2405 מבנים ומוסדות ציבור 9.567
2401 מבנים ומוסדות ציבור 3.969
2414 מבנים ומוסדות ציבור 8.065
2424 מבנים ומוסדות ציבור 7.416
2432 מבנים ומוסדות ציבור 2.242
2434 מבנים ומוסדות ציבור 1.300
2439 מבנים ומוסדות ציבור 2.236
2443 מבנים ומוסדות ציבור 3.145
2444 מבנים ומוסדות ציבור 2.620
2514 מבנים ומוסדות ציבור 3.503
2515 מבנים ומוסדות ציבור 1.121
2526 מבנים ומוסדות ציבור 0.931
2510 מבנים ומוסדות ציבור 5.828
2458 מבנים ומוסדות ציבור 3.752
2482 מבנים ומוסדות ציבור 17.363
2501 מבנים ומוסדות ציבור 2.419
2472 מבנים ומוסדות ציבור 5.323
2453 מבנים ומוסדות ציבור 4.719
2549 מבנים ומוסדות ציבור 0.859
6558/365 מבנים ומוסדות ציבור 1.432
6558/366 מבנים ומוסדות ציבור 2.069
6558/371 מבנים ומוסדות ציבור 1.034
6665/407 מבנים ומוסדות ציבור 2.241
6558/744 מבנים ומוסדות ציבור 1.702
6558/670 מבנים ומוסדות ציבור 1.757
2540 מבנים ומוסדות ציבור 4.261
6557/190 מבנים ומוסדות ציבור 1.814
6557/191 מבנים ומוסדות ציבור 1.186
6557/192 מבנים ומוסדות ציבור 1.026
6557/68 מבנים ומוסדות ציבור 2.491
6558/150 מבנים ומוסדות ציבור 6.115
6558/152 מבנים ומוסדות ציבור 5.398
6669/508 מבנים ומוסדות ציבור 10.602
6669/663 מבנים ומוסדות ציבור 3.023
6670/271 מבנים ומוסדות ציבור 0.971
6671/178 מבנים ומוסדות ציבור 1.956
6672/167 מבנים ומוסדות ציבור 0.603
6672/61 מבנים ומוסדות ציבור 0.518
7291/131 מבנים ומוסדות ציבור 0.891
7291/138 מבנים ומוסדות ציבור 0.766
7291/162 מסחר 6.364 2,227
2541 מסחר 13.977 4,892
6665/409 מסחר 2.656 930
6558/743 מסחר 2.327 814
2460 מסחר 5.621 1,967
2498 מסחר 4.167 1,458
2508 מסחר 3.849 1,347
2448 מסחר 2.668 934
2402 מסחר 0.784 274
2360 מסחר 2.520 882
2295 מסחר 3.184 1,114
2305 מסחר 3.835 1,342
2328 מסחר 3.849 1,347
2070 מסחר 1.688 591
2139 מסחר 8.694 3,043
2144 מסחר 3.249 1,137
2153 מסחר 9.406 3,292
2133 מסחר 5.002 1,751
2221 מסחר 0.600 210
2246 מסחר 7.964 2,787
2247 מסחר 5.352 1,873
2258 מסחר 3.662 1,282
2259 מסחר 3.674 1,286
2243 מסחר 0.407 142
2208 מסחר 20.310 7,108
2218 מסחר 2.717 951
2261 מגורים ג 3.211 1,927 25
2263 מגורים ג 16.907 10,144 135
2222 מגורים ג 8.642 5,185 69
2200 מגורים ג 11.540 6,924 92
2129 מגורים ג 8.167 4,900 65
2090 מגורים ג 89.979 53,987 719
2018 מגורים ג 89.542 53,725 716
2301 מגורים ג 25.333 15,200 202
2425 מגורים ג 38.122 22,873 304
2426 מגורים ג 55.860 33,516 446
2423 מגורים ג 4.018 2,411 32
2415 תעשיה 21.726 8,690
2416 תעשיה 25.817 10,327
2329 תעשיה 22.814 9,126
2512 תעשיה 56.463 22,585
2030 תעשיה 60.173 24,069
2049 תעשיה 59.353 23,741
2085 תעשיה 56.695 22,678
2120 תעשיה 20.302 8,121
2137 תעשיה 48.366 19,346
2166 תעשיה 35.504 14,202
2266 תעשיה 32.983 13,193
2299 תעשיה 23.335 9,334
2268 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 2.304 806
2196 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 12.225 4,279
2217 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 3.424 1,198
2023 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 19.461 6,811
2467 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 26.974 9,441
2254 שטח חוף הים 315.098
2232 מגורים ב 2.497 999 14
2275 מגורים ב 30.914 12,366 185
2285 מגורים ב 15.571 7,786 62
2201 מגורים ב 51.563 25,782 206
2158 מגורים ב 1.601 640 9
2164 מגורים ב 34.344 13,738 206
2191 מגורים ב 27.324 10,930 163
2176 מגורים ב 16.761 6,704 100
2026 מגורים ב 32.660 13,064 195
2029 מגורים ב 32.618 13,047 195
2036 מגורים ב 16.369 6,548 98
2053 מגורים ב 8.236 3,294 49
2062 מגורים ב 12.577 5,031 75
2126 מגורים ב 10.438 4,175 62
2088 מגורים ב 98.321 39,328 589
2097 מגורים ב 35.832 14,333 214
2103 מגורים ב 15.448 6,179 92
2101 מגורים ב 11.586 4,634 69
2106 מגורים ב 34.842 13,937 209
2494 מגורים ב 1.637 655 9
2489 מגורים ב 1.678 671 10
2456 מגורים ב 26.606 13,303 106
2457 מגורים ב 4.465 2,232 17
2547 מגורים ב 1.794 718 10
2548 מגורים ב 0.723 289 4
2303 מגורים ב 3.573 1,429 21
2331 מגורים ב 17.019 6,808 102
2420 מגורים ב 12.768 5,107 76
2421 מגורים ב 3.432 1,373 20
2376 מגורים ב 38.038 15,215 228
2408 קרקע חקלאית 14.036
2429 קרקע חקלאית 45.347
2451 קרקע חקלאית 1,640.973
2446 קרקע חקלאית 133.541
2447 קרקע חקלאית 383.854
2350 קרקע חקלאית 452.395
2330 קרקע חקלאית 77.507
2334 קרקע חקלאית 574.706
2320 קרקע חקלאית 14.107
2559 קרקע חקלאית 157.367
2551 קרקע חקלאית 6.396
2553 קרקע חקלאית 1,904.202
2478 קרקע חקלאית 53.062
2496 קרקע חקלאית 9.505
2095 קרקע חקלאית 28.722
2083 קרקע חקלאית 291.518
2079 קרקע חקלאית 20.369
2117 קרקע חקלאית 310.867
2151 קרקע חקלאית 10.083
2146 קרקע חקלאית 5.353
2071 קרקע חקלאית 143.187
2073 קרקע חקלאית 957.221
2075 קרקע חקלאית 52.424
2046 קרקע חקלאית 872.916
2060 קרקע חקלאית 23.226
2039 קרקע חקלאית 12.814
2180 קרקע חקלאית 69.819
2170 קרקע חקלאית 79.064
2227 קרקע חקלאית 50.591
2229 קרקע חקלאית 39.647
2281 בית קברות 17.492
2077 בית קברות 10.958
2113 בית קברות 23.626
2529 בית קברות 21.468
2463 שטח לתכנון בעתיד 251.517
2407 שטח לתכנון בעתיד 920.635
2111 שטח לתכנון בעתיד 16.423
2131 שטח מיוחד 82.481
2300 שטח מיוחד 4.130
2293 שטח מיוחד 2.773
2276 שטח מיוחד 2.856
2278 שטח מיוחד 8.275
2249 שטח מיוחד 15.413
2419 שטח מיוחד 2.311
2308 שטח מיוחד 72.042
2349 שטח מיוחד 15.990
2364 שטח מיוחד 9.429
2505 שטח מיוחד 1.570
2506 שטח מיוחד 8.310
2507 שטח מיוחד 1.437
2464 מרכז תחבורה 89.501
2272 מרכז תחבורה 25.683
2207 אזור שמורות נוף 30.755
2172 אזור שמורות נוף 42.058
2185 אזור שמורות נוף 6.996
2186 מגורים א - 1 105.809 21,162 105
2199 מגורים א - 1 3.875 775 3
2215 מגורים א - 1 15.042 3,008 15
2123 מגורים א - 1 21.763 4,353 21
2136 מגורים א - 1 1.921 384 1
2114 מגורים א - 1 12.592 2,518 12
2104 מגורים א - 1 11.743 2,349 11
2064 מגורים א - 1 14.528 2,906 14
2045 מגורים א - 1 15.864 3,173 15
2016 מגורים א - 1 34.510 6,902 34
2546 מגורים א - 1 9.399 1,880 9
2321 מגורים א - 1 5.143 1,029 5
2440 מגורים א - 1 42.604 8,521 42
2441 מגורים א - 1 20.303 4,061 20
2442 מגורים א - 1 27.095 5,419 27
2392 מגורים א - 2 66.595 13,319 133
2019 מגורים א - 2 125.903 25,181 251
2093 מגורים א - 2 20.712 4,142 41
2239 מגורים א - 2 5.465 1,093 10

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/297 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.12.54
הר/416 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.05.59
הר/417 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.05.59
הר/435 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.07.60
