תוכנית 504-0490755 הרצליה

הר/מק/2387 שינוי לתאי שטח 4003,4005 בתכנית הר באזור התעשייה

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מקומית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
אזור התעשייה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומסחר(תעסוקה

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. איחוד מגרשים 4005,4003 לפי התוכנית התקפה למגרש תכנוני אחד המוגדר תא שטח 100.
2. קביעת קווי הבניין במגרש המאוחד,גובה המבנים, תוספת שטחי שירות על ותת קרקעיים ושינוי הוראות הבינוי.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 17.08.17 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 31.08.17
פרסום לתוקף בעיתונים 23.11.17 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6591 26-30 , 46

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/מק/2000/מע כפופה פרסום לתוקף ברשומות 04.12.01
הר/1711 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.