הר/429 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.08.60
הר/298 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.09.60
הר/384 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.06.61
הר/380 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.06.61
הר/456 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.06.61
הר/375 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.02.62
הר/454 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.62
הר/514 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.62
הר/497 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.62
הר/499 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.62
הר/509 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.05.63
הר/513 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.10.63
הר/492 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.04.64
הר/550 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.01.65
הר/568 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.02.65
הר/543 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.04.65
הר/574 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.04.65
הר/602 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.04.65
הר/469 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.12.65
הר/480 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.12.66
הר/640 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.01.67
הר/644 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.04.67
הר/624 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.04.67
הר/608 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.05.67
הר/623 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.06.67
הר/664 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.05.68
663 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.05.68
הר/714 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.11.69
הר/688 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.11.69
הר/672 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.07.70
הר/656 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.70
הר/657 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.09.70
הר/622 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.09.70
הר/707א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.11.70
הר/1015 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.11.70
הר/618 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.11.70
הר/715א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.01.71
הר/1041 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.01.71
הר/1026 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.08.71
הר/1013 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.08.71
הר/1021 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.10.71
הר/1023 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.02.72
הר/1030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.02.72
הר/1094 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.72
הר/706 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.05.72
הר/1126 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.09.72
הר/1230 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.02.73
הר/1155 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.02.73
הר/1092 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.03.73
הר/1058 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.73
הר/1099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.73
הר/1282 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.73
הר/1171 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.73
הר/1151 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.07.73
הר/1125 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.07.73
הר/1138 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 10.08.73
הר/1192 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.73
הר/1008 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.11.73
הר/1086 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.11.73
הר/1233 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.04.74
הר/1195 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.05.74
הר/1097 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.06.74
הר/1208 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.06.74
הר/1124 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.07.74
הר/1111 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.10.74
הר/1127 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.10.74
הר/1174 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.02.75
הר/1237 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.03.75
הר/1215 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.04.75
הר/1153 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.75
הר/1139 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.05.75
הר/1175 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/1147 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/1198 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/1121 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/1251 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/1137 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/1164 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/1163 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
1222 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.75
הר/682 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.06.75
הר/574א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.07.75
הר/1372 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75
הר/1290 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75
הר/1236 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75
הר/1266 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75
הר/1218 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75
הר/505א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75
הר/1248 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.07.75
הר/1332 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.07.75
הר/1157 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.07.75
הר/1317 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.07.75
הר/1173א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.07.75
הר/1358 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.75
הר/642 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.75
הר/621א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.09.75
1411 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.10.75
1177 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.10.75
הר/1419 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.10.75
הר/1316 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.10.75
הר/1320 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.12.75
הר/1273 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.12.75
הר/1219 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.01.76
הר/1303 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.01.76
הר/1270 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.02.76
הר/1224א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.03.76
הר/1396 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.76
הר/1272 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.76
הר/1187 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.76
הר/1312 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.76
הר/1374 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.06.76
הר/1300 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.06.76
הר/1206 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.06.76
הר/1414 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.09.76
הר/1369 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.12.76
הר/1293 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.07.77
הר/1244 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.77
הר/1109 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.77
הר/1438 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.77
הר/1477 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.12.77
הר/1362א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.01.78
הר/1359 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.78
הר/1469 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09.02.78
הר/1465 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.78
הר/1496 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.03.78
הר/1110 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.06.78
הר/1373 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.09.78
הר/1342א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.01.79
הר/1436 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.01.79
הר/1478 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.01.79
הר/1492 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.02.79
הר/1562 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.11.79
הר/1384 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.01.80
הר/1445א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.04.80
1530 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.05.80
1483 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.07.80
1357 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.80
1476 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.08.80
הר/1344 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.08.80
1549 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.80
הר/1137א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.80
1522 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.12.80
הר/1393א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.81
הר/1245 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.03.81
הר/1529 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.04.81
1541 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.06.81
574ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.12.81
1551 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.01.82
1598 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.03.82
1534 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.82
1450 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.82
הר/1575 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.06.82
הר/1581 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.06.82
1533 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.09.82
הר/1574 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.09.82
הר/1626 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.12.82
הר/1313א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.83
הר/1636 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.83
1466א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.83
הר/1328א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.02.83
הר/1587 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.02.83
הר/1646 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.03.83
הר/1535 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.03.83
הר/1274א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.05.83
הר/1437א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.06.83
1597 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.06.83
הר/1643 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.07.83
הר/1582 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.07.83
הר/1573 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.07.83
הר/1527 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.83
הר/1547 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.83
הר/1515 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.83
הר/1618 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.09.83
הר/1641 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.11.83
הר/1556 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.11.83
הר/1639 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.01.84
הר/1572 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.84
הר/1473 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.03.84
הר/1577 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.84
הר/1638 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.10.84
הר/1608 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.12.84
הר/1644 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.06.85
הר/1531 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.12.85
הר/1559 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.01.86
הר/1595 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.03.86
הר/1223א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.05.86
הר/1541א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.06.86
הר/1548א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.08.86
הר/1345א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.01.87
הר/1367א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.02.87
הר/1537 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.09.87
הר/1540 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.03.88
הר/1378א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.06.88
הר/1728 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.07.88
הר/1447ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.09.88
הר/1513 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.09.88
הר/1621 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.11.88
הר/1415א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.11.88
הר/1715 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 20.12.88
הר/1713 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 31.01.89
הר/1707 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.03.89
הר/1750 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.07.89
הר/1704א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.09.89
הר/1760 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.07.90
הר/1614 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.08.90
הר/1756 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.10.90
הר/1746 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.10.90
הר/2000מ שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.10.90
הר/1674 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.11.90
הר/1399ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.11.90
הר/1731 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.01.91
הר/1766 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.91
הר/1736 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.04.91
הר/1764 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.05.91
הר/1665א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.08.91
הר/1762 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.09.91
הר/1682 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.10.91
הר/1800 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.12.91
הר/1693 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.01.92
הר/1761 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.01.92
הר/1830 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.03.92
הר/1659ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.04.92
הר/1743 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.06.92
הר/במ/1828/7 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 22.06.92
הר/1824 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.92
הר/1660א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.08.92
הר/1769 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.09.92
הר/בת/1849/13 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.09.92
הר/1832 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.12.92
הר/1551א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.01.93
הר/1850 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.04.93
הר/1576ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.06.93
הר/בת/1837/12 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.09.93
הר/1835 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.09.93
הר/1867 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.10.93
הר/1855 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.10.93
הר/1734א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.12.93
הר/1852 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.01.94
הר/1704 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.02.95
הר/1820א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.08.95
הר/במ/19/א/1894 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.12.96
הר/1879 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.03.97
הר/1850א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.04.97
הר/1825 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.04.97
הר/1943 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.05.97
הר/1937 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.06.97
הר/1830א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.07.97
הר/1947 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.09.97
הר/2000ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.11.97
הר/מק/1981 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.03.98
הר/מק/1929 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.08.98
הר/1645ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.10.98
הר/1948 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.03.99
הר/1938 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.04.99
הר/1721ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.08.99
הר/1961 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.08.99
הר/1731/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.09.99
הר/מק/2017 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.11.99
הר/1993 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.12.99
הר/1918 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.04.00
הר/1819/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.00
הר/1737/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.07.00
הר/1839 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.09.00
הר/1883 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.12.00
הר/1965 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.03.01
הר/2012 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.03.01
הר/מק/2033 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.07.01
הר/מק/2047 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.11.01
הר/1952 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.01.02
הר/2024/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.01.02
הר/2028 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.02.02
הר/2000/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.04.02
הר/1899 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.04.02
הר/מק/2062 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.05.02
הר/מק/2054 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.06.02
הר/מק/2064 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.06.02
הר/מק/2000/נכ שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.07.02
הר/1730א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.08.02
הר/1711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
הר/1923 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
הר/מק/2089 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.01.03
הר/1975 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.03
הר/1941 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.02.03
הר/מק/359/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.06.03
הר/מק/178/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.06.03
הר/מק/348/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.12.03
הר/מק/344/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.12.03
הר/מק/2000/א/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.01.04
הר/2048 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.01.04
הר/1635א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.02.04
הר/מק/2075 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.04
הר/1930 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.04
הר/2025 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.05.04
הר/מק/2061 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.09.04
הר/1637/ב שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 28.09.04
הר/מק/2100 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.12.04
הר/1485/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.12.04
הר/1721/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.03.05
הר/מק/2076 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.03.05
הר/מק/2099 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.05
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05
הר/2083/מח שינוי התוכנית נדחתה 17.08.05
הר/מק/2022 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.08.05
הר/2020/א שינוי התוכנית נדחתה 13.09.05
הר/מק/2111 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.10.05
הר/1973 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.01.06
הר/1819 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.03.06
הר/1731/ב שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.05.06
הר/2058 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.05.06
הר/מק/1920/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.07.06
הר/2072 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.08.06
הר/2092/מח שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 05.10.06
הר/1618/א שינוי התוכנית נדחתה 03.01.07
הר/1995 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.01.07
הר/1826 שינוי התוכנית נדחתה 27.03.07
הר/2135 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.06.07
הר/ד/5310 שינוי התוכנית נדחתה 10.07.07
הר/מק/2153 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.09.07
הר/מק/2112 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.10.07
הר/2142 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.02.08
הר/2155/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.06.08
הר/2074/א/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.07.08
הר/מק/2000/מב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.08.08
הר/1934 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.08
הר/1/1985 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.07.09
הר/מק/2179 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.09.10
הר/מק/2057 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.12.10
הר/1704/ו שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.02.11
הר/מק/15/2187 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 28.02.11
הר/מק/44/2187 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 28.03.11
הר/מק/17/2187 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 28.03.11
הר/1737/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.04.11
הר/2110 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/2163 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/מק/2/2187 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 12.09.11
הר/מק/42/2187 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 04.10.11
הר/2073/א/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.11.11
הר/מק/2137 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.12.11
הר/מק/2203 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.12.11
הר/מק/6/2187 שינוי פרסום ביטול הפקדה 02.02.12
הר/1/1920 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.12
הר/2178 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.03.12
הר/מק/3/2187 שינוי פרסום ביטול הפקדה 25.05.12
הר/2170 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 28.06.12
הר/2152 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.07.12
הר/מק/1975/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.09.12
הר/מק/2207 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.12.12
הר/2167 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.01.13
הר/1635/ד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.01.13
הר/2208 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.03.13
הר/2073/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.04.13
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
הר/1721/ד/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.05.13
הר/1624 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 13.06.13
הר/2164 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.07.13
הר/1972 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.07.13
הר/1693/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.09.13
הר/2221/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.10.13
הר/2205 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 12.12.13
הר/1635/ה שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06.02.14
הר/2216 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18.02.14
הר/2187 שינוי התוכנית נדחתה 03.03.14
הר/2145 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 08.05.14
הר/1985/א שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 31.07.14
504-0177998 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.11.14
504-0100552 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.01.15
504-0182584 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.03.15
הר/2029 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.04.15
הר/2010/א שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.04.15
הר/2199 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.05.15
504-0097279 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.09.15
הר/2180 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.12.15
504-0273037 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.16
504-0330373 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 24.02.16
504-0267633 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.03.16
405-0185132 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.03.16
504-0302232 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.04.16
504-0332346 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.10.16
504-0161430 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.16
504-0298868 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 10.11.16
504-0251637 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.12.16
504-0398578 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.12.16
504-0401893 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.17
504-0345603 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.17
504-0403865 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.04.17
504-0395012 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 13.06.17
504-0298869 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.06.17
504-0406546 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.17
504-0424606 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 03.09.17
504-0471169 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 17.09.17
504-0409334 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18.09.17
504-0505453 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.10.17
504-0503797 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.11.17
504-0471722 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17
504-0490755 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17
504-0401992 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.12.17
504-0368746 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09.01.18
504-0306563 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.01.18
504-0564559 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 02.03.18
504-0359497 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.03.18
מש/1 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים 23.03.18
504-0164137 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.04.18
504-0255281 מפרטת פרסום לתוקף ברשומות 13.05.18
504-0324228 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.06.18
504-0177014 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.06.18
504-0270082 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.06.18
504-0346940 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 29.06.18
504-0146639 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.18
504-0383596 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 10.08.18
504-0225409 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24.08.18
504-0398081 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.09.18
504-0156141 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 12.10.18
504-0571125 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.10.18
504-0567560 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 06.03.19
504-0478669 כפופה פרסום הפקדה ברשומות 15.04.19
504-0421081 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.04.19
504-0649426 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19
504-0640979 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.06.19
504-0508333 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.06.19
504-0648477 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.08.19
504-0533299 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 22.09.19
504-0712935 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.10.19
504-0280669 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.11.19
504-0139543 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06.12.19
504-0621227 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 13.12.19
504-0625731 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.01.20
504-0352856 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06.03.20
504-0147967 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.04.20
504-0619346 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.05.20
504-0246223 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 12.06.20
504-0535344 מפרטת פרסום לתוקף בעיתונים 16.10.20
504-0206656 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.01.21
תמל/1004/א שינוי התוכנית נדחתה 12.07.21
תמל/1004/ב שינוי פרסום ביטול תוקף 13.01.22
504-0330381 שינוי פרסום ביטול תוקף 18.02.22
504-0984559 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 18.02.22
504-0859827 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.02.22
504-0315895 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.03.22
504-0644427 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 29.04.22
504-0923953 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 08.07.22
504-0909671 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.08.22
504-0729269 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 26.08.22
504-1033539 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14.11.22
504-0972216 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 25.11.22
504-0365924 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 02.12.22
504-0919241 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 16.06.23
504-0878454 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 14.07.23
504-1131895 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים 08.09.23
504-0771139 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 29.09.23
504-0902742 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24.11.23
504-0616235 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